Skip to main content

Full text of "Quaestiones Appianeae [microform]. Dissertatio inauguralis quam .."

See other formats


MA S TER 

NEGA TIVE 
NO. 93-81310-19 MICROFILMED 1993 
COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK as part of the 
"Foundations of Western Civilization Preservation Project" Funded by the 
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES Reproductions may not be made without permission from 

Columbia University Library COPYRIGHT STATEMENT The copyright law of the United States - Title 17, United 
States Code - concerns the maldng of photocopies or 
other reproductions of copyrighted material. 

Under certain conditions specified in the law, libraries and 
archives are authorized to furnish a photocopy or other 
reproduction. One of these specified conditions is that the 
photocopy or other reproduction is not to be "used for any 
purpose other than private study, scholarship, or 
research.'* If a user makes a request for, or later uses, a 
photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair 
use," that user may be liable for copyright infringement. 

This institution reserves the right to refuse to accept a 
copy order if, in its judgement, fulfillment of the order 
would involve violation of the copyright law. AUTHOR: ZERDIK, ARTHUR TITLE: QUAESTIONES 
APPIANEAE 

PLACE: 

KILIAE 

DA TE : 

1886 Restrictions on Use: COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES 
PRESERVATION DEPARTMENT 

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET Master Negative # Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record ^— — 

; 88ApO 
Z8 
V.8 ■pw^aj'?'***''^ Zerdik, Arthur, 1861- 

Quaeationea Appianeae. Dissertatio inuuguralis 
quaia *«, publice defendet Arthuruo Zerdik ••# 
Kiliae, ex officina H. Fienoke, 1886# I 

82 p. 22| oai# 1 

Thesia. Kiel. Vol, of thGiion, i224l;f u TECHNICAL MICROFORM DATA REDUCTION RATIO: /jLx FILM SIZE: l^iOl^ 

IMAGE PLACEMENT: lA (HA) IB UB 

DATE FILMED: ^2Jl±l INITIALS___mi^il 

FILMEDBY: RESEARCH PUBLICATIONS. INC WOODBRIDGE. CT 
I M r 
Association for information and image iNanagement 

1100 Wayne Avenue, Suite 1100 
Silver Spring, Maryland 20910 

301/587-8202 
Centimeter iiiiiiiiniiiimiiiiiiimiiiini 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mm 

liiiiliiiilii|il mil|iiil|iiil|iiiliiiiliiiiliiiilm m TTT I I I I I 1 1 1 1 I 1 I I I I 1 Inches 1.0 


IIIM 2.8 
llia 

y^ 3.2 

^ ¥■' 
^ 11- 

•i u 

1.4 


1 '^^ 

22 


l.l 


2.0 
1.8 

1.6 


1.25 
MfiNUFRCTURED TO fillM STflNDflRDS 
BY flPPLIED IMflGE, INC. m 


'"« / ■'*^^..*' i /•"siK ."*^^t5^.. 8BR9© 
Columbta WiniijttsU^ 

inttieCitpof^etolBorfe V. Z^ LIBRARY 
< 


■««^ i ^k*-'-'' 'Omr^ ■4' \p»*''\««MMI*»'» «U^fi-^V^ / / V(0. ) „ dDAESTIONES APPIANEAE. M 4' Dissertatio iiiaiigiiralis 

quam 

auctoritate amplissimi philosophorum ordinis 

iii •academic^ Kiliensi 

ad summos in philosophia honores rite capessendos 

conscripsit 

et ima eiim sententiis controversis 

die IV mensis Martii anni MDCCCLXXXVI 

hora XI in aula acadcmica minore 

publicc defendet 

Arthurus Zerdik 

Gollnoviensis. ! I 
I Ad V cr s arii crun t : 

Theodorus Gerber, caiid. pliil. 
Christianus Harder, caiid. pliil. 
Eduardus Weede, cand. phil. ' iSISs^ Kiliae 

Ex officina H. Fiencke 
MDCCCLXXXVL V V y V L. 
4J» l y 
ElCHARDO FOEESTER 

Theodoro Pluess sacrum. I. Do A])piaiio ITorodoti iinilatorr 

Appinihis Aloxandriinis oi.s toni[)oril)iis iiiit qiiibus lunuo scriptor 
l)onc scribondi laudcMu sporarc potorat quin, (piaiuvis suo ipsius iu- 
gouio confidorot, studiinu vt oporaui iu oo colloi-assot ut auctoruui 
vctoruru iu suo scrihtMuii l»ouoi'(> ]>riucipuni olocutiouoiu atquc» artc^iu 
probe eog-iiosc(-.'ot abpic t(>ctiiis a[)ortiusvo iuiitarotur. (^uaiu roni 
ut iniuiino (^olaro studebaut, ita ik; potcraut quidom , cuin haborcnt 
c(Uiscios iUa ac^tato ijuasi ponitus liltcrata tot lioininos (4'uditos qui a 
pucris oisdoiugrauiniaticoruiu ct rbct^uuni scludis (^t disci])linis instituti 
oisd(^ui studiis ot littoris fav(>r(Mit. Tiiiino o])tabant u\ i])sorum o])ora 
ot doctrina a loctoribus <M-uditis agnosc(>rentur. Nani bis illi 
plaudcbant. Itaquo iuiustius c.ss(^ nibii ]>otost quaui si quis talcs 
imitationos fuita a])])ollaro nialit, (juod siiuili iu ro olim Fulvius Ur- 
sinus fccit, cum librum in qucm Vorgilii iniitatioucs uiaximo Homorl- 
cas congcsscrat, di^ »furtis \^M'giliii' iuscrilu-ivt liaud .socutus acquius 
iudicium ]\facrol>ii atqu(^ curani (Sat. I. V). jXam ot Vorgilius id 
s])cctavit ut oi Ivomani (jui graccis littcris iiid)uli csscut — attiuc multi 
craiit - - d(d(>ctai-ontur, cum niulios locos Homci icos latinis vorsibus (^x- 
prossos a])ud poi^tam suum quasi altorum llomcium aguoscoront, ct 
posterioris a(^tatis scri])toi'cs gra(M'i id studucruut, ut auctort^s vctoivs 
sa(-^pc imitando cxj)rimcrcnt at(pic lcctoribus doctis sua illa studia 
probar^^nt. 

lm[)rimis vcio ;i scri])toribus tunc postulabatur, ut atticc scrilic- 
rciit -nisi iouicam dialcctum iam i)ridcm mortuam cxcitarcMualcbant — 
ot olocutioncm a vulgari scrmoii(\ (juoad cius iicri ];ossot, romotam 
informarcut ad ])uri atticismi olcgautiam, qualis iu libris 'iliuc^-didis, 
Platonis, Domostbcuis invonicbatur. ('ui studio L;rammatic(>s b^xicis 
ct artis atticc scnbciidi comuKMiiariis subxcuiss*' a[n>rtum tcstimonium — 2 — 

habomus apud Dionom CasMum 55, 12 ;,„,- ,<,7,. 'li).^,o,r df T,r,c 
o.r nl fi.^Uu lixl r,.l d,i,x{;,,r ,lruy,yroio-xof„ r.') 

lam voi-o qui ad lii.storiam coiiscribondam aggrodiobiintui- ois 
H..rodoti,s Thucydidos Xon<,p],on ad iniitandum proi,o.siti orant, quos 
pro sui> quisquo arbitrio siM|uobantur. 

Quod iiuitandi .tudium ut, ulii modum oxcodobat, iam tunc 
vituporabatur - castigavlt onim Lucianus lopidissimo cos qui Horodoti 
aut Thucydulis vostigiis ridiculu;,i in n.odum in.sistoront oosquo 
paono ad vcri.um oxscriboront -) -- ita ubi modicun, ot cautun. 
orat, Luidabatur ab omnibus, .siquidom otiam apud Plutarcliuni, 
qnamvis ,,;,■ r„oi /.,'?„ ,'</u/M,r contomnat (Nic. 1), multao looutio- 
m^s ot almo ot Horodotoao invoniuntur. Qaanivis onini ut Bo..otus 
Horodoti Athonionsium biudatori.s fi.loi et auctoritati obtrcctarot ") 
tanu.u ut .[uiHorodoti Musas b...io nossot, impodir.. n.ui p..torat .juond- 
nus e.u.sdom snnplox ot i-uh.ra murandi ars in ip.sius mon...rian. u..llet 
vollot i,o.,itus insinuarot ot in dic,.ndi usu.n hic illic inoporot. N..- 
qu.. on..n ullo ....,do p.-.,babilo ost scriptoivs illius soqui..ris actatis, 
C.1..1 vocos aut locutionos aut sontontias usurparo.it c,ua.. corti cuius- 
dam scrij.toris votoris p...priac ossent, son.pcr n.c.oria tonuisso, cui- 
na.u illao dobcrctur. ,Saopo ne consci..s quidem eos sibi fuis.sc imita- 
t...n.s n,an.fo.stu.u ost. Nam quemadmod,.... nos quo.p.o ox „ostris 
pc.t.s ot scr.pt„rib..s lcctis saopissimo vocos ot locutionos adl,ib<..„us 
cu.u „0 su.spieomur quidoni, ciuam illas d,.bcamus, ound..m ad nio' 
dum .11. ,.x co.,suotudi..o autiquos scriptoros legendi „,ulta pron.p- 1 .,00.1,18. - Bce .llnslrantnr illa stn.H.i L„,.,in„i ahhgh Soloecista (LXXVI) 
etLex.i.l,a.,e. (XXXIV.; cf. etia,,. Q,„„„. I.isr. ennscr. (XXV) ij 21 f:,i W,„ J 
=cof,.0., Ju„i, ,?,.„. ;,„; ,;;,.,«,.,.;,„,,„ ,-, ,,„„,.„ ,. ,,, ,;,^„;,.„,^„, (i,,,,j-^j^^ 

iste qm S.,ti.rn..,i.ii, K,w,wi- vocet ct Frontoiiciii -/•«wny,) 
__ 1 Liceat ,„il,i ex illo faceto lil.ell,. (Hi.t, c.mscr.)'paiica afterre : § 1.5 

«?..;-,«'• ^c»;:/.(»,.,«, A;,d;,„,.,„.„„.i, //o,,;„;,„,. ,„A,„, a,;.(y^„,„., ri,. ;,,;;,„,„„ „j„ 
//,.,„A,.,„-,.„. ;.,., /-,.,,„„■„„., „;, ;.,„A,;,„;„-,.,. ;,,„;, ,;;.;.,;;.„„,, ,;.■„,,,. „:,,;..^ ..„„,. 
«,r,,(,.o,: V. Tl„„.. I 1, De He..o,l„to ver„ S l.S; .„; „,;„ ;,;,■ >„,•„„„ ^^,^,, 
«>,o„,.,;.„„,.„v,„, „, ,„„;,.j. ,;,,^,;,, ,;,,=,,„. ,.;,^„,„^, .„,,„„ ^^^. ■p,,,^,,,.,,,,, ^,,, ,,,„. 

JXIO!,)^,,, .,.„„.. ,„ „„-,,„,,, „;„ „;•>■.;,„.„ v>=,.i„;,;,. „•,.„„„,-,.„,.„-, ,^ Hdt 17- 
./1- fc<;,.j,„./.,, ,„„ „,. "/,;,A,.,.„ .H,.,„i,-;,„,. ,;„„„,;:„,.„-,,. 

•"J Arist. Hi et i.i libio „./, „}, • lh,odi,ov ■M'.y.o,,!H,;:,. qnom vere Plntarclii 
esse arKn,„entis nniier evicit Cx. Lal„„eyer, nesavit M.ijcl,r„«i,.. (Le„il,e..o. ISSU 
Ue.iuo piobavit Holzaijfel (Pbilol. 4--', 2:5 -53). " - 'i 1 i 3 serunt, .singulDnim .'luctoruni item nc.^^cii. Tum vero multae illarum 
Yocum ])ro[)t('r coutinuum u.^^um in commuucMu .sermonem ,si non om- 
nium, at certe eruditorum liominum veiierant et ])ul'lici iuris 
lactao erant. Quod ne(]ue (]uicl(]uam miri liabet, C]Uoniam summo 
.studio in grannnaticorum ludi.s (>t rhetorum disciplini.s et sophi.starum 
dcclamationibus (hihaic et cji{)iii,i(>ii) veterum litteiae et elo(]uentia 
colebantur, ct liodie in multis poetarum nostrorum vocibus sinnlis 
res est. Accedit (_]Uod etiani sif]ua singularis locutio ex totis litterarum 
monumentis non re])eriatur nisi scnud a])u<l rcrtum ali(|ucm veterem 
scri})torem, semel a|)U(l recentiorem, ne tum (]uidem contendere licct 
hunc ex illo sua hausisse, (]uem fortasse ne le<^erat (juidem, (]uoniam 
et casu multa iiunt et ex omnilius veterum scriptis minima tantum 
pars aetatem tulit ct ex grammaticDrum lilris multa ])rovonerunt. ^) 

lta(|ue si inter duos scri])forcs 1oul;'o teiuporum inteivalio di- 
stantes paucae .siniilitudines aut in \erbls aut in rebus inveniuntur, 
rccentiorem coguovisse vetereni iude (]uiclem non probatur ; .si plures: 
le<j;i.ssc se(|uitur; .si ])lurimae: lectila.sse iun*tandi .studio tum demum 
contendi et potest et debet. 

Haec pracfari volui, priu.s(]uam — (]uod mihi ])roj)ositum e.st — 
demon.strarcm, quatenus Herodotum imitatus csset A]j])ianus. 

At(]uc AppiaiHim Hcrodoti imitatovom fnls.sc ])iiinus cpiod .sciam 
diserte dixit I. Schweighaeuser, sospitator ille A])])iani, secl nou 
muhis exemplis ])robavit, quam(]uam .si v(jlul.vs(>t facilc potuit vir illc 
doctissimus, quip])e (]ui ])raeter A])])ianuni (17^;")) (et P(dybium cum 
lexico (ITUo) et lcxlcon novi testamenti) ctiam Herodotum (181G) 
cuin lexico (1<S24) edidl.sset. Identidem autem monuit >4ierodotei ^) Cf. Beriilijmly gr. Lit. l^ O^JO (§ 8.">): l)ie Naclialiimu.geu aber sind 
gr(3.sstenteils(?) Reniinisc.eiizen aus den Apparateu dei' Sophistik, die uiit /(,><') 
uud entgegeugesetztoii Fonuclu stets deu Schouschrciber bearbeiteu, uder aus 
dcn vou Dio beriihrten phraseologischen Biiclicru .... bei deu Klii.i;cru wie 
Goldfjideu .... Aviihreud ]Mauieristeu wie Aeliaii dauiit dic Gedaiikeu iiber 
Wasser halten.« ... Tauien uiuiiiuu hoc iiidicio iilis iibris tributuui esse niihi 
(inidem videtur. Ac ue de Aeliauo quidem coucesseriin iliud, siquidem uuiltas 
imitatioues Herodoteas recte Fr. Jacobs iu editiouc aniiuaHum historiac (a. 1H;V2) 
passim detexit, (j[uas etiam augeri hui;e posse credu. (^iiod autem F. Kudolph 
in dissertatione Lipsieusi (de foutibus «lu. Ael. iii varia iiist. coiup. us. s. : Leipz. 
Stud. Vir.) demoustrass3 videtur Aeliaiuuu uon ex ilcrodoto aliis(iue vetcribus, 
sed ex Atheuaeo, Favorino, aliis receutissiniis auctoribus historias liausisse, ni- 
hil obstat (luomiuus putemus stili excoleudi causa Herodotuin lectilatum esse 
ab eo (lui ut fnkiy/Aoooog vocaretur cuusccutus est. — 4 — 

stili et Thiicvdidci t'rc'(|ikMit(Mii iiiiilatnivin« osse Appiaiiuni (cf. Vol. 

Jir p. 110, iii>, :]!io, 4i>!i, 4:u, r>r><s). Tum') iiupci- r<,i,ct iu 

Mucniosynae vol. X. p. 2:);') Iiis terc veil,is idtm c.\];(,suit >;Appiaiuis 
imitjitur saepe Tliucydideiu ct iJcniOstlicncni, sacpius Hcnidotuni 
non i)utide et juierilitcr liacc iniitatur, scd (piac lon-o usu inil,il,erat, 
utitur p.ro suis. ; (^iins rci (juae cxcnipla, tiini de rcbus tuni do 
vorbis attulit, iutVa in loco iteruin e.\lnl,cl,o auclon' iKtniinato. iic- 
li(iua iuvostigarc superse(ii( . sed iunioruin studi(, C(,iuniendavit.': 
Quoruni v'^0 prinius, nisi iuterini alii ad id(>ni s(^ accinxerunt, 
Foorstori \'. I). coiisilio vi auct(,ritate illa (piani verc dicta siiit 
nuiic ari^uinontonnu et cxi'nipl(,runi copia dcMuonsdvne conaltor, ut do 
Appiano ideiu pro certo (•(,nstet (pi(,d de rausania-) et Arriano •'} 
iam c(,piose dciuoustratum cst, de aliis pn^haii potest. 

At(pio Appiannm vel natura in^cnii et iii(dinali(,ne animi ad 
Herodotum propcndisse inde c(,Hii;ere ali<pia cx parte licet, (piod 

1* * • • • 

iistoruim non ita scripsit, ut tomporum rati(,n('s enmdoarot ot rerum 

noxum at(iue cuusas iuvostiL;arot — (piod ut facerot, iu(I(des foitasso 

nc sutticiobat (piidciu scd (|U(,d scril.eiido n(,u ma,i,ns rel,us r|uam 

logontibiis consulere voluit ita ut el [,i(,des^<'t et delectaicl. ') cimi - b — *) I)e (luiljuslatu iMciuioiiilai.s ntiaiu alii mi-asiuiiu (latii (lixeriuit : iaiii \'al- 
rkeiiaer a(l Hilt. J), Gl) de ii^u^i>,:};fcr ,V nU .iho'<s\ Wesseliiig ad Jtdt. I H) de 
tcxoo^' ooyt\i; K. W. Kiiii^iT ad ildr I c.r, d,. ,',7' n .wforriroi'. Kriaiii Mendels- 
s.dm iu edit. A\)\). (ISTU- issi) i„ ;ul„. ,.y,t, idoMtideiii llcroduteas locutiunes 
uutavit. 

■^) Post Sieljclim (ini iii edili(.iie rau>. niMlta eidic^crat : ]'fniidtner 
]'aus. iieriei!:. imitat.ur Heroduti. diss. iu. ReiiiuK.uti isr.r,. (Jf. Osw. Stureli 
Syntaxeos rausaui ina- Tars J. diss. in. Vratislaviae Jsc,;». I,|: s.viitaxis I'aus. 
AValdeiiburt'- 1872. Weriiieke l*aus. iiuit. Herud. diss. iu. Beruliiii ISSJ. 

^) (-Jrunduiauii: (^uid iii elucutioue Arriuii Herudotu debeatnr. J)iss. 
iii. Lipsicns. Beroliui JSS4 pust dis^ert;itiuiios Meyeri ^le Arriaiiu Tluiey- 
(Jideu.* Rostochii IS77 et Jteii/. ii »Arr. tiuateMus Xeuuidiuutis iiiiitatur sit.« 
Rostochii lS7i). 

'* lllustris locus est Hell. Civ. ]V:}(] (p. iH)3,10 s^i^i. ed. Meiid.': oW iU 
tx icmdoyou Timr ^yiyrno (se. pioserilttis alJI viris' k i^ i,]r oomjtjncr tiviUr. 
•/.lu tg liinftair vaiHwr, t n 01 i t- l\ t) , u v t- ,' r f- } r y.,d loTg d y. o v o v a i r ot 7 i- 
k t n (o j f.00 r t c it rj ^ r ,: .7 o y. r ,, r o r 1 c g t k .1 f C f- , r :i f. (^, i ^ a f- o ,V ,: i. Ju 
extremis verbis 41^10 stadio anrirheseus furiiiandae v.ilde e<,ut(,rta sunt, iudiee 
Mcndelssolmio reete ufleudit SehwciVhaeuser. IMeiid. ipse euui»cit k [Tt)) ttt} thox. 
Seil fs' ciim //*;()7*' cuniuuoenduiu est at<iiie verteudum: »uullam iu parrem 
desistentes sperare sahitem». Articuhis autum umissiis est sicut iu simili lucu 
yjl,2.'> s<i(i. : r,m,'^y.nrio ^c (hitt^-iog yr.l d,'iuk iniri,'.r },,i,)^rr. ,;,,'uuaihu iiru .uwado- V^ r 1 'C-' ^i * I insi^nia virtutiim et vitioriim excmpla. (piilms U*(,maiia bistoria abun- 
dabat, ubicuiKpie (^ccasio dabatur, (lis««i-tis veibls illustraret ; ') ciim 
siiao aetatis paciMu at(pu^ traiKpiillitatcm — florcdjat eiiim Traiano, 
J-Tadriano, Aiitonino impiM-atorilms prac s(>diti(mibus at(pie terrori- 
bus roi publica<' nominc liberao laudaivl ; -) cum divinum iiumcii 
humanas i-cs jidministrans pio animo induceret ; ') cum o]-:iti(mil,us 
rniim,s c(,,nitati(Uies(pie liDininum de (piibiis n.airabat beiie exponeret, 

cum at<pio id ad C(,nsilium el <u-diiiem totiiis <tperis pertiiiet 

(piae (piisipie ],opiiliis i»-essisset et passus cs<rt, s<'<»isim (b'sciibc -el. 
(cf. pracf. c. 12 -i;>). Ad i{,sum cnim boc Appiaiii consilium, ut 
res o-estas y,<i' ,\'hnc iXKi-iof iiarrai'ot, (piampiam alias causas i|-so 
exp(,suit. etiam Hcr(,(loti cxcmpliim ct auctorilas ali(piaiu vim l-a- 
bui>se liiibi' vi(l(>tur, si(Mii<lem etiiiiii ])ionysius llali<'aiiiass<'iisis '.«.c 
Herodoli pi-o|u"iuni M <piam\is aberraiis a vero essc credidit. 

Videamus ex illa praelat !<uie [>auca. vcrba: c. 12. i:*, ( p. 12, 7 I.-] yri\ ubi 110 I\[eii<lelss(d)n <iiiideiii cuuiecit :or it,;t)Yi',:, ([uaiKiuaiii aliis lueis li «c 
remcdiuiii iu adii. <a'it. i»-rui,usait, vehit l|:l-.,i".. 

> ( 't. J^. ('. V ll.*{ (p. ll^U,! /-.("' n(i, ;<,i'tn i:tt:nr,]ui:, rvr :i)o-n' ;\ . ,' 
hiu,,: ii^^ 'r(>u,(:n,)r (.'(y,w/^s, !i /(,r Mfth.u.Kc-:. . . H. ( '. J C, p. :,7U, 1(1 ii:iit: . . (,r,'t- 
y,HCti'ti . . . ,l'S,io:it:,''iii:tiit: t)rii: i(,\' t!ff).ov(,ir ithh' (i tAomtfcr (:r()ii('H' (htfjimr yci. 
tjil((,^,yft:r t)fir,]r yt-ijif-tjfcr u t-ioritu' yt:] ycy«ir iWfc:: ,,vi>f(iir ... ci\ Pracf. c. 12. 
Se.l iii vitiis J{,(,maiiuruiu (hif.iuii vitiip raudis moduiii tciKir, si seiiatus iiuiiuiiis- 
(lue JvMiiianus illus, ut sulrbat, imiltos iiiii,uiiir<ts<|ii > sivcrat. Ita^iue <iu<,<l 'l\ 
J)i<lius iii Hispaiiia miilra iiiilia ( 'dt iiiijniuni cuai r'iMiiiis iibi-ias^iue neta;:da 
pertidia triicidaverat, Aiiiiiauiis iu<lii;iat :t,ii»-iii taiituiu his verbis usteiidit: y: ci 
i^.if jtt^atyf- .lff()iog HH' y t: } t Ihj, ('';,-] fvai. [\\\<\). c. jOU p. I|r,,(',j. 1),. (J;i||);i nul.iii 
(lui i<leiii scelns coiiimi.^erar diiit: ^'//(.."V.' iisr t':ot: ,' i,t,!fi:,' ufi,v',r, <iry ''.:\>^ 
i)i f\<)iii-ft')r ii,i,<u''iif,'o.: :]i:o-]i':oi>vg flOU"!) 

'; (U. Bell. (Jiv. JV h; (l». '.^Wk-I s;.(i ) f''.-- ,,]r dVT<:/f,./': y yc} }<><„>('■. ,r 
f''h'('ir yi:l yijg yi:/ !h:'Kr,,ii:^:: i.yfiKii"',^' ly/fi.f-;.-, ,'. ,'',io,-, ^'y lou.oi- i'i>i: ,-' ^- .■,',' 
rvr yi'Hiai('((tfrt>^ f v i i: c ' c i\ . . . /</'/.'' ('...' .•. luosciiiitioiimii terr<»r(?s) 
i>,.'yi: fl ,-'yi,> . . . ^V .i'(i:ir y/.'':t,: >^:. yd ,' „■ f i' ,• .- , ,•,- o r i o t, c .• lo r ,■ r r ./ ,: ,, ,'. >' - 
i V) I' . . . t!i'i:yo,'^i'('). Appiaiium i;j;itiir iiiu:iaiciiiae fuiss.i laiidat(Tem vel cx Iiis 
verbis ai,i»arer. (^uibusciuu .uittime cuuveuiiiur <iu:ie 11 0. J\' l'j:» {,. J0.')I,1 .-(|'i. 

lCilfimus : ,;,' n .iui>fi:ti,^ cz-.-oV . . . or'^ /'/.»^^1 (' A .f o /■ o f.' / /r: s , (',,<'>ui :,•,,.: ft-f,i'>r.: 

uf,' ,' /. V (i , i f K <> i .: <}f ,: f f. Aiiiiiaiius ([110 vv.a iniiuK, et iiidicii, (luiu si(; 
scrii>seiit, uuu esr (lUod diibiretur, (luaixiuam 01' /.ri.nf/j,] : i'(,Miecil Sclnveiyha' u- 
ser et i\l(Mi(IeIssuiiu (luuiiue diibiiis liaeret ciiiu ad 01' /., aliiur.it. ^vix recte.« 

'■') V. 1,-. 10 s(,. 

\) J). JJ. de 'riilic. iud. I.S'i<;: <;'"•.> yt}o ;<>\- :/, i<>i^\ ,',■ ,,\- ,:} /o.riA/s- .' . 
ifkfa!hiai:r, (:y(>'/jn!h,'ii' (sc. Thuc) .'wMf/o,-- .v.',- (K' >yy,](,fi.:, 1,',: ';/oo()o.',;.,- if yo.l '/ -.- 
kt''riyog . . . ^ laft^ticr . . . — 6 — 

t'(l. Al.)... ^ovhtfUKft ii< r*c ty.fcainvc. '\r/r: ' P<f)ii^{i'(,)r y.i<i«{tf<!hrr 
h(c Tfji Kflr r'h(fH (iUlhfrtKcr /; (f.'(nnfni''ir xui n]r unr t).oruf)r 
iunii)r tj ivtvytar // n ii [(cv\ ') (Tu.n (ivyyinifna (ivri^n-yjhj. xa- 
ic<[i(t:hn}u. rn[iCa((c d' (cr ura y.a) ('iLKnr nvHfZ iOt/.ijdai 
[iftOiir i(( P(f)[i«i(,tr. (>vyy()(af(ft yai' i ihnc l-y ((Hnr. Hiiius voro 
oiniiioiiis illi (jui nostris teini)oril>us lilstoi-iinii proHttMitur, uou habuo- 
ruut ratiouoni, coiitrii cortaliin vituporaNcruut «11111 ;(|!ii ipsaiuui roruni 
iu'xuni pravo cousilio disci(lissot<-< '-^). Sod (lUiiiiivis illi xV])[»iauo ob- 
trect(.'nt, ut (jui iu robus «^conrtipliicis ct ('liroiiob.gicis uullus sit 
uiMjue auditndus, uisi cum ab oninibus aliis niictoribus dostituti siuiu.s 
(Niobubr), quauivis, dico, illi suo iuro obtroclout Appiano ut liistorico, 
Appiiiuo ut liouiini ot buniauaruiu rormu sciiptori niliil dotroctinit 
biudis. fta<iuo (|ui j)rao uouiiullis vitiis virtiituiu scriptoris n(.:i 
obliviscitur. is nou potost uon agnoscoro Pliotii iudiciuui hoc : '7;'// 
(U lijr (f()(((nr (iic\)ftinc y.al loyioc, rijr (Y latninar wc nl/ir i' ufifr 
(filalillhjc . . . i-7fi<(^)f(i if^ hrynic iii((:iiir(f'[itrnr mmri^[ia (Uoauiv. 
xat dia.K^avrai (f/.iy[iairnr xai j'i,'/nc (ii^ /.(,") ffrii yu i >' 1 1 (i/./.n /./^ynig 
rx[ii[t.'r,''ir/0«i (\'oi(,'ffic. Joiunittdis (luidom in vitiuiii saopius iucuiTit 
sed noi in or:itiouibus, no(]uo ita ut totinn scribondi morom dainnai-o 
licoat tii.upiam ^Miisolcntom ot ])orvorsuui. ' (^)uautam curam ot dili- 
gontiam iii naiTaiub) ])osuorit A])])ianus, documouto suut multao ora- 
tiouos 1)0110 co!ii],()sitao, (]uarum aliao Horndotum, aliao Tbucydidom 
aut Doiiinstbouom n.Mbdent ; docinnciito ost biat-.is vitaiidi sludium, 
de quo i:i altoi-a buius dissortatioiiis ])arto coi^ioso dissoram ; docu- 
mouto sunt imitatioiios cum aliao tum Horodotoao, do (]uibiis uuuc 
iain suui acturus. 

Atquo lianc ad roin conqirobaudam ])lurimum valoro, si imi- 
tatu)ues seiiteutiaruui ot iutoi;roruiu b)coruiii dot(\i;i ])()ss!nt, conson- 
taneum ost. Ab bis i^ilur initium ca])iani. A'am quo.o buius L;ciicris 
ai)ud A])pianuni iiivoni, s;nio suut -ravissim 1. (Joni])aiatiouos autom *) :\bMMl iulu.: ■>(:>' IlcM-: i'.r O. oiii. V b(?iieriuo abcssc pdtcrit.» Et clc- 
bebit, 110 biiitiis adniittatiir. 

- .■Meiid. praef. t. I \k YW. 

iMoiidelss. pracf. t. I p. XX\'I :. ^-tani iiisobnti (iiiiii ac fcre p.-rvtr.so 
liic iititiir (licendi i»:eiiere nt .. -xcnsat suaruni tria niilia •■(.niectiiraruiii « Id. 
pg. VII: Mu striptoro nec ab aite nec ab in«»:enio valde couuiiendabili*. Cf. si- 
niile iudiciutu Westennanni in Paulyi ilealenc. Quibus oppono verba lU*rnbardyi 
(l.d. p.6111) »p]infacblieit des Vurtrages und eiu reiner Tou der Erziihlung, der 
beim Arriau iiud Appiau gefiiilt.* m «Cf J ita iustituam ut ipsis Ai)])iani ot HoiY)doti vorbis iuxta positis do 
moustroni, quae huic illc dolxsit. ('(mforantur igitur v(»lira: App. Pun. 27 (]). 215, l^ .s,j(|.) : 
2Syi;fi<i)r ()i rjijttn ^vifay:' > 7 f c 
f7 .'• () a i [( (fi r i (i/. « (h .• (f {'/. n /■ 
o r 1 (( [(ni y«'i Ij) iijiiu^r i/.ihii 
Tfoorottharta . . . (« tii /xaoyijd^r 
)i(f)r (h 11 'Po)[(ai(t)r i-//('}lhii A(r 
/.i[(tir:^ '() d' ii.Ti' 
>'2::n(fO)ri/i(( l i(n)(^)nv/jnv :)vy(ni^(). 
ijc «'- y o) 111)011 .- ;/ .- [( (f) y a y (f). . . 
. . . «vt ii [d y«i ly lijc (\i(i it(^)<:c 
(fi/.iac ic tijr iaviijc [(iii'!))yyi 
7fat{)i^fi y«i . . . y«if'/i«/.i r. 
(} n I d .'- Hdt. I 87 sqq.: 
hiujn)- . . . i]ot(i!)(ir i(<dt' >^h()ol(ji, 
I i c (i i- (( )■ .7 o (»> ;r (f) r d )i'- 
yroidi- /.() yiji' 1 i]r i[njr (iV(H<iiv- 
(i(<[(irn) 1 n '/. ,' [i 1 n i' d it l (f i /. n v i[(ni y(<r«(ii ijiai : A « 0« f 1 (f) (y.i*^ V [( i- I i n ) y ' . ) n [I i 1 ) y«() y((( '() ()i iiji' 

>'SI ^a(ii'/.iv. lyd) i«vt« iji^i^'$a 

1 ?i (,)] [d ) i i'()«i[(n) /'//. / /) .•* [I i- (t) V - 
1 n V i) .' y « y o () « 1 [i n r i ij. 
aittnc ()i tnvi(fi) iyrii^tn i) 7././.iy- 
roi) !)inc i.i«iioi(C .7/.' (itor.iiii 
()!)«i. . . 
. . . .//,*/' /.*• [(b ')i-(ii i(i(fiy«r u o V- 2.(Hfo:f i/3«c (c.i i^/./.i.y[){'/ ())■ )V) y ;■ 
V [( i ) iirai /^i^fi aj ni' )' (f v - 
/. a (i a f 2i(nf o) ) i(i«) ■ [i /J . . . /. n ) (i n I I y« I (f) ii II t^rir () !'o) 7f/.H) r (i ij [I a i) i I )' r r n 1 j)i)i' . . yaii rVI 0)1' f 01 /yOO /' U)i 

(in) . . . (f vhrynvc. .. 

Si cui ullus dubitaiionis scru])u]iis rc.sid^^at num ro V(Ta Horo- 
dotous ill(> locus A])])iaiii aiiimo obNcrsatiis sit, is liisco vorbis con- 
viucatur ium'os.s(> cst : (c. 2S ],' 21(;, D Mjq.) i, ()i ,^yi;n'(f)r ^iif«y.u 
[di' (ivriKir n ifai)()[(i)n) y«i ti^c yo'>(H<c i[(Jii(^)nr .';// 1« ynird 
i-;frjyirn yai yr(f)[(ijc yai (ii\((/3nv/.ijc [(iii()ii)nv, o i i) r / 1 y ai K ij o i a o 
t (i / V () (i) A V n c .- y o rj I n. 

Sod Horo(b)ti uouiou noqiK^ liic no(pio usiiuam alilii Airpiauus 
prodidit. Haoc autoni vorba co mciiiorabiliora sunt, quod Appianus 
studio imitaudi otiam vidotur ])(dloctiis csse ut fidom liisforicam vio- 
bii-ot. N(^mo cnim alius sci'i])tor (iui(b]uani de tali amicitia consijii.s- 
quo Syidiacis tradidit, innno coustat oum paulb) ])ost(iuam cai^tus 
(^st in Italiam a T.aolio ciim aliis capti^is trau.sportatum csso ; (cf. 
liiv. XXX 10 Sri])if) ('. Lndio r/fin Snjilidrr (iHi.^fjiir (■((]){ iri.<i lio- 
mfini nn'.s'.s-f). . .) ot Appiauus i])sc illius auiicitiae brovi obliviscitur 
cuiu oodom capito 28 (p. 217, .*>) iiarrot dyj)i^) mc ()' lc 'Pdi^irir rov 
y/ufaync . . . (j ()>' i^;f() /.v;frjc d.fi'!lii)i r cf. Pol. 1(), 2^3, () Liv. XXX 
45. Nullam i«j;itur tidoiu babot illud Appiaui commoutum, (juod ad 
(/rocsi ("xcmpbnii linxisso vidotiir. 

Atquo tola ill.a dc ('rorso bi-loiia qiiaiii Hcrndotiis tam prao- ^ 8 — 

cirivo narravit, ut iiomo, qiii iiiKiuam oam logit, fncilo obliviscatur, 
ctiaiu Appiaui uiemoriae pouitus inhaosit. 
Xam otiam ox I 91. HG. 45 imltatiouos liausit: Syr. 58 (p. 429, 20): 
IMagi coram Solouco rogo cuiu 
Solouciam urboui coutra i})soruui 
volautatoui coudidissot, quia di- 
vinum uumon ipsoruui dolum fru- 
stratum ost, doprocantur sic : 
» / ', r ;/ f- /r () ot // f y t^ r , o) j3ii(jf' Hdt. I 91: 
Croosi logatis, poi' quos Apolliui 
ox])robr;ivorat, quod ipsum ad 
Porsarum bollum iuduxissct, Py- 
thia sacordos rospoudot his vor- 
bis : I ,j r /.'< n i o li r . yjfonrti n^ y.a} 
yo: faaoi u. ovy l ai i r o v r i- d r- 
(i o c o r it 7\oh o)z t )■ ti /. / ci J ic i. 
H o ! oii df i ic . . . 6 1- 1 f! ti 1)0 r - 

I ,' ^- lY )] fi tlC... 1 (i () }■ <i t o o - 
}l i }■ !() A i- A O O) // r' ) O ) . I d /- 

y. (> .• t (} (7 o r ij r y.ai fuiyif.) jitooro- 
yoinoir y.c) ^i-.ai/.Hfz tlyrot.v)- 
loz :iri6 . . . >/ .'• ;i o 0) ti ,'■ I ). }■ m o i - y f- r i) )] :i6liz ovr f '7,fi () O I av (if o li ) liuvi uiii f- a / / d /f o (f V - 
y tt I r y.tii // .< ol. Koulanc d l. . . 
. . . Trt^olJvinonHov v l JoSftu) 
oy.o)C . . . ovy. oi6c rt ^ytitio a u - 
{)ci y ci y i ( r {( o f i^ n c . . . r /y c 

71 l- 7r t) O) // t ) i^ c. 

\\\\ ()5 : aifaac o/ ^i^ (Irui- 
()iDto) ri]r tiQyi]r. . . Lrofi^au 
iuyviK^a ij (/()(( outoa. Ir rij 
yac^) (ir!)ooi7n^f)j (f voi <t v y *'))])• 
(i(^ii k) iif/j.nr yfynaltai dro- 
rthijun' ^yu) df- 6 {Kiraioc ifjf avyyronii^r /if- Hf^iir . . . 
fiaf'.i]\ 

I iViic rw/' (liiyoir ii;i6rio:) 6 
/ia^XiVC 'ialhi y.!:i avn'y)0). 

loiiioi fih ^■.svlhnn.) j..„} --V/.. v/.ifac . . . r o {> {■)■ () )] i () y r <'Si'i^yaaiaf 
{101. o.' dt v{it)- {iciyoi. . . 
6 (U (iyovaac avrtyio) toivrov 
fiicii 1,^) a{ia(^iaOii . . 

haia iih ()f^ if]r Kimfaov (}() 
yji> • • • < "»• fn'i(f). 
lota amcm liaoc miigorum oralio nou iu sout(Mitiis scdum, sod 
oti;:m iu diccndl gouoro ost Horodotoa. Xam cum orationum Horo- 
dotoarum id sit propiium, ut locis coimuuuibus sont(>ntiis(pio r(^f(Ttao 
f^mi, multao iutorrogution^^s accoijant, singuln n.la pnratactico pcT 
/'.'/•. ()V. n: yiii coniungi int(M- so soloant, liaoc omnia ulfatim hic 
invoniuntur. Longior ost oratio (puim ut ad vrrbuni (bscribatur, sod 
quasi sch(Mna h'coat propouoio. ^^nu scd(H-im cobi paiatactica habot 
quap por s,. staro possint, cum vix uuam pnoiuam coniid(^at, lioc 
ordinr : n]r 7rf-7ro. \ {loioa dl y.a) ri]n), {if-r \ iiii^iafioritc dij{if.rg 
To (';/ yoi^r(faor /// ! roiy(i(Hoi | y.a} , avi6c n yiif) . . . y.ict \ y.u). . . \vx I 
«/A ovdl . /;//• j ;.,,; yfyrhvaio ())] j iuo.rfo \ rf ('Ir oi^r : \ '6c 1 noi > ^? ■1 4. T ' - 9 - 

yaQ ; I r^ (jir drj \ av df. . . | Hac cum oratione si quis unam ex 

ceteris quas Appianus composuit comparaverit, statim sentiet non 

Appianum ipsum uativo sermonc hic loqui, sed ut prudentem Hero- 

doti imitatorem. Itaquc longe arcendus est is error, quasi unam 

alteramvc locutiouem de Herodoto Appiauus ariipuerit ut suum ser- 

moncm adornaret, sed Hcrodotei stili proprietates, describendi nativam 

artom pouitus imbibit iuquc sucum et sauguinem receptas sapienter 

usurpavit maximo ois locis qui non tam ad res gestas enarrandas 

quam ad descriptiuncubas ot orationes ornandas servirent. Nostro 

vero loco praetoi* vorborum et sonteutiarum similitudinem, imitatio ' 

eo certior ost, quod uisi Horodoti Appiauus mcmiuisset, ex argu- 

menti narrati ratiouc occasio vix dabatur talis orationis inserendae: 

TiaQfvO^ijy^rj enim cst illa dc Soloucia coudita narratio, quae incipit 

a verbis tfaal de avico. Neque vero inutile cst animadvertere, quam 

simplicitor ct similitor post utramque orationom fiuis imponatur nar- 

ratis: (KQolaoc) dyovaac avrtyro) toiviov . . . : Tavra . . . tljiovTOiv 

6 ^aailtvc rjaO^rj y.ai avrtyro). Deiuccps y.uT(x /jtv d^ t. Kq. d. laxt 

ovro) : Toitxdt {ttr t7ru0^6{jiriv 7X. ^. Verbis autem ^tltv^t» 6l ad 

altoram narratioucm transit, de qua postea dicam. 

Atquc locis illis Herodotcis I 91. III ^h addam etiam IX 16: 
oTi ^ 1 1 ytrtaDai ty. lov ^tov. d {i ij yuv o v dTToiQtifiai dvO^QtiTio). 
Quas soutcntias quo modo etiam Pausauias imitatus sit, Pfundtner 
I. I. expouit pgg. 10 sqq. Omniuo valde consentiunt Pausanias 
ct Appiauus in co ut candom foro de dis et fato opinionem quam 
Hcrodotus haboant. Quam ex Horodoto oriundam esse etiam si quis 
negaverit, quod do summis rebus opiuiones c legendis scriptoribus 
nasci nou doborcut ot quod totius sacculi illius superstitio ad talia 
incliuavissot : tamou uomo nogare potorit utrumque in pronuntiandis 
illis opiniouibus saopc exprcssisse vorba Hcrodoti. Ut igitur per- 
gam iu hac re do Appiauo domonstranda, primuiu consideretur sin- 
gularis vis ot siguificatio vorborum Idti ct yQijv liis in exemplis: f7 

O' Pun. 122 (p. 309, 12) H d t. V 33 ...o)c Tovc AaQxijdorfovc. tl uv- uoc tvTtvOtv . . . tc tov Ndiov 

dia^t().oi . xal (ovydqtdtt 
TovTO) TO) aT6/.tt) N a '^ f V g d- 
TTo/, taO-ai) 7iQrjy{ia Toiovdt 
avvfjvtfyO^ ytvtaOar. Tiy.a. . . t7TtOtvio. . . t(v y.QaTrjaai. 
vvv ovv (d / Cf7 r a I y d q td 1 1 
KuQyrjdova) r^rt {jtv tc 
{JMvrjv t7Tfdtihv t7Tt7T/.tvaav. . . cf. Hdt. IX 109 z/y dt xaxolc yd^ Idtt ^raroixfii ytvtaOui et 
II 161. IY79. VI 135. Vni53. 

2 — 10 — 

B. C. II 116. p. 801, 8: Hdt. I 8 (CoLet Mnom. X): 

lajfi T(av hQwp xuTttif^orriaac' xQorov df diU^6i>Toc ' XQ^^ 
XQV^ yt^Qcc ^XQV^' KuCattQi yttg hardttvk)] Yi-rfa)}tt^ 
r^via^ai. yMy.wg' Ihyt. . . 

De hoc genere plooiiasini qui iuost m verbis XQV' tt txQiir v. 
Kruger ad Hdt. II 49 (j^ouvai tcc Tiouvai). Apud inultos ' enim 
scriptores invenitur, Appian. p. 821, 8 exstat lyrtt^.r oitt l^7ittO^,v. 
580, 19 xQCrttVTfQ oott ixQtrttP. Nauckii autem coniecturam : xo^Ji' 
yttQ To xQf(^v... vix quisquam probabit. quanquam Hdt. VII^T 
dnoTQttnorv t6 xQ^(^^' r^rf^aOttt legitur. Quomodo servum pecus 
imitatorum expresserit ad verbum bac in re Herodotum, Lucianus 
1. 1. narrat. Quantum absit ut in istud putidae imitationis vitium 
Appianus incurrat, locutiones modo laudatae sunt testimonio. 

Quae adhuc exempla attuli, erant de caeco fatalis necessitatis 
numine; ceteris autem locis Appianus ilhid divinum numon nomine 
t6 dtttfjortov aut (6) Oi6g significat, quod et futura saepo portendat 
et felicibus invideat et superbis irascatur ct malos puniat et cuncta 
administret. Imitationes vero Herodoteae saepe pateni; Sic 

B. C. I 83 (045, 19): Hdt. VI 27: 

Kttl Tttdt tt^notc mxH xttl T 6 (Dth'H df xoK TTQoari F ciCr^ty 11 "5 • J« 


tvi ttr fifUtj (jt^rf^/.tt xttxtt II 
7T6h fj f!/ri-i lataOtti . tovto ^uh'. . 
Tovio df . . . Tttvitt fifr a(ft a/f 

flffltt 6 ,> f c 7lQ0i^di'^t. Cf. 

VI 98. De Paus. VII 24, 7 
V. Pfundtnerum p, 14. datfi6viov h' T(f)dir tm tioIH- 

flO) 7T Q O a Ij fl ^ V tt t. ^) dtCflttTtt 

T€ rf^Q' • • xtti. . . Triv Tt- r^v 6 

x)^i6g IjtX n^rtt 1'attat. . . xttt. . . . 
ndvTtt 6' fdo^fv tg to n/.^^og 
T(Sv dnoXovfifvwv xttl Tt]v alo^atv 
Tig ^lTtt/.Cttg n Q o a ij fi rj V tt t. 

Sed hoc exemphim cum minus valere possit quia Appianus do 
Romanorum opinione (/^ojfr ttholg) narrat, aliis augeatur velut 
721, 18 sqq. : TfQUTd Tt ttVTolg InfntnTt ... xttl arjfula ovQarttt' 
ttliitt 2) r f r^Q i^ohv d 0-€6g {^attt xttl . . . ^tt rf no)ltt .... 
nQO€ aj fi tttv t Ti]v k tttt Tfjg nohitCttg dittCQtatr. 1051,17. 
tt xttl t6 dtttfi6rtov ttVToig aQa t r t fi f a tj (7 1 xai n q o i a tj - P Locutio ?o d(uti6i'tot' nQOGtjU(ciyn non rara erat, cf. PJut. Nic. 1. 

') Cobeti coniectura «/>^r* yuQ iam a SchenkeHo in Burs. Jaliresb. 
XI refutata est; accedit quod Tf yuQ semper ita usurpatur, cf. 045, 20. 1051, 18. 
935,8. l iil ^. I ? fjtjVf nolhtxig KaaaCio rf yaQ . . . cf. 1052,14. Alia vffi^afoog 
exempla sunt p. 2i),i)^f6g d' l r f fU a tj a f Tijg fifrttXriroQCag' 
116 7,14 sq. ^ /y /.ov d 6 ttVTfjfi r^l^orTi Inl TovTOtg t 6 d a i fj 6 - 
r i r trffjfaija f t o v ^rj ko v.^) Sed paullo maiora referamus : Mac. 19. (p. 345.5 sqq.) 
Ort flttv/M) fn fvivxCttg Toaijadf rf^vofjtro) 
T o dtttfj, 6vtov fvffi^atjaf t rj g f v t v - 
X^ofc. xttC ol (narratur L. Aomilio Paullo 
circa triunq)hi (heiu duos liHos mortuos esse. 
Cum autem supremo imperii dio acta rettu- 
lisset apud popuhim, postromo dixit . . . . 
6^fo)g (<nttVTO)r fnnvxcoi' ()V/oTa //// ti ta7 
aiQttro) avfinfaoi nQog vfueg fnariorri dia- 
awO^friog df rov arQaiov nfQi vfuor fdfdoC- 
xfiri i\frj'» (f ^ r f Qo gr tt Q 6 d tt C fj w r. 
i- g ffif df d n o a X ij ijj tt v t o g rov xaxov 
. . . fn' ffjavTo) fifr ftfit /S a q v a v fi (f o - 

Q (t) T tt / O g . fjil Sf VfJlV dflfQlf(VOg.« tttVt' 

ftnu)r xttl xaTttt/avfitt^ofJifrog fjTt ndatr, 
()ixTiZ6fifi'og df fil Tolg Ttxroig fitr ov 
no/.vr xQorov dnti>avfv. Hdt. III. 40: 
(a Schweighaeusero vol. 
Iir439etaCobetocoll.) 
ffjol df ttl attl fTfrdXtti 
fVTvxCttt ovx ttQ^axovai 

tntaTttfj/^V(/) T 6 x^ € l V 
O) q 1'aTT (f IhovfQ^v. 

Hdt. I 120 : vvv de 
d n o a X rj xp a V T Q 
Tov IvvnvCov l g (fkav- 

QOV ttVTOC Tf ^ttQafOfJfV 

xttt aol ... 

Hdt. I 45 (Cob.) 
'lldQtjarog df . . . avrr^- 
rvo)ay.ofjfrog dv^Qconotv 
firttt ToJv avTog fjds^ 
^ tt Q V a V fji (f o Q (a T a- 
T o g l(x)vx6v inixttTa- 
a(fd^ft To) Tvfifio). 
Etiam haec igltur oratio prorsus est Herodotea, quam cum Li- 
vianii XLV41. comparare iuvat. Nam ut argumento eadem, ita 
gcnere plane diversa est. Age vero etiam quae de morte Paulh* Ap- 
pianus narrat, quod mirum fortasse aHcui videri possit, ad exemplum 
Herodotoum composita sunt. L. Paullum enim septem annis post 
illam orationem mortuum esse constat. Appianus autem ita narrat, 
quasi mors ilhim orationem brevi subsecuta sit. Cum igitur singulari 
voce ^ttQvavfjAfOQcoTttiog iudicetur Adrasti orationem et mortem Ap- 
piano observatas esse, etiam iinem narrationis ad Herodoti exemplum 
conformatum esse mihi persuasi. An non mirum est quod legimus : 
TttVT fino)V xal xttTalhavfJaL,6f»fvog . . . oixTi^6fifvog . . . fjfi' ov no- 
Ivv xQovov (sc. ^nTtt iTfaiv imfQor) dntilttrfv ? . ^) Repetitum illud jov Cijkov Meud. delere mavult, at cf. 29,9. 345,6. Lo- 
cutio ipsa pffnoCcy toO Ctjkov nihil habet offensionis. — 12 — 

Atque ad Appiani de divino numine opinionem illustrandam 
etiam aliquot locos afFeram, quibus quam similis sit Hcrodoteae apparcat: 
p. 188,12 O^fog d^ fjoi doxf-l rodf 'PMnaCoic ccyTidoviai liJQ tnl Kav- 
vaig aTvx^ag . . . SdS,l2 tov dai^iovCov rd xoivd fg itifTa/So/.^v fvo- 

X^ovvTog. 757.3 d?M(Tdd6 aixovofjfi ^fog cf. Hdt. IT120 tov 

datfiovCov 7raQa(f::fvd^ovTog oxok TravMlf^QCtj aTTo/.oftfioi, . . . H. VIII 

13 iTtOl^fTO T€ Tldv VTTO TOV i^fof. OXO)g dv t^iautO^fCrj TM 'EllrjViXiO 

To Ufqaixov. VII 18 tfOoQfi Tig d^fifKaTog. VIII 137 fljif l}fo- 
filafirig yfvoyfVog. App. 398,12 O^fov j3y,d7TT0VT0g t/dfj Tovg /.oyi- 
(ffiovg, o7T€Q aTiam 7TQom6vTo)V dTvxri!idTO)v f7TfyCyVfTai. 752,18 O^fov 
fi).d7TT0VTog rjdrj. 756^23 avrov .... O-fo^ldfifia doxfi TTaQayayfiv. 
344,12 7Tdhv avTov llavvovTog 0^€ov. 748,12 O^fov aijag l7Tl fffTdvoiav 
HyovTog. cf. 156,5. 343,24. 347,22. 348,10. 349,3. 678,17. 747,20. 
771,16. 908,3. 945,4. 1048,23. 1155,2. 1178,16. 1181,8. 

De invidia deorum Appianum locum qucndam Herodotcum in 
oratione L. Aemilii Paulli e.xpressisse supra dcmonstravi. Altcram 
illius orationis partem ex Adrasti historia continere imltationcs ibldcm 
exposui. .Sed eiusdem historlac etiam aliac quamvls parvac slujilitu- 
dines — ne dicam imitationcs — agnosccndae sunt jipud Applanum, 
quas nunc congeram: — 1 o 
O Pun. 131. p. 
318,16 sqq: tjjv df 
yvvalxa tov lladQov- 
fiov l^yovatv . . . fl^Tftv 
Ig fTTI^XOOV TOV ^xittCo)- 
vog' ^aol fifv ov vtiif- 
atg ix 0-fMv. (a^Pwfjatf' 
€7tI yaQ 7To).fftCav 
iaTQdTf vaag ' liadQnv- 
fiav de Tovdf ... (Hdt. 134 MfTdSt 

hooiaov oixofifinv l/M- 
fif ix O^fov vffnaig 
fifyd/.rj Konlanr . . . ) 
Hdt. I. 4 5: 
fig ()f ov av fioi lovde 
10 V xaxnv aXTiog. fi 
firj oani' C(i^xo)V i'^fo- 
yicaao. a/./.d Ofifiv xnv toaavT dvftSCaaaa xa- 
t^a(fa'^f Tovg 7Taidag, 
xal ig To 7tvq avTovg 

T€ Xal iaVTfjV i7TfQ- Ttg o g fiot xai. Tra/.at 
7t Q o f a ij fi a tv f Tcl 
fi' ^ '/.).o V T a l'afai}at. 
hQoiaog fjfv vvv . . . 
^AdQijaTog df ovTog drj 
6 (fovfi gfjfv. . (foifvg df 
.... i^TfCcf lij (y V X C fj 

TCOV dvO^QCOTTCOV i y f- B. II. 145 (p. 
o.:o,Zi)): inixfv T(( yf- 
y€vrjfific( chdQoyv fifv 
oi^dfiog. d/./M Tov ()i<i- 
fiovoiv iQya ihat. 
Pun. 104 p. 290,16: 
daifiovioi'. . .0 X a l tio 

7Td:T:T(f} ^Xt7TCo)Vt 7T O 0- 

a rj fj a Cvft V idoxft 
i « // f /. /. o V T a. — 
p. 318,14 (cod. cap. 
I Vi\\.\?)V).olavT6fio/.ot 
• . fJTrjaav i^ a v y^C av 
a(fCat ytvtaO^at \ A 4 


f I Qtilffv. ^) '<Idf fjfv VfTo TTfQl rr) aijfia xal y € v o fi f v ij g 

.... fwvTov iTTixina- l/adQof/Ha fitv i).oid(j- 

(Ufdi^ft TU) TVUjSoh Ql]a((iTO .... TOV df 

(paat rrjv lladQnv^a vf(,)v ivfjTQrjaav xat 

yvvaixa . . drroOavffv. xarfxavOijoav 

() df 2lxi7rCo)v jo/.ii' 6o(7)v . . . lam scqultui' cclcLcrrinia illa dc Scl- 
pionc in Carthaginis ruliils macrcntc narraiio, (juac imitatlonls Hcro- 
doteac suspicioncm idco mihi movlt, ([ula modo allac, (pias oposui, 
pracccsscrunt. Nam Crocsi fortunam ctiam hoc hjco Applaiii aninio 
in narrando obvcrsatam cssc crcdo : Pun. 13 2 p. 319,5 sqq: 
V) ()f ^yinCori' TTo/.iv 6o(f)V i.ira- 
xoaCnic < i!<in' dvOtjaaaai' . . . i6if 
((Qdi^v n/.f rnrt(rav ig 7raio)/.fO()C(<t 
iaxdTijV /.fyfrat fitv daxovatci. 
i7Tl 7ro).v df iv V o v g i(f' iavrov 
y f V 6 fi f V 6 g Tf xai arvido))' 
oTt xal TJo/.fig xai i Ovij xal 
aQ/dg . dndaag dti fifrafitO.fiv 
o) a 7T f Q a V /> o (i) 7T V g daCfiova 
xal Tovf ifiaOf fih>^'l/.ini'. ivrr- 

X^g 7T0Tf TTO/.ig. i7TaOf df "j i} 

AaarQCo)v x ^'EaiSfcai ijfiao yd).a ijv (darfa). ru ;io/.).d arioiv 

, ovofuiaai lijv afuy.im yi-yovf . . . i 1] v d r ,7 q <» 

.( r i' ij )' o)i' nKndfiiioc frdai 
finif},r or()((n(( ii' ncrno inrnv- 

aav . . . H d t. 1 86 : 
xa) rnv hrimv . . fifi«yv6iTa Tf 
xai f V i' (I) a (( 1 I (i o II X al 
arroc di'iJQO)7ioc '(nr d/./.nv dv 
OQur7ioi'. yfi'6fiii ( ) iiDrrov frdcci- 
finvCri ^''^ i).d()()i'). 'C,(t)Vra .TVQt 
()i()')Cij. 7TQ6g Tf To rroicu dfC^raira 
lij)' rCan' xal i.Ji,'.i'Sdf(fVnv (6 g 
o r () t V f 1' rj i V d i' »7 u o) .1 o i 
a I ) d a (f a /. f o) c i X ^' ^' • '} ^f 
).irfiv . . . xaTaj3i/3. hooJaov. 
Hdt. lo: rd ytu^ rn .i(c7.«i fu oTav 7TarQCda r.ifi^) tjc (cqcc ic 1 (c v - 
0- Q o) 7T f t ic cc (f o (0 v idfdCfi. 
hal rddf fifv llolrfiinc arri) : 
dxovaac aryyocUfft. ~ 

Polybium igitur iii rc narranda scciitus cst. scd \crba Applani 
sunt ct stilus Hcrodotcus. 8inul"S dc foitunac hunianac vlclssitudinc 
scntcntiae apud Appiiinuni ctiani sac])ius occurrunt n.c^iuc id ])cr sc 
Hcrodotcum cst non acccdcntc slmllltudlnc cxtcrna. Ea vcro dc- prcnditur ^) Cf. Htlr. \'ir 107 (le W)\X,it ■ i^ofcif- n) if/rr. /.r.i . . . /.iu 'norior //A.^rAf A' 70 iro. Cf. lidt. VII 1,S: io-ifi'ijitti'nc: HH' lor t.ii Mc.aair/Hf.^: hinur uiuhn\ olc 
t.iotfif, uf-intjiiHn^' df- u)r ^/" A-Oio.u'.^ lor Ki'.iifn'Gn>} . 

) Cf. B. C. \' N 1095.*») : . . . tc r >') o o> .1 r o r 1 ic y.i'i i r y >, y o (6 ii i- r o r 
V S f li (c >'(».. . .[0('r-'i(fcii, Pun. 81/82 p. 2<;s;j sqq : 

■ • • /"■'/('' ^'^* 'Po)(no'orc avfofc 
eTitd ft y. i) V (i cc /. tovc df vfihnvc 
l fi ii t f ' I {ihf ofxcoc d y !/ o o)- 
:ifn^c ifiiKfio/.ilc . . 14 — 

Hdt III 14: 
(iidfitthit' ffh' K(H)t<>nt'. d c< y. o V f / /' 
()f IJf-ocito)! rnrc ffcooffKc, ccvtii) 
7/ hicii/ivffii t C) t /, !/ f- f V o t y.T 6 V 
Tti n . . . 

Jllo aiitem do P.saminfiiiti, liic do (Jurtliui-iiiionsium luctu ]danc- 
tuquc narrat. 

Scd missi.s lam divinis ot liumanls rcbus f^ravc ar^umentum 
])r<)fcram (|uo apparcit ctiam in aliis dcscrlj^tloiiibus Hcrodoti imita- 
torom csso Aj)j)ianum. Nam ])ulconimam illam nocturnao temj)Ostatis 
aj)ud Artemlsium atque terroris doscriptionom non praotcrmisit (piin 
manilosto imitarotur : B. C. V 117 j). 1159,1 .s(,(|: 
. . . (cfiy.tivoc h vy.ff\)f-v(if-. oiifioov 
Th fo/J.ov y.icficoofcytytoc. o i o c 
i- i' (f /> / i' o ,T O) o it) y t, y V b f ic i 
. . . f y f r n y r o () f xccl /? o o ii o t 
1 // ^ I y t i /y c (t y. /. ti Q o l y ic I 

IIVy.i^iKittC iKCyofC XfCl ()f'/.iC .(fOI 

'/.(ciif.ntfc riji' ar(Hcif(cv. oidtf 
Tovc II fi' r f () II (c I' o r c ^J ^f^- 
i'f'o)i i< )• i{ /1 tj d (1 V V /f 6 () f o V c. 
rovc ()f . . . ovy. ccjriarfh' // to- 
(ioiadf rfiCiucdi')'SnfC i'ii.ii (ifia'hict 
(iipidf x«) r()i ov(cy.tc. Hdt. Vlir 12: 
oic i)f fV(f()o)tj fyfyin ff. tj t ft f v 
I t, c 10 () tj c ff t (i o V i/ f (^) o c . 
f y f i' f t o () f vi)o)o tf (Cir/.fTov 
()f(c /f(<(irfc rijc tvy.ffxc y.«f a y. /. ij 
o ic l fi () n ) I i( l (i .( o i o V II tj- 
/.fov' ()\ df ifyoni y.tcl icc 
ifcvr^ytic f'.^f(f oi)f')i ro ,*c ficc'~) .hpf- 
ncc . . . ol () f (i I o ic t I o) t ic f . . . 
f c (f f) /3 o i' y (c t t (i r f (c i o f/.Tff- 
i^oitfc 'ff^^yyy (c.fo/.'f(i'}(ct i'c niic 
yccyic ijyoi . . . . <)ii/i()oc tf >.(c/S(^)oc 
y.al iifvimnc idyvotc . . . . S o o r • 

S I /v S ' S 

T a f T f (i X ,1 ij /) (c f. 

Tomj)us annl, lo<'us, porlcula sunt divorsa, vorba ipsa disslmilla: 
tanion imitatio j)orspicua. 

Has inv(Mii apud A])j)ianum malorcs Imltatlonos Horodotoarum 
vt oratio!ium et do.scrlj)tlonum. ^) Sunt illae (iuid«Mn non admodum 

^ ii'>;n ai>()q:r. i fftH V. vu!i,n>. d. iaj,H (*.00,1<). ('.7*»,2:'.. 

"; C't" 10U4, 13 y.c.l H'. nwtcytc. ttdf- nf/ni n]s .c/.oti i/.t]^ i/.f fooiu)'(c cf. 
103.',:;, 7. H.lt. VI !I 7«;. 

'"') Xe triineii taliiiiii iiiiitatiomun solim fons Hero-lutus t\-.sii vi»loatnr. Thii- 
(li<le.ni iilain teinpestatis (lescriptiun-jin II S4) Apvianns l). C. V 8'» (cf. IV 80) 
iniitatns est : II S4 : (''»s Oi 10 1 r f- r n c. /.tiifn . . . y.iu r(n'\ n r tj l .1 o o a f ;i i .1 1 t- 
/.itl /f/v / i> r j (t 7 s" (^ I ci •'> i' r T o , jS o /; it- /(jioinroi . . .01' ()' i- r / c. r i, / o r o r 
o V f f i (>) r . . . /c.l H'.c / (it i c s' «:' /' c 7' f n f i r ('.rihno.Kn i: .1 f- t o o i loig xv^fp- 
ri,Tct; ('. i f t U f- (i T ^ ij c s /':s rtcPi: :jc(jf^/or : p. 1 1 3 "> , 10 s i\ ({ : ricg tmiK .... 
X o V j (ji s i i f vj U o V y r/;f ' ('.kki^kor. iiHc/vjb<^tov Of- jov :i r t v u a r o g ytroufrov t 

f - t f ■/ — 15 — 

multao noc parls momonti omnos, sod et j)luros ot graviorcvs quani 
quao apud Pausaniam aut Arrianum roj^ortae slnt. 

Bono igitur liabot. lacta sunt fundamcnta aroumontatlonis 
.^ atquo ea quae contradlcondo, (luasl talia (Misui ot fortunao dobo- 
antur, dostrul iam non j,o.ssinl. Itaquo iam conHdp„tius licct porgore 
in protraliondis imltatlonibiis. 

Vidoamus nunc d(> oa qinu^ ox toto scrlbondl o:cnore elucoat imi- 
tatlono. Atciuo cum supra (j)g. 8 S(i.) unam A])])Iani oratumom In sin- 
gula cola dirlmorom, In ilbt monstravl quautop(>rc stllum HorodotcM.m 
socutus sit, quam llln^ntor /.'■://. ,.,>.// '•■^//^' iisurpav(Tit. yuao (p.Id 
sit noquo v(M-bis cxi^onoro noqu(^ (^xomplis pi'obaiv oj,us ost. Hac 
autom in ro cavondum ost, no promj^tissima quao^iuo pro Imltatis 
baboamus. Xam .si duo scriptoros id agunt, ut n^s gostas sIuipli,.itor 
ot jdano narront, tioil non potost quin /.f"Sit fiQofifn^ usl niulta slniill 
^ niodo narront, cum altiM- alt(M-i nilill aiit non multum doboat. lta(|uo 
quao liuius goiiorls vldcntur o.sso, ogo non afforam, nlsl ii:(l(» (,uod 
froquontIs.simo apud utriimquo occurrunt, sinillltudliK^m iion fortultam 
esso susplcarl licot. i\am ni.si gravlssimis argumontis via iani munita 
esset, 111 tahbus slmih-s stih testimoniis nulla i^crsuadendi vls Inossot. 
Nunc vero etiam baoc loviora adbiberi jiossunt, quae nK^mor Oicoro- 
niani ilhus praecopti intor graviora incub'abo. 

At(,u(. in adnoctomhs sontontlls cum jjra^vipuus ot varlus usus 
sit j)arlicuLarum fiir — df. conij,lura mibi gonora ad Horodohim 
vidontur o.ss(> roforonda, (luoruni unum ost anapborica empbasis 
quam nonnulli vocant. Cuius vis in 00 j,osita ost ut una vox sivo 
< v(>rbum sivo noiiKui ita bis (vol tor) jionatur, ut ],rimuin cum ftfv 
doindo cum df iimn Itorum cum i^f) conlungatur. Hunc usum si 
liorum scrliitorum ])roprIum (>.sso dicc^rom, inscitlao gra(^carum llttora- 
rum m.^rito coargu(^ror — ost onini otlum Tliucydidls, Platonis, X(mo- 
pbontis, ahoruin, rocontiorum voro jjaono omiilum (Plutarcbi, Aoliani 
Luciani cot.) sod rarlor quara Horodoti ; cum autem otiam apud Pau- 
saniam lUum Horo(b)t(Mini froqu(niti?sImus slt (cf. Pf. ]). 21 sq.), id 
ipsum nio commovit ut digiiam baboivm simllltudlnom, (,uao c(,nim(- 
niorarotur. Rxompbi nobis supra iani ii(,nnulla occurivrunt : (fnrfvc 

avrfy.f/vjo :uujc /c.l (^rfr .> f ,, orio c ) ri,f, ...l, ,^k^).,,, jtrcaaoinrju S o i 

rc Vf ^nniutyt}, . . . .uioc/f,frurj(.r du.i^un, i , (c r i; / o .. r- v y.)o /jk\f n 

l(»0/,8 s(,(i.: oiif fan.nf, lifiicno, i:,o d ,1 !) f i ., , oi-jj. ju, / .o :i ,, ^ ^ , , ,)',,,/. 

if 1- (ff t r () V r c ti f ro I orif jc .1 /; .) r /. / // ^vnrif • * „' , , , '/ 

'/'/•/./*. ./01 /As f V .1 f. i ,) /^ (>rrficocaaorio. — IG — 

ph' . . . (for&vc df Jidt. I 45. daxQVf-ir fifr . . . daxQVtir df . . . III 14. 
fif-fn7j(nroc (ilr . . . [li^ujrjfifroc df . . . VJI 18. Appiaiii: l7Tai}t fjrr . . 
iWa^f- df . . . 3111,17. il>f:vaa(;:Jai fjfr. . . ip. df 215,20. Iii pgg300— 500 
haec quattuordccim exompla invoniuntur: 311,20. 319,17. 320,22. 
375,15. 418,2G. 428,20. 432,11. 432,25. 435,24. 453,25. 4G9,25. 
482.28. 49G,2(;. 497,10 

Sed non niinus froquons gonus rcpotitionis ost id quo vorbum 
prinuim solnin ponitur, doindo cum df xai coniungitur volut 745,1: 
Kafaain . . . () ai(^UToc tjd/j TraQtJr. rrai^Tir cU y.at //oiii7rtjio)f cf. 900,7. 
909,14. 917.3. 92G,1. 949,1. 977,7. 998,2. 1004,20. 1027,5. 1034,2. 
1035,9. 1049,25. 1050,12. 10G3,20. 1079,24 . . . (Quanquam non 
omnes loci ita conspicui sunt nt 745,1). Hoc autem gcnus attuli, 
non ut Herodotcum osse contendorem, sod ut negarem .cum omnium 
scrlptorum commune slt. o. g. Thuc. II 101,2. II 7,1. Miro onim 
orroro apud Anianum pro Horodoteo id Grundmann iudicavit, quia 
Horodotus scripsissot: YIl 154 t^^Qvaarro . . . ^Qovaario df liil toXadt. 
III 1 aYrtk . . .. alif-i: df- tx /Sovhjc ... II 35 lufairorat' v((airovai df . . . 
cvt. Quae exempla prorsus divorsa sunt. ^) Appianus autom sic scripsit 
G4J (/rordac IXvaar . . . D.vaar iU tx toiaadf- TTQo^fdatoK. 845,7 
ahf-lr . . . aiQaror. alitir (U ov iT«o« r?yc jSov).ijc. a)jM . . . Sed re- 
doam ad u.suin particularum fitr — d^, (jui froquontissimus est in sen- 
tentiarum clausulis, ita ut por // t r al»s(»lvantur (piae modo dicta sunt, 
per df fid n<n'a transeatur. Appianus autom, cum otiam post parva 
intorvalla illas usnrpavorit ot saepius quam alii ad iih' adiun- 
xorit dii, Horodoto quam aliis hac in ro similior ost. v. 5 2 2 , 2 G 
di' t r V Ti r i o r o r o t (t r d t rj r. decem post vorsus 523,9 ro 
fifr dij irv/ntor ijr z o i 6 r d t. yii-vxip/lii) df . . 
Hdt. I 10 1: iait (U Mt]do)r ioaih)t ytrta. IJovaai". f/aQ.. 2tiQ., 
^/o., U.. i\]ityot. yfrtic yh' dt} Mijdo)t iori io(}i<dt. cf. II 1G4. 
b , 8 avfifiaxoi d'avi(ii TTQoatyiyrorro x^)ttic rijc TTQortQac dvrd- 
fitotc \d/.vfiic. . . . (octo gontes). roaavra // t r tJTl xotc TTQortQotc 
avio, TTtQi n]r liaCar TQoatyiyrtro. jTtQdaarn d'tc rtjr EvQomtjr . . . 
(soptom gontos) ... r oad d t ,t/ f ;' d t] y.ar rt]c I^VQi/tT^c rort jTQoa- 
thcfifiart o M cf. 755, 14/15. Hdt. VII 202. Sod cf. (^tiam Thuc. 
II c. 9., no vidcar ad Horodotum reforro quae (^ius non sint propria. 
Quam froquontcr fitr dtj - dt usurpotur ut apparoat, v. Ap[). pg. 400,19. ') Cf. Pliil. Uimdsoliau l.^S") nr. 2'), nbi R. Miickoum et liaec et alia ex 
iinitatioiiil)u.s lloiodotv-is apnd Airiaiinin rei^te exeniisse iinper viili. n I? • • 4, 1 » — 17 — 

402,10. 409,1. 411,14. 412,22. 414,4. 420,1. 422,8. 427,23. .. Hdt. 

19. 10. 11. 14 

AJaximc autom Appianus illud fur dt] adhihuit, uhi finis et eventus 
alicuius rei indicanda orant, \olut 57,25 6 /jtr dt] TTQiHioc . . .TToXtfjoc . . . 
tc rovto irtktvta cf. 102,11. 50G,4. 591,11. Cuiusmodi clau- 
sulis Thucydidoin iinitatus ost, cf. IV 48,5 y.al t] ardatc . . . i t t • 
XtthfjCfr i c T ov I o 1147,1 yal . . TTod^ror Itoc tov iTo/.tfiov . . . 
irtlf^via. Omnino iam pridcm ohscrvatum est saepe iu universa 
pugnas ot holla doscribondi rationo Appianum secutum esse Thucy- 
didom, ct errarot si (juis Appiano non lecto ox magna vi imitationum 
rorum vorhorumque hunc in libollum congosta concludorot etiam stili 
Horodotei, qui quidom in compositione vorborum positus esset, cou- 
tinuam similitudinom patcro crodorot. Nam omnos illae Herodotei 
stili proprictatos, (luarum fioquonti nsu imitatorcs Horodoti dcpre- 
hondi solent, cum djiodoaiu^r initia advorhiis et jiarticulis ovto} dij, 
Tort dt]j irravlfa ()t]. aliis aut illo dt d.Todony.ol multo sac^pius 
quam attici signiticont; cxplicationos paronthoticas, anacolutha, no- 
minativos participii absolutos, alia in doliciis hahoant, quibus rehus 
tota olocutio lo(|uontis (|uam scribentis similior fit: illa adeo raro 
apud Appiaunm occurrrunt, ut do imitationibus nil ccrti possit af- 
firmari. Solum illud d t d :t o d o t t y. 6 r pauUo frcquentius inveni- 
tur (duodccics) , ut oporae protium sit singulos locos onumerare : 
oxstat onim I. o dt. (A dt: 

1. post gonitivum participii absolutnui: 3G1, G ijTiorToc d' uv- 
Toic Tov KuCauQoc odov drdrrtj y.i(l TQaxttar. ol d' Iti fjiu/.kor uv- 
Tfjr idv()y/Qutror uviol. Sclnvoighaousor (/id' scripsorat, sod non 
rocte cf. 443, 9. 542,13. 599,5. 739,19. 778,5. Etiam 3G2, 3 
TTorovrroc dt y.dy.tiroic ijdtj rov rtiyovc oid' vTfittxKiur irdo!/tr : 
scribondum ost ot d\ (pu)d Mendolssohn rostituoro casu onu*sit, cum 
o7d' Schwoighaouscni conioctura sit. ') 

2. post wc c. indic. pract- : 470, 18. 1179, 2(). 

3. post iiTtl 3G3, 14; post ijTnJt 57(5, 25 

II. tj fj 1 1 c d t : 
2G5, 4 tt Tovt' iai)r t] Tovi)t rov iTolt^wv 7i()6(fuatc. ij/iiiic 
dt. . . i'^iy.tjQv'^a{itr ] d t] coniccoi at Schwoighaousor. *) Etiain apnd Aeliauiun o Oi, oi (Ij^ saepe iii oOf-, oTOh .Itpravatum erat a 
liijrar.is aut a Gesnero, nnde Fr. Jacobs itaene eenties (bist. an. 1832, i>raef. 
1>. 2>j) recte restituit, K. Hercher etiam saepin-? torrexit. 

3 — 18 — 

Semcl ovr similiter usurpavit: SIG, 21) ak df ubc «''c/f Tfjc 
oif>i-o)c xal oid' h' ro) di]fto} ii yf^ytrtjio !}b()^i6iiooi\ tovc fih' o v v 
avdfjac iyvo) 7ii^{)iaoVC,tiv, zu df . . . ^lend. adn.: »ovv delcLat Scliw., 
at Herodoteo more positum est« cf. Hdt. VII 10,5 tTTiuv . . . 
^toc . . . tfjj3d/.ij. . . , dr o') V tif'ld()tff)ai'. IX 48 /jv. . . . ol d' w v. 
cf. VII 137. 1X26. S7. Ovi' i^^itur in apodosi somel invcnitur apud 
Appianum, df semcl post pronomen personjde ; undecies post 6. ol. 
Hunc autem usum ne apud atticos quidem jidmodum rarum esse 
constat. Contra av df. vfulc dt. lyM dt. /jfittc dt in apodosi ponero, 
Herodoti est. ^) Saepe iliud Arrianus et Pausanias imitati sunt, 
semel Appianus. 

Non minus caute se gessit in adliilxuidis aliis dnodofUo^c ad- 
miniculis velut rort dij. tviavi/a dfj. ovro) dt], neque normam attici 
usus egreditur atque oiro) d/} ne semel quidem invcni. lIvay.6/.ov'/a 
enuntiata raro adinisit coruiiupu' ii^aior i^ars constat ex nominativis 
participii absolutis, tamcn intia fiiu>s si non scmper attici usus at 
certe aequalium -) se cocicuit longeque abest ab Acliani Pausauiae- 
quc audacia. Omnino Appianei stili nota atque signum est simjdi- 
citas, quae magna ex parte co continetur ([uod ])aratactice quam 
hypotactice scribere maluit. Cuius moris cum plura exemjda 
afferre supersedeam, unum genus Appianeis et Herodoteis exemplis 
illustrabo : 

p. 105,10 xov()6v. . . ovx l/.a^tv' or y a o tlyov. p. 119,13 
. , . xbvxovaiv o)7xhanhvov lc r/yr a(fay/]v ' o v y d q /] v a '/. ). o /> / , 
p. 1<3, 3 jii-QitTi-rjiiah i/]v TTo/.tv xw(>/'c yi lov. . . fU()ovc' ov y (i Q *) De Herodoteo usu cf. Gomperz, Wieiier Sitzungsbericlite 188:^ p. 544. 

*^j Ad 576,7 (Muoxog JhxnUuog dt]uico^oq f-nQog, . . . dur/iokvft)' nuof-ax^iHC- 
Gufyog, xal mv ihl .luou 'Piouuiotg o xiokvioi' t)'vi'UTioTfoog, ixhhvf tuv youuuuThu 
atyuy) Meiul. adu. : »uom. abs. exeuiplo Herodoteo positus est.« (»> Didotiaua.) 
Cf. Beruhardy 1. 1. p. 632 de illorum stili liceutiis. Nauck. Eurip. Stud. I p. 24 
aliquot exempla ex tragicis poetis (sed alius geueris ac 576,7) collegit, Rohde, 
Rheiu. Mus. 1870 p. 558, 1876. p. 620 multa ex posterioribus scriptoribus, quae 
auxit R. Foerster, Fr. Zambeccari u. d. Briefe d. Libauius, pg. 212 adu. 2. 
Nostro autem loco 576,7 nomiuativiis eo explicatur, quod Octavius ipse uuus 
ex eis est, qui euuutiato illo participiali commemorantur. Potest enim etiam 
dici y.(d w/', iog usi :iuQu 'Piouut'otg 6 xiokvioi', dvvuTioTfi^og. Appianus autem 
nou raro totam rem et eius partes eodem casu una ponit. Quod ut ex parte 
omnino graecum est, velut si dicitur ol vautoi. . . . o utv . . . o J*', ita insoleiitius 
167,25 t) (J'# viokig, (CTucyyMfiatjg Tfjg avuifo()icg, ol uh . . ,h!yQt]i'ovi% (cl iJi^ 
yvy(c7xfg.. . , ot i)' r?«/oi'rK . . . cf. Kiihner gr. gr. II §406,7—8. § 4t):3. /TtQl — 19 — 

ij V y. a } lovi" i)vii(t6v. 1^1,14 ivifoi^ioc () tattv tc atrov jj 

rtiv Kicjiviiv Jidaa ' jT f d i « c y d q t a r i v. 1085, 24 wc arQartdv 

t7Ta^6fitvoc trtQdv' 7i o /. ). ij y (c q /j v avr(^ jro/./.ayov. 1089, 3 ovdfv 

'-T i'ri ^).(jC7Trovrtc' ov ydo tdvrcarft. 

% H<lt. II 77 (nriti ()' ly. y.QilHo)r 7Tt7Totiiiibro) diayQtorrat' oi' 

yao (f (f i' tlai... dfi7Tt).oi. 11 81 ovdt avyxara^^d^TvtiaC a(fi' 

ov ydo oaior. IV 23 7ionfiara y((Q a(fi ov 7To/.).d taii' ov 

yaQ II a7Tovdai(<i iofiid avroOt tiai. IV 23 . . . ordtic ddtxttt 

! ((i 'jQChiorr ' Iqo} ydQ /.tyorrat tirat. ('t*. IX ol. I 1()0. 

• Aliud g-cuus est luiiii.smodi : 08,18 drt^rtiat . . . . ol d' tjTtC- 

Dorro. 130, 18 Mayxiror. . . 7T(((^tdii)ov . . . ol di oi^^x tSf^Tcrro. 

i'),<^li . . . aifrioov) 10 oi o thio^jovr. oi)i, ^o . . . a7Ttxoovorio ol 

di yi^fnu ijytiQor. i)')^, 2;) . . . 7TQ()i]yayt i6 7Tt'C^6r. ol 6' ((7Ttyo)oovv. 

Hdt. 1170 i^cyxiarooi. . y.artc^riitt' ol di t/.xovai. III 54 
iiptvyov ()7Ti'ao) o i (i i t^TKjVfOfitvot ixrtii or. 

Sed desistaui exeuiplis aftereudis, (|uibus iiil probctur ; mittam 
|)articulam rt qua euuutiata deiuceps aduectuutur; nil dicaiu de 
frecpieuti pareutheseon usu, qui niliil singulare liabet praeter hunc 
locuui: 1102, 2i) o)(^)QO)i)tt. ravc ty.tiroir tyorroir 7Ttrr(cxoatac. 
fiil. . . (or tr>)vfiorii{ 1 oc (t/.t/.txro di ccvno 7TtQl 7io/./.(j)r naQ'/tvo)V 
/t: yd(ior) t7Ttart/./.t ^hctx/jrtc avriHattai ^xQt/Sontic . . . , /V* fX^t- • • 
d(f()otn]r ic dnc/.iuutc: ad alia argumenta me convertam. 

Nam inter A])pianum et Herodotum iu universa narrandi in- 
dole quaedam siuiilitudiues intercedunt, (puui iude fluxerunt, (juod 
Appianus quoquc sicut iam Herodotus liistoriam quodammodo »sub- 
iective« — - liccat enim mihi lioc vocabuh) uti — conscripsit. Nam 
cum Xenophon, Caesar alii fere nusquam in libris suis quasi ipsi 
h)quentes lectoribus se praebeaut, Appianus sicut Herodotus sac- 
pissiiue de sc ipsc loquitur, quid viderit, quid h^gerit, (juid credat, 
quid velit. Hoc igitur niore priusquaiu proscriptiones et crudelitatem 
triumvirorum describat, haec praefatur : 

B. 0. IV 10 (p. 945, 12 s(|q.') otr td /Aciijum xccl rd ytfQO) 
ytrofitra. . . t7Tt).tvaofi(ci rvr. ov Tixrra ^) (ov ydQ d i: / (c (f ij y rj r o v ') Alio loco: B.C. IVni H78,22 Tliucydidrm iniitatus cst nl uh' ()',].. . 
yf)'6u{-yu, :i o k k il x u l u /. /. (.' / c o u k i i 6 r i i ioiu<h uicktaru tjv Thnc. 1151,1. 
/o iii-y orr roaijiiu :i o kk i\ •/. c t r. k k c. .i (C o u k i i 6 r i i iCTo.iiug loiovTor tjr 

Thu(ydideae similitudines etiaui latent iu 111. 14 (358,11.) n} iih' 1)1] .nckut to- 
auvTic :U(H ^ IkkvoKor ^ayor f-rof-h'. cf. Thuc. I20,l n} iif-r orr lukiCKC roiuvTtc 
*iVQor.— 111. 6 (350,10): Thuc. 1148,3. — 20 — 

rlraioiaic htj/.ij y.cd <pvy^ • . •) cc/J.' fiau 7rc(oc</.nyoWc<rcc . . . ty.7i).if^fif 
Hdt. I 177 . . . Tit fih' ivr ccvioir :i/.tu} rrccQijfrofif-r icl ^t ol na- 
Q^fiX^ .To/ or if- 7i/.fiC}ior xcd cc § i ct 71 tj y /y i 6 i cc i cc laii^ Tovioir 
i7Ttfirijctnfic<f. 

B. C. IV 23 (i>r)2, 7) yccl rijcrcif fih' tVihcdf^ i:ufn'i]cixhir, oTt — 
Hut. \ iri ;);) Tov di: fiifxfr rovioir tTCffn (fn/i^i . (fnc<cfo). 

Hisj). ()() (110,2) cc/Mc Tctdf- fih' vcrifonr yt-rofifrcc vcnfQor 
It^o)' ToTf df . . . — Hdt. Vin^: c}/./.cc Tcciicc fih' vcTifonr tyt- 

VfTO ' TOTf df . . 

8yr. ol (422, o) c</./.cc Tccdf fih' h rf /.oic h' |// /Icco!/ty.ij avy 
yQcccfij /.f'^0) ... — Hdt. ir 1()1 cc7ro 7fQ0(fc<crinc. lijr iyd) fifL^6ro)c 
fih' fr Totcrt /tj3vy.oicrt /.oyoicrt cc7rrjyijcroficct . . . 

Praof. 1.) (14, 11>) yMl fl' T(i) f/7rovc)ij yc<l icc '/.ni:ri< fic<>'hir. icrri 
fint y.ccl TTfQi TnvTnv avyycicc^fi]. cf. 447, l. 4()(\ 2;"). — Hdt. \ 54 
fi df Tic To ccTQfy.faTfoor Tovro)r iii drC^rjTcci. iyo) y«l rovro aijficc- 
vfo). cf. TI 62. III 37. 

III. 15 (358,23) y.ccf fiot *hcvfic'c iaiir nu y.cc) 7io/./.nl x«l fif 
ycc/.nr arQcnoi. . . v7TfQfidor accc)f Tci i\'/iij. . . cl/./.('c fiot doy.ovcrtr. .. — 
Hdt. IX ()5 i/oificc ()r fint ny(f)c • • . fucynfifio)!' ovdf fic f(f('crij 
IlfQafoir . . . doy.fo) df . . . 

B. C I 103 (()()H, 1(5) x«t' fini !h«vfi(< fih' «vrov y.«l indi 
xc<Tcc(fccirfTccr. Tnaijrdf cccr/Jjr 7r o (o 7 n r (c r () o ol r y. cc t fi n r n r ^) 
fc liirf :^v/.}.c<r.. c}nn:/r'a:/«i cf. 5X0, 14. H. VII 153 :ho- 

fic< fioi oh' xcd Tovrn yryoif Trofic 1 (< 7i vr>'h'<rofi«t yc<Tfc>yc<aa- 
a!>ai Tf/.irtjr ihyor Toaovio. cf. VII IHK 

III. 2 (34(), l(i) y.«l if'>()f fioi fi(</.tai(<. :in/./.f< fivlhvnrro^r trfocc 
iro/...o)r. cu^tiayft. — Hdt. I 214 tcc fih' (bj . . 7rn/./.olr /.iiyor '/.fyo 
fifro)!'. odf fioi 6 7rti')^ccr(i)T(cioc fyQijrccr. 

B . C . 1 1 1 H4 (i ) 1 1 > , 4 ) fn ()f «vun ycci 7r ooa^r f crf ir l/rioii ho 
vofnXov(:ir ... ov fn]r (i.r«frt 7rtar6r. nv(i ifiol 7rt!hcr6r Millir. 117 
(5()0, 1.-)) Mc (f (cair ... fl' To) 7riar6r iartr. — Hdt. JIl.*) '/.fyfrcci '^ Cuni liac locntione (iiiae saepe apnd Appiannni ant par aut ^iiniilis exstat, 
ii«"sci() .Tii coniparare liceat illani Herodorcam ((tcnog th','loin Kor nor tjiif-k liyini 
J 23. fioi'1'oq aui'TMv uf/hn/jitn' 1 25 (f. IX 3o. joiotoi 'hu.tjrtni' ] ir»;J, icrOijto.ion 
II -58. jlKQft. I 7. ohoi fiai 01 rtotoToi (ilotjti/.t-vGurTfg cf. 11. «U I 17U. Et l.is et 
aliis locis is statuitur t\\\'\ primus nli^iuid, de (luo ao;itur iuvenerit aut fecrrit. 
De Appiano cf. 567, 1:J UQtinos tUtfotor otif imt t)o/.f7, Jl74,12 .lotinog ij uorog 
(IrdQtitv udi- (Uerwerd. proliabil. coni. y.ui u.ci. H. II 79^ 121,26: yimoTog u()'f 
'rtofiuiifw iTitrodn' . . . 137,21. 598,24. 622,5. 624,2. 626,12 al. r? » • 


— 21 — 

df y.ccl oc)f n /.nync. ffinl fiir ov rti/ccrnC. cf. I 1 S2. 11 7^). TI123. 

111. (*) (^3;)0,;5) <?'//,'/• fih' «Q'^('<fif)nt lijadf 1 i^c ()n'^ijc, nvy. laynr 
fvofir. yjHOfifrot d'«vi)j y«i iv)'. . cf. 14;), 12. 4.->0.22. — Hdt. III 
-1 IK) 6yo)C fih' yt) 6iif) oc. nvy. iyjo nv()f lovin «roiyHtic fi:i«i. /.ryf- 
rar df . . . cf. VII 2() oc fifr )vr. . . i/.«fif. nvy. i/jo (f(i('<a«i. 

Jll. 10 ('>;)4, 14) in/.ffinc.. i/'rj^f finrrjc' nv y(<o ifiu^n)' «v- 
rnv if/.nc «XQi^fC. Hdt. t 1(50 i^il fuai/di n(rci()ij' ov y(<o i/o) 

^nvi6 yf fi^ifir (iiofx&itic' nv y(<Q iif/,f(6,'Jij. 

Mitlir. 8 (447, )>) Kc<7i:ic<6f)y.i«c ()f . . . onnfc ijQ/n)'. ovy. i/o) 
a(C(f6)c fi7Tfir. firf . . .fYrf. . .' [i/.f'^«rdc}f)C dt fini Ooy:fi cl. (5(j;), 13. 
B. C/. I S(5 ((54«S,20) nvy i/o) lij)' c<iiic<r iyd) avfil^>:i.fir. di i]r 
Hdt. I. 10') ovy i/(o (<iQfy.r'(i)C fi.tfi)-. fiif . .fiif . (Ihciioiiai fifr 
ydo ... v\'. \ii\i. 157. VI S2. VIII. S, 12S, 133. Jldl. \\ \:) nvd' 
1/0) avfi/S«''.t'a!}«f. f:i ntfv. vi'. \ 1 1 24. 

B. C. 107 ((5(51, IS) ij c) ij ^) ()i' :inv yQ«(fij 7i:QtfTV/nr ijynv 
fiir)] i6r ^v/./.«r . . .c<)((yQi((fij)((i. Hdt. IV 77 y.armt ind ijdij 

]'jy.nva« /.6ynr (6c. . . ij()tj iif ijy.nvfifi . . . \\\ 3;">. VII ;>;). cf II 17;>. 
IX 84. 05. 

Pr;K'F. 7 (|). 21) (6r iyio tticc :ii)or i)' '^PiofHj cf 04S, 7. 
Hdt. V ;)9 fi()o)' ()f y«l «vioc... 

T(jt liis cxempli.s ciini .sati.s a])]):irc;it (|ii}uitac stili historici si- 
militudiiics iiitcr Hcrodotum ct ciiis iiiiitatoi-cm A])])iainnu iutcrccdaut 
iiuuc illud uarraudi artiticiuui tiactalx», (juod cxordium (>j)icuiu vocatur. 

Illius cuim vis iu 00 j^o.sita vsi^ \\{ ,si ad uovas tniu.scatur rcs 
narraudas, statim uouicu propriuui i;i;ivitcr pouatur p.diuucto vcibo 
ijr vcl i(>rfr. tum dcmum, (|ui(l factuiu sit, uarrctur. Cuiusmoui 
cxordii cuui praccijuius auctor Houicrus .sit, iu pcdc.stri sormouc illud 
Hcrodolus iTU])rimis adliiluiit, Aj)])i:iuus ;iu((mii liis loci.--: 

H;iuii. 31 (]). 171, L) y.icy.ior ovi' i.iQnaaf)' n [/iif/iac 16 dio 
Tovdf. — \/QyvQt.i 1« ()' f f, 1 1 j 6 '/. I c ir t i^ /«vrf« ijr /fo- 
fn'j()ijc /.fyfi«t y.rfa«t. y.«f tic. . . His]». S ) (87,20) [I a 1 « j (< d' ij r 
71 6 /. t c /\«Q/tj()o)foic . . His]) i)4 (140,(5^ rd))' d' l /(rivccyd^r ol 
fih'. . . (<7Tf7Tffi7io)' ()f()f6ifc. / n V r f « () f :t 6 /. t c )j r tvdicffiwr. . . 
.B. C I\ 47 (071. 12) ^itrinc fih' dij . . . itf vy«()fVfrn. () v cc q q o) )' 
()f ij r (fi/.6ao(jnc . . cf. 357,25. 423,4. t)()S, 20. 1100, S. ^) Illud »}<)>; «cti^un^ Herodotou!!! est^ Usurpaveruiit etiani Aelianus 
(f. C. I 50 t'iOtj 0't ifcai Arrianus, Pausanias, Lucianus. o-> 23 (^iulms cum loci.s coMrcrsiiitui' lii HenMlulcl : [ '2'.\ It i o i n i - 
(> o w d i- »1 p /\rt!'f/.or jr«ic. ovinc. o iw ('){i(iiiv^()vh't iu yoi^tfi ijoior 
(iilivdac. tivoiUitV! df- o lltofidi^onc hoouHov. 1 J7;). — 'll(tuv 
d.e 1/ ij d a () ^ f^ c olyJoytic vift-^... 11 *'l o) {i'r irr a/J.oi ... 
(fV?.u(roov(tt. r (i i i d e \ i^ fi {I i c /i () ). I c (nyiV/.ii . . .Ir ikviii i ij .lo/.i 

IlUul auteiii d f- ouilttatur niHfs.se cst prachituiuo tacta : 

III. 7 (.•)r)(), IT)) of>(c (Y aviiic i'yro)i drKyi^ihjno. 'l/yi^ior ij r 
fi(i(ii/.i^vc 'J/./.v()io)r . ^[Jyijoii (V iyuu/.ir . . . 

Hdt. 1 1) t;ii(iri\(iomii icsKfoir^innr i)yo{ofc. K (^ o i (> o c ij r 
Ivdiic }ih' yfroc. 7r((ic dt [J'/.V(CTi\UfK iviiarroc ()f- . . . ovntc () iMwidoc 
B(coti('co(or ;ro(^)ioc. 

8rd hoij Durrandi artitieiuiu etiaui latius patet. Saejie eiiiin 
cpicam consuotudinem et }.f'Sir fnioinriir usurpatiiiu inveniuius, ul»i 
])rono]nine denu)nstnitivo aut adverl>io nvs n;irranda indicata e.st. I^^xeni- 
ploruin magua e.st copia : 

Hisp. f) ((),'), 10 ^ (cvTor .. . y.iifrovcur ifi () t . Jr/f/?' ((i((('i(cc 
(cyomc. (cic /^cvc v;i{^l',iv'S(cr. ii.iorio kcic iciu^Sfcic o);t/.i('HH oi. roic 
df... Hisp. :M (IK), IW d,(c Tonci()i- 
Kirficr. li(f()(^)'>v/Sov . . . ,'Jvy(CTi^(j 
^c yiiiior ijyyv/jTo MicddicnaKiii ' 
^Vificytc d' (c Q (c i()r d v r d 
() T ij r r Q 0) c iyrti^f- lijc .i(ci()oc. 
x(cl oi h(coyi^()orioi . . . 

Hi.sp. 71 (74) ]). 1 li>, () yicl iy.Tiincr oisi 
rj r . . () OvoficrH-c. lofc ovr (ffhuc ^Sijr. . . (o ()ii y((i i(')i!- «''^•'' 

Hann. 32 (p. 171, Uy. 
TcuKcriic df- honorivc io () i- Hdt. VKil 2 (o ()i i)i- yiciifii. 
ij r ol (f f/.o c. . . lovno 1(0 ih ()(^ i 
iivyyicn loviUc yvrij yic/./.fiii ij . . . 
lor ()^ [/ofa '(')■( ' y 1 I l' i ii o ic 
lijc yviKiyoc ncvii^c i () (o c . ■ . 
yijccricnci i)ij Tnncdi . . . o/.iyovj ) oncToc Hdt. I 7:J : 

yir()fii)(H' :'(((( fioo) Ixoofdi') (» () i . 

/ 1 / I ' s s / 

irQoviiitfyii. yvrijiiilr i}'!li()io o ^yiHro.r . . . yjwiov (;.'- yiroiit- 
K iroinrc yicl (f !• o o) r ic ,* f i i 
no ijimviHcoyio . . . v.^ }')': y.ci iciii (foiiiorioii' nor ^Zyv- 
!^Atir r*.T' icyoi^r yc) cc l / /' / .' ((> 6 - 
o o r 10)1'.. 

s 

Tllum Incuni (Hdt. I 73) Ap[)ianum re.spexis.se eo certius est 
(juod etiaui lo-jut.onein (')()yi]r iiy()oc inile mutuatus vA. 

Pun. 3.'*> p. 220. 22 Xicoy.i^r d' lri]dQi^V(>ir io d .'. (cynou yoo)- 
furoc tat.Tffi.Tfr wc ^'i: (ff/.ovc....^yY. 13 ]). 381,1(5 dnc loiCcadt 
TiQOijccatuic ' T ij) r T I c Micyti)()nt)r ^J/.t'iicrdQnc. . . ^litlir. 27 (447, 20) 
dict . . . icficuniiiicc T o i 6 r d t .(fQovQiov tj r ti ... 13. C. I 54 (^017,21) '1' f>7 


d. « I y.Tifroviiir iivror o) d t . f, fi t r i iJvt toic lioay.oviioic Ir icyocii) 
triic ii^... ]]. C. I <)0 ^(;(;2, 20) (i)()i-.. firiycdiiiiiXTo. I OlfliifoiC .Tichci yici' iCQin]r ij a ic r ol liuai/.tlc. . . B. C. III 2 (S39, 18) hl 
T o i (f) () t ;io'/.iiit\ii(cii . . inniiichr. ^ifaaioc ij r f) i.litvi^ofHaiioc' 
M(i(^)fov y((o... (Meiid. a(]i!. crit.: ^.cxordiuiu ej)icum. sic Herodotus 
quoque I 17r)^< vidclicet 7/r/<^r i) t llifiicattc oiy.f'orTic v.TtQ... (v. 
siij^ra ]). 22). 15. C. V ilo (1141,21) ^yic^JiciQtr (cv^ior i')\icfaiCQ 
o)i)t. oi t( t V (ii,ino) iliavovai i ijc ^hchcaai^c. ya) i] .i/.ij^Jvc nv- 
7 0VC ;itQitaTi^yt. . .■ o\ i) t Uimiuryoi /Jvovai . ..yai (\ ho]c iAti- 
ifilliff. ovTO) iitr . . y.idhcfo o v a i r. 

cf. Hdt. IV (;0 .VroY/;. . . iLiinu',11 ii) H i " i i, y l ,• ^Qi^mr . 
taniyt. () i) t 'Jvior... 

Alia Herodotcu suiit : (A])].i:n)ca ctiaiu r)47, 20. 1)77, (>. i)SO, 4. 
01)S, 17) 17 i]yt(((>rfii oviw .sioiij/.!)t . . . /c MtQfinciiccc. ij r Kan 
davhic. lil 1 i^jiofii liiiif ij r li:iLftoi. . . Ovyi^inL 111 11 ;iqi>- 
yfiic ioi(Hi)t' /Jaar no (Ihuij. III ()S l;rofii ncin- layt avrov. 
III 1)S T(j() 1(0 roi(iii)t yn-nrrar lan rijc ^/n)iyijc. 

cf'. II:;o. ir'70. 111 oO. IirOl, 117, 120/l:V.). . . Sed etiam 
Tliucydidcs intcrdum lianc c])ic;im consuetudincm scrv:i\it, sicut: 

I 24, 1 al (Y r c T 6 (f a r t q i) r /. t y 6 // t r a i aiifai a 'i tV 
// a a r ^). . . ^K ;r f i) a (i r 6 c l aT i rr 6 '/. i c tr i)i'Sa} hi.iLtorn . . . • 
Trc^oaoiynvai (T . . , cl'. Ap]). Hisp. 44 (1)(), 13) Tiihfiog . . rx t o 1 17 a i) t 
Tnmficanfic. ^' t y ij i) rj rr 6 '/. i c t a t i Kt/.n^ijQorr . . . 

Th. 1 12«; in dt aync ijr roKhdt ' Kvhor r]r. . . II 34 TCCifik 
tjTnirj a a r r n r()n:rip r n i (ii t ' tu ftti' danJc jcqo t C /> ,•• /' t a i . . . o)^t 
}itr !)c(/rT o V a I ' IJt autem lioc loco po.st tnoirjaarro scrijitum est 
7ri^nrf!Jtr I ai . . oidt !Jcc;rTnviii. (piifi nsus ])ereiinis cx])onitur, ita apud 
Applanum l(;^imus ]). 1141 sq. tyccOiiiot v o)i)t . . . ifuiv o vai. . .ovro) 
\Po)((a7o( . . yaOafQovdir. 

Itaquc et Herodotum et Tliucvdidcm A])piano auctores liuius pro- 
prictatis constat fuisse, nisi quod Herodotus saepc, Thucydides raro 
eam adliibueruiit. Sed absolutum eiusdem usum (cf. p. 21). 
7\])pianus Thucydidi deherc n(m poterat, quia apud illum non cxstat. 
Quem ad usum illustrandum etiam duo excnqda aff(n'am paullo diversa : 
Hann. 7 (1;)2, 14) tc l\oti(iora dnao^Orj (jtQ/^fnroc. t/rirtioi ' (( I 7 f <c g , i,'n; ^) Haoc ii)it;it'is c>t Api). B. C. V 77 p. 1124, ^C) xac} ni-i 

i'.urot-uo, f-iioi:.:, c 'i A i- ^c io tf i'. r f- n o v f.io loi^ Kc.iGicno.: ^ /. <f f- o o t( i- f a i 
(( y ()}■ I, () c r 24 d f^ ij r II /ioic/j' I Dxty.i-rJ i((c. o) :joo()^u/.u)r o ]/ni'/Sac... f^iQOj^rj. 
Hjiiiii. i)! (177, ir> sqq.jl ol df^ tz lolr (xy(jMr (Svrfl)tor tc lo ttCnv 
d(}6f.uo. jioi^c df TTuni^uyovc. . . Jidriu fif^oiu tjr. i^i^rt d' uviolr o^ itji' 
yHfVour . . . iy.07iior. fi i y. o 6 r d t i i a o / i x ) i o )' 'Pojiiuini ,(oit 
^mifr/ii^ornc ^D.fiiir «* y. u ). i- (t u r. x o v r o) )• i o i t loir '.J/./it^ir^oyr... 
Sjiiio siiigulaiis ost /.^J/c adeo ^/oo/i^r/y. Postrcino coinpaniljo 
inter sc duas Aj)[)i;nii ot Herodoti ntirrationes, ut slinihtudinoni oaruni 
non fortuitnn es<e probelur: Syr. (».'> (4)>4, 17 sqq.) : 
/.tyfiui di' . . . :(oil uvio). . . '/.6 
ytor (oouyooi VtJ^iJiui ^^/oyoc c( /.tvofif-roc 10 7Ti-:Joo)firror 1 

ilC H. TII 1)4: 
io) d' iii jTooifoor iy.t/Qt^Uo. . . 
ir ./y^uiurouii if/.irViii(ii:ir lor 
fiior. 6 II f r d ij .-y loiiu :]Jti- 
6iy.oi(U l/y/SuiU)'oi()i idoy.fi- n/.iV- 
iij()fir yt{)ui6c. ... t6 i)f X(>//f>' /;- 
Qior toUSi Ir ^voiti [ /y/iuiuroi(>i 
l/.tyt uou. y.u) dij o')c loit tjiti- 
()6^otroc ijiviJtio it^c lo/.ioc r^ 
ovrokiu . . . ti\(t' flrruv!/u . . . 7TtjToo)fitt or it/.tviur. iioc ') ij^ttc. . . « 6 fi t r d t] 
^./oyoc 10 //t/.o:rorrij<)ior y.ui l'/(j- 
yoc io Ir 'Ootoltiu [o>'/tr ol I/q- 
ytudui Muy.td6)'tc\ '') xut . . . 7Ticr- 
lu urti^tjiti yui t(j v/.uootTo ' cctie- 
ficcirorii d' tc. . . /?w,wow tjr. . . 
y.(c) ,rv!/6/itroc . . '-/(tyoc. y.ttirt- 
tui luvicc iit fiuri/ixro)!' .... 

(('{'. p. :580, s). 

QuenuMin([uc liuius iiarrationis au(^tor(Mn Appianus sc(*utus est, 
i[)sa ad exein2>lum illud Herodoteuui videtur ficla esse. A[)pianus 
autcm e(dorem Ilerodotci sermonis aut retinuit aut rt\stituit. Certc 
meiuorabile est iu brcvi regum Syriae Maccdonum bistoria (Syr. 52 
— 70) tot iiarratioucs vcl fabulas iuveiiiri et carum multas Herodo- 
teas cssc verbisquc ind(? pctitis cxornatas. Nam indc a ea[). l)(S 
narratioues lioc ordiue deineeps sequuntur: 

Syr. ea[). 5^) '/.tytrcci d' ui^ko. . . /<jij(i{ior . . — /.tytrui y.ui — 
doy.ti dt tkji (itintior roioidt ytrtaDui — y.u) tdtj^iuirt fitr «*c rtjr 
rt/.tvn]r rov /iL<(). xu) r6dt. rccvit^r dt (jcuur — tial dt ot. . . (yccGi . . . 'j Cobet coiii. ^V //-'/.os iimtiliter. 

■*) Verba ab.mirda suspcctavit Scliw., «lelevit iMoml. Nmii Appiaiio taiitus 
crror imiiutauilus sit, diiudicari nou \)(ite.^t. Sed utut cst, valct hie locus ad 
(lefen(kuiluuifri»in.*2.M.»cc(l.(p. ^527,1 -T),(iuoil H.iuuak »Appi;niu. s. (^ueileiH Wieu 
1801) j). 1-18 ab Appiano abiudicabat. Naiu cx co (|uod ibi oxstat oracub) 
({i'j(oi'i'Us iii<(»t).f-i'oi Mu/.niyoi'K '.loynu)tj(jn' . . . tf. l'aus. 7. 8, 0) notitia Argea- 
daruni sivo Appiauo sivo voteri intcrpolatori, (iuippo qui libruui Macedouicuiu 
etiaiu iuteiiruui uus.-set, Hiixisse luibi videtur. T - 1 i> . ^ 25 — 

C. 57 TOCfUVTU (JfV Sjj TTiQt ToJp ^tXtVXO) TTQOfJ aVTtll^^VKtiV tTlvd^Ofi^V. 

c. 58 (fual Sf ai'T(rt Tccc ^tltvxtiac oixii^orrt . . . scquitur illud dc quo 
supra dixi colloquium Sclcuci magorumquc, quorum oratiouem totam 
cssc Hcrodotcam probavi. c. 59 ToiccSt fjtv tTTvO^o/jfjv 716qI ^tkav- 
xtiug. . .xal tX to) ^tya/.ocfQov tirai rodt (faivtrat xal fiaatXixov, /xtya- 
).o(f>QortartQor Iti xal ao(f(f)rtQov rjvtyxt rov iQo^ra tov Tiaidoq (scil. 
Antiocbi crga Stratonicam novcrcam). . .Haec iam narrantur. Con- 
clusio autcm Sclcuci orationis, qua apud oxcrcitum uxorcm Stratoni- 
cam suo filio, illius privigno, in matrimonium dat, rcspondct cis quae 
Hcrodotus dc Camb^^sc 11131 narrat: 

Syr. (31 fin. (433,15): Hdt. 11131: 

» . . xal ov TltQam' viiir lO^r] xal . . . rjQcxai/i] ^i^/c, Tiav ddekcptcav tTtQO)V t{/v(Zv fjaXXor rj rordt 
Tov xoivov uTTaai, tTTiiJriao) V 6 - 
fi V , iht dixaiov tirai ro ttqoc 
^aaiXto)c 6Q(L,6}jtvor.« Kufi/Svatjc ... ol de /3aai?jJioi 
dixaarat. . .(fccfjtvoi. . .alkov fj^v- 
roi ti^tVQtjxtvai' v 6 fj o v , rw /3aai- 
/.tvorri IItQGto)V t^tlrai TToiftiv 
To av ^ov/.rirai. 
Utroquc loco iuccstus rcgis amor co dcfcnditur quod regis de- 
creta sancta sint. Plutarclius (in Dcmetr. c. 38) quem codem tbnte 
usum cssc cx vcrborum similitudinc apparet, Sclcuci orationcm multo 
breviorcm ct forma quac vocatur indirccta rcddidit camque his vcrbis 
conclusit : tf, 6' i] yvrfj i(>7 (jrj vtropiafjtro) Svaxolairoi, 7iaQay.aXtlv 
Tovc (fiXovc. oTTO)c didcxaxo)Giv ai^TrjV xat 7Ttix/o)Gi xaAa xat dixata 
Tcc doxovvra fiaai/M fjtra rov GvfjKftQorToc rJytiGx/ai. Appianea 
igitur oratio quod proprii babet, id ad Hcrodoti mcmoriam videtur 
rcfercndum csse. 

c. 63. Kai ftoi Soxtl. . . /.tytrai de xat /.oyiov TTQoayoQtvO^'^- 
vai. . . narratur dc oraculo illo perpcram intcUecto. v. supra. 
c. 04. Avaiftay^ov dt TTVvO^ccrofjiai. . .c 05. 2St/.tvxov 6' (jc7To0^av6vTo<; 
diccdoxoi, 7T a l c TTaQCc^raTQoc t x d t )^ 6 fi t v o i rr/v ^vqo)v d q - 
X^ V , tytvovro otSt. ^/rrioxoc f(fv TTQCrtroc, 6 6 1 6 ') rrjc fjrjTQViag *) Fortasse nou supervacaneum est eomparare Hdt. I 23 ITfQitcyffQo^ ds ^v 
Kvtl'tkov jjtdg, ovTOQ 6 t([) (^Qacv^ovkoj to ^QtjaTi^Qtoy fitjyvGug. I 45 "AdQtjaTog tff 
Q roQJifu) Tov Mi(Tf(o, o V To g 0)^ 6 (foytvg filv — (fovtvg JV. .1 85 6 Oi mctg^ o v r o g 
o (((f(oyog, cog flOf . . . Demonstrativo euim pronomine nsus alacriorem reddit scrip- 
tor narrationem, cum paene monstret eum de quo narrat. Herodotus autein 
ovjog, Appianus cldf usurpavit, sicut ille jiQVJTog ovrog, hic 7iQ(x)Tog oJ^ (cf. adn 
p. 20) ; iile x(d oviog, bic x«l odt (cf. Kriiger gr. Gr. § 51, 7,12). Aliquid iu 

4 _* — 26 — 

^qaa&sCq. . . cf. Hdt. I 7 fin. uQ^uvvt-Q . . . Itta TcfVTi: rt xul n t v t a - 
X 6 a i a , Tt al q ji a q d n a r q o c t x d t y. 6 ^u t v o g t ij v d q - 
xi V , cf. II 1G6. Adnotandum cst candcni locutioncm ctiam Arria- 
nura imitatum esse, cum scribcret YI 2i), 7 Tcaiq jiaQu naiQoc tx- 
dfxofiivvg rriv (fiO.ax^^v. (cf Grundm. pg-. 52). Appiani autom verba 
80 difterunt quod txdtxo^t v o i scripsit, ut solebat xaid avvtoiv — ^ 
nam lectionem naldtg codicum a. b. inteqiobitam esse nemo non videt 
— et quod explicandi causa voccm 2^vqo)v adiunxit, (luam Nauck 
non recte suspectavit , cum perspicuitatis causa Appianus multa 
saepe adderet quae non necessaria essent. ^) 

Sunt igitur haec capita (Syr. 56 — 65) referta locutionibus atque 
sententiis Herodoteis quae Appiano ipsi, non eius auctoribus tribuen 
dae sunt, cum tales imitationes per omnes Appiani libros dispersae 
inveniantur. 

Quoniam ex universa narrandi similitudine quae inter bos scrip- 
tores intercedat, probasse mihi videor Ap})ianum ([uamvis et natura 
et aequalium UK^re ad talem scribendi rationom inclinavisset, tamen 
etiam studio et opera ad Herodotum se accommodavisse, cuius rei 
gravissima etiam integrorum bjcorum testimonia attuli ; nunc ad eas 
imitationes me convertam quae in ionicis vocabulorum formis, in 
Herodoteis structuris et locutionibus inveniuntur. Ac primum dicam 

De formis ionicis. 

Appianus enim iu imitando Herodoto eo usque progressus est, 
ut quamvis attice scribere studeret, etiam ionicas verborum formas 
interdum usurparet: 

^ovg 129, 19. 1:5:], 6. 256, 19. 649, 12. 652, 19. 817, 14- 
1128, 26 ") cf. 649, 1)) t'^ ?Jovg tTrl iiitatij.i^Qiav dyujv xaQitQog. 
652, 19 t^ riovg tTrt tfSn^Qav yiyvtjai ydxfj xaQrtQa . . . Hdt. VII COllcinili habeiit hi loci: 02. 1. Ooxovci J* jlioi. . . "Fkhiyf^ t& ouotoK, k TaoTijaady 
... TiUoyTfCj ^/jut^it^ai xui TioyJ^Tiyfc^i^ 'ljiij(tiu. 11:] 5, 22 f-t i)'b Ttg ty.vi] 
^onoy GvvuQUGGoyTo xui oiOf tnl Tug ,UT{iug Ino tov xviiujoc;. 

^) Ne G67,20 quidem aiite '^V/'^' geiiitivum recte deletum esse credo: 
JSvkkug . . .l4k^'iuyOQoy . . , t>}'tjtftGUTo ^uGtUvf-tp UAi-^un)'(>Hoi', ^{tt]uov Ttjg ['Alf-'^ut'- 
^QhOiv] uQXV^ uyJQog ovGtjCj xul tmp yvvutXMV . . . urJoog cvyyfyovg dfoutro»' .... 
Mend. adn. »'Ak. omisi cum Candido.« 

*) Etiam Polybius interdum ijovg scripsit. V. Krebs, Praepositiousadverbien 
d. spat. hist. Graecitat. 2. Teil, Miinchen 18H5 p. 4«;. % 
A "t 


t 

^ 


— 27 — 

167 i-J t]ovg dQ^dfitvoi ittxQi dt^/.rjg oil>irjg sc. tfjdxoVTO. — fj 1 

1142, 25. reliquis locis atticae formae tw, to) leguntur. 

d V o) d t X a 306, 15. 

«V«/f 6 //*'/« Tat(-To) 226,8. 401,26. 760,4 (Cob.) 
Hdt. I 146. r t T d xaT o et composita, ttpS^aQaTo, dit^f&dgaTo 
:]84, 17. 402,10. 402,21. 403,20. 535,19. 852,14. 1007,14. 1144,7 
al. dyiiytQaro 92,24. Talis forma perfecti ionica apud Atticos non 
invenitur nisi quatcr apud Thucydidem, semel apud Xenopliontem, 
semel apud Platoncni. v. Kriiger § 30,2,7. 

tvtxvQdt 7// (fd/.ayyi 1030,17. tyxvQdag ttCx^aiv 176, 15. 
Hdt. III 77 IV 125,^ sed etiam IvtxvQiiaa VII 218. Polyb. Dion. Hal. 
Arr. - - poet. 

t 'i 1 1 Q V 0) 1070, 7. Hdt. I 141. II 38. lonicam illam diphthon- 
i»um Mend. Nauckio auctore in t miitavit. 

fii^vai 78'^, 2 (Cob.); Nauck pvoposuit fjidvai. — 271, 15 

legitur xaTaftidvai. 

71 o ).?./) g 963, 17. 1000. 5 olim legebatur, unde etiam Cobet 
id pro Herodotca imitatione habct. Nunc ^rendelssohn 963, 17 contra 
onines libros. 1000,5 contra A, B, b (f) noXvg scripsit, et con- 
cedendum sane est formam noV.og suspicioni expositam esse, cura 
innumeris locis no/.vg legatur. 

d yxov 71, 19' 133, 20. 496, 22. 497, 24. 571, 17 (c. dat.). . . 
dyxortQO) 621,10. dyxoTdro) 133,2. 136,19. 197,1... Hoc 
adverbiuni usurpavunt etiam Dion. Hal. et loseph. *) 

n d y y, V 39.-), 23. ()S8, 8. — 393, 23 ovx tLnlaag dv nva ntQv 
nQodoafag tntaro/.ij)' avr6yQa(fov ovx d/.riO^tvoina n^fiiffai. ndyxv 
niartvaag t'^^?.vat . . Hdt. III. 157 n d y x v t /. n ( a a v t t g )Jyfiv 
fiiv d).ii!)ta IV 135 ndyxv 7J).niL,ov. VI 16 ndy^v xarado^ag. VII 

688, 8 n d y X v i)' t /.nCaag aiQt'hjata!}ai. 

Appianus igitur.cum ante D.nCaag etniaio)aag scriberet ndyxv, sine 
dubio Herodotum imitari voluit, nam ante adiectiva et adverbia sem- 
per usurpavit formam ndvv. Neque igitur audiendus est Mendelssohn 
qui ad 393,23 adnotavit »nescio tamen an ndvv reponendum sit< ; 
ad 688,8 >ndvv a, (^uod tamen fortasse praeferendum. « ^) Immo ojJ jrayyv tonxtt ^) Cf. Krebs 1. 1. Ip. 13 TI p. 49, ubi etiam de diversis structuris eiu9 
vocis disputat. 

'0 Contradixit etiam Krebs 1. 1. I p. 11 adn. his verbis: »Dass Mendels- — 28 — 

censeo eti:nn tcrtio loco n a y xv rcstituendum essc , quod Wyttcn- 
bach iam pridcm coniecit. Nam ibi quoque iniitatio agnosccnda est: 

Hdt. 131: 
ex Croesi et Solonis coUo- Syr. 10 (p. 379, 1 sqq.) : 
ex Scipionis et Hannibalis collo- 
quio: ^) 

^nmCMva . . ^nctveQ^aO^ai di tCq 
iirj SmfQoc fnr l^i?J^ardQop . . . 
iCvi didoCii rd ToCra, t a x v y o v v 

^ ).7T CL,0V T a t^6lV TCC TQCTa. quio : 

hQotaoQ. . . IneiQWTa TCva devTf- 
Qov fjer tXHvov Idoi, doxtoiv 
Ti d Y XV Si-VTfQrjia y m v oYfSt- 
aO^ai. 
Pro Taxv 379,7 Gelenius coniecit Taxa, sed Wyttenbach ndyxv, 

quae emendatio felicissima immerito ucglecta cst a Mcndclssohnio. 
Haec de formis ionicis erant dicenda. Nam quod 838,1 in 

codicibus est tmnXtHv et interdum fiaauJtq, InnftQ, nullam auctori- 

tatcm ea habcnt. De ^c ov, tntCTt, aliis infra erit dicendum. 

Jam^vidcamus quae ad Hcrodotura sint rcfcrenda 

de usu pronominum. 

Atque usum formarum ov, ol (ol), a(fwv, a^fCai, a(fac Applanus 
Herodoto non debet, cum paonc omnium illius actatis scriptorum 
communis sit (v. Cobet Var. lect.^ 301). Sed quod dativi formas 
ol avTM, avToic, alias saepe ca ratione adhibct quac a grammaticis 
relationis nomine significatur, id aliqua cx parte Herodoteum est, 
praesertim cum similitudo Hcrodotca intcrdum ctinm aliis indiciis 
probctur, velut 

746, 4 (Cob.) : H. VI 28 : 

i ?. Cfi a IV fv ovv 6 aTQaT 6 c /. i fj a i v o v a tj c ot Ttjc aT Qa- 
avT(fi xal Tfjv noav rJQionoCovv. t i fj c. 

Verbum tJ.Cfiaivtv Musgrave ct Schwcighacuscr cx corrupto 
iStCfjantv Candido duce rcstitucrunt. Emendatio autem certa cst, 
quanquam rcliquis locis iion hfjaCvtiv, scd hfjoriTtiv Appianus scrip- 
sit. Scd praeter vcrbum illud Herodotcum similior est Thucydidcus 
liic locus: II 10!, 5 tj arQaTid anov ts ovx tixev a v t w xal vn() /ff- 
fi(Avoc tTa/.aino)Qti. Quanquam neque Hcrodoti ncque Thucydidis 
talis usus proprius cst, scd per totam giaccitatcm (ct ktinitutcm) 
mauavit. Herodotus autcm scmpcr cncliticas formas ol, a(ji usurpat, 

sohn die gewohnlichere Form Tiuyv auf Kosteu von Tiuyxv herftellen will, f i n- 
det nnsern Beifall nicht.* 

*) Lucian. in Dialogo Mort. XII nihil ah Herodoto mutuatus est. « 


'^ - 29 ^ 

Appianus plerumquc «t'rw, raro ol, nunquam ita ut H. III 14 tolv 
avfinoT^(av ol avdQa. Dc illis dativis cf. Stcin ad Hdt. 134 1. 16. 
Sed aliquot exemplis Appianeum usum illustrabo : 225, 20 y.al 6 
aiQaT()g avTol diafjo)fjtvoc t^v ifidfifwv olCyov y.al M.tQov tnivov 
tniftox^MC (Herodoteum cssct 6 dt ol aTQaToc. . .) d. 8G8, 15. 916, 5. 
268,12 ixovai &avTOtc ol no?.tfjioi xat xa Tty,va xal ra on?,a 
xal Tfiv xf^^Qccv cf 472, 26. 837, 10 l:)vtTo. ... ntjQi ^Qadvrorion' 
avT^T) Toh' ItQorr SvaxtQdrac ta^/.O^t. . . 998, 18 draiQt^trroc avrf; 
Tov drdQ c. 203, 14 sqq. Yaaai dt xal lifjor (ftQnr ol NofidStc 
o7dt xal noa xQn^^ctt no/.?.dxic drTi aCTov ' xat t6 ndfinar vdQono- 
Tovaiv. o Tt innog avToig xQi^/ijc fjiiv ovS' o?.o)g yivtTai, norj(fa- 
y(Sr dtC. nCrti dt did no?.?.ov. Toioviovg 6 3Iaaaarda(rrjc . . . Plcnio- 
rcm cdiibui Imnc locum ut simul dcmonstrarem, quniu propc inter- 
dum acccdiTct Appianus ad Hcrodotcam dcscribcndi rationcm ; cf. 
Hdt. III 100 ^ETtQO)r dt taTi 'Ird(Sr oSt a?.?.og Toonvc' olht xTtC- 
rovat. ovdtv ifjifivx^v ovrt ti antCQovai, ovit olxfag vofjC^ovai xt- 
xTTJaOai, noirj^pay^ovai, dt. xal amolaC taii, oaov xfyxQog t6 fifyaO^og 
tv xd?.vxi...Dc Numidis ctiam 256, 1 sqq. Appianus digressioncm 
fccit: tlat yaQ ^fifivorv ol Nofiddtg tvouoaTOTaTOt xal ftaxQojSCo)V 
ovTO)V fjaxQofiionaToi. ^) alTiov d^ i'ao)g o ts ;ff<//.wV ov nolv 
XQVog i'x^)V')... olCyog Tt 6 olrog athoig, xat i^ TQO(f^ ndaiv 
dn?.Cl Tt xat tvTt/.i^g. 6 fjtv drj 3Iaaaavdaarjg tnij3dg /Vr- 

^; De Aethiopil Hdt. III114 <fH)H avd\mg fi^yiaTovg xui y.(dXiaTovg 
xfd uuxQo(iiomiiovg. Ceteruni raro apnd Appiannm de locis morihusque gentium 
dif?re.ssiones iuveniuntur: 541,28-542,8 de Achaeis Scythicis. 543,11-15 de 
aurea pelle Aeetae {x()vao<fo(tov(ji, d' tx lov K(uy.uaov jirjyul iwkkul t/>tjyuu (hfa- 
Pbg- y.ui 01 vff-Qtoixoi y.oiOiu nOhng tg ro (>fvfiu ^u,'hvu(dku i6 ilijyftu . . . txktyov- 
aiy y.(d toiovtov tjy laiog y.(d t6 xQvao^mkkop (vox Enrip.) Ah]Tov d^Qog : apparet 
idem studinm explicandi mythus natura et ratiuiK*, quod etiam Herodotns et 
Pansanias saepe o^tendunt, quamvis cpteroqain sint crednli). 723,20—724,25 de 
Epidamno Dyrrhachioque iiominibus. Scilicct. Appiano ov tkcw . . . tuvtu iiqovtC- 
Cfiy uQba/.H fiovu T(\ 'P(0(Auhw avyyt^fd^ ovTi (p. 62,21), sed Herodoto TZQoafh^y.ug 
*^ f'OT? o koyog tdiuiTo (IV 30). Coii.iiiemorandum est hoc loco etiam quoddam 
genus noii tam digressionum quam adnotatioiium archaeologicarum, quod saepe 
apnd Herodotum et Pausaniam invenitnr, semel apnd Appianum : p. 24, 22 y.Q(m'iQ ts 
ecTid novOf Ttav ;^(>»/a(awi/ tv Mkfotg txHTo /Qvafog im /«A>fr7<r ^('canog *V ro7 
Piouuiiov y.(d Muaaukiomov {hjauvQol, fit/Qt t6v /uh' yQva6v 'OvviucQxog. . . y.(CTS- 
Xiovfvaf, yHT(u ()'jy /i^caig. Cf. Hdt. 1 50 ovTog 6 kkov, tyiHU y.(cuy.uif.To 6 tv Mk- 
<foiat, vtjog, /.(cuuat^ . . . y.(d vvv y.HTtci, tv no KoQivihitov d^tjaicvQOi . . . ef. I 14. 51. IV 1G2. 

'0 Tales de natnr.i rernm aetioloyiae saepe apud Herodotum inveniuntnr 
cf. IV 29 (item de frigoris vi). II 20, 2G cet. — 30 — 

-rrov... Ut luitem iii his vorbis o/.iync o ohoc avunc sc. c'ow, ita 
miiiimeris aliis locis tales dativos cum verLis {.hui et yiyrf^a!/ca 
structos repeiimus , velut 445, 2(J y.tidtan]v oim o\. 4r)4, 12 «r/w 
ytjdfaifjc taity, sed id Herodoti non proprium cst. Singularis autem 
:ipud Appianum collocatio dativi est 1093, 7 diu ydo aoi zovio lc 
10 aiqiaoTTf^dov lo aov anv a/roidiov li^fitjv. cf. Kriigcr gr. *Gr. 
I r (58, 5, 2. 

Genetivus reflexivi pronojuiiiis semel aLundanter ad compara- 
tivum additus est 342,15 . . .d/.oyonfqnvc yiymfifvnvc i- a v t m v 
'icut Hdt. 1125 ui^roc tMvi ov ohi /lo/.ho v/rodt-Hfifqoc ij lov 
Hfqi-nc. (cf. 70o, 8 l'y,(fqo}}' aviov yf^fofifvog). 

Plura Herodotea apud Appianum usus pronominis iudefiniti 
ilg il praebet. Ac primum ille (puxpie ionicam (puie vocatur ana- 
strophen imitatus est, quam Herodotus saepissime adln*buit: twv ng 
/i/Afwv 151. 7o7r tic^/vdolv J 71. io,v ng fhqatorv 185 cet. Haec 
(•»)llocatio apud atticos non inveiiitur nisi attributo interjmsito cf. 
Kriiger I 47, 0, 20. Eecentiorum autem scriptorum eam usurparunt 
Arrianus (v. Grdm. p. hh), Pjiusanias (v. Pfundtn. p. oO\ Aolianus 
(bist. an. 1 4 b. I 1(). IV 1 cet.) Lucianus, Plutarchus, Procopius 
(v. Sivbelis Praof. ad Paus p. 20). Appianus vero his locis: 55, 5 
TMV nc avyyqatfi-if^v. 05, K; lolr ovr iig ilaqxwr. hnii. 381, 17 
TMvrig May.fdovoivlD.thfvdqog. cf. 744,4. 7119,23. 927, 1; 514,21. 
799, 10. 915, 10. 917, U>. jllS, 17. attributum iiiter luiv et iig inter 
cedit 90, 13. 97(1, 14. 

Ueinde Herodotea imitatio cst, (piod pronomen rl abundanter 
:idditum est ad ovroi () ?] his locis: 518,5 v;mrofinvg otovrrov 
ovTO) () ij Tt iifya/.nvg o;c. . . (dt] roi errore Y. :i.) 747, 4 aU.ov 
' iqaiov. ovrio d t] ii yal lovinr /(f-qnfojSnv wc -. 8^)3,25 i''/vtj, 
ovT(f) d t] ri 'Pif}fiafnig ':n'<fo/3fc ifig...] n)ij Ti A. i. cf. intpp. ad 
Hdt. I 1()3.< Meiid. (^)uibuscum confcrautur Hdt. 1 1S5 . . . nvio) 
Vf] II t/jofYii' aynhnr. oUfif. . . . 11 1 1 iiccyqfig ovio) ()i] ii.,. 1171 
orio) f)f] n layv.. ioan^. 11135 111 12,23 cct. FreqmMiter etiam 
rausani;is hoc imiialus est (v. Pf p. 42"); Arrianus scribebat ovro) 
Tt (v. Gr. p. 5()). 

Simili luodo rt saepe appo.situm invenitur ad fi(7A/.or (59, ^22. 
475, 2h. 47(;, 11. (;78, 11. (j79, 22. . . Hdt. I 44, 50. . . ), ad o vdfp 
(882, 4) (H. Y 05, VI 3 . . .), ad ofo v (21(), 12. 299, 10. 701, 1. 
702, 2. 7()5, 10. Hdt. II 20, 143. ITI 77. IV 187), sed eum usum 
non licet pro transumpto habere. Sed sine dubio Herodotum imitatus 

l ~ 31 — 

cst Appianus 45, 8 10 .r /. t- r a r 6 r r i yal fia/ifioharor • X q tj ft a 
hf-/.ToJr cf Hdt. Ilt lOi) .if,/^/,or n / q rj fj a Ti^tv ify.ron: 
IV 81 yjJ^iia /io'/./.nr i}qi)fo». YF 43 . . . r^wr. Xen. Cvr. II 1 5 
acffrrOorijtolr 7(dfi/in,.v n /(>/^/.^<'. K iccc ntioiibi.s sacpius illud praebent 
Aelianus (h. an. U >< d/.fo/.nriai .(dfim/.v n Xii^nia sc 6f'/.ffirf-g) ot 
Procopius. 

D p r ae p o s i t i o n u \\\ u s u 

non licet taui multa ad Hero(b)ti ivfi>rre (-'xem])lum, quam ei qui 
iniitation(^s invcstinaro studont fero s<,l,.nt. \) N:nn Heic.doto (lcb(Mi 
non noccsso est (piod 

Tt q f) g cnm ^en. pi-o v,if) posf \('rb;i passivi .ueneris sacqx^ in- 

invenitur cf. Krii^cr i^r. (\y. 1 52, 5, 2. 
"y pro v(f] Kr. I 1)2, 5, 2. II 52, 3, 1; 5, 1. 
/(.-ql c (bit. Krii-. 1, (;8, 32. 11, (!>, 32. 
d fi ff ) c. ii'cn. II (;8, 30, 1. c. (lat. II (;s, *;(), 2. 
'i^anicn non (bil>inin (vsf (jniii eti;im Hcrodoti auctoritas :id prae- 
positionum usum Appiwncum niodci-^indnm v;iluciit, prac.<crtim cum 
certac iinitatiom^s in\eniri possint, wlnt 

Mithr. 14(453,5) ,>;;,, j/,. H. YIIF U\\ fivydq a^ finvh^- 
^qiddrnr dr n ,Snvh,ffif-:/a a d- }ii!hi ovdlr u /u q i .i q i) c 
(TXfir a/aqi Aqog \iy.nin]- l/:/i^rafoir.(aUi-f^irvi.YU:\>< 
^'^i'^- (II 141 YI9). 

Exslat autcni pr:u'positio /( q i) g simili modo post vcrba ddiy.ii- 
^ aO^ai. (Col).) (haii^iialhii. ilio!H<rfir. dffaittiia^hd. tiftaaihai :ilia 
12,4. 25,13. 52,11. 112,17. 200,3. 228,19, 27(), 10. 323,15. 
324, 34. 33(;, 10. 347, 15. 357, 22 cot. 

Scd ne /'/ro (iui(b'in Ai^piiinns ncnh.xlf; ,;, iqoc sacpe hi:i- 
tus vitamii caiisa, usiirpatum in :ilt(Ta h. diss. pjirte cxpoiiam. 

^ y. pro vno invcnitur post \ v. (liayoqfvnr^ha. d/iohrif^a^/ai, 
y.a^f(jraa,'Jai. 'Cijifia/ha, alia 423,, G. 440, 23. 48(j, 1. 490, (;. 498, 23. 
52S, 10. 591, 14 (;25, 18. 038, 5. 709, 21. 719, 9 S4S, 14.. . . 

^ y. pro iln) antc nomiiui propri:i (;(;7, 18. 11(;5, 20.' 1170,9. 
('y../ifjg. i/. Ihotr 24, D). .'US, 21 ctiam :»ttici moris cst.) ( f qi c. 
(l:it. sjupc post vcrba timendi. — d fnf l c. <j;en. 7o!>, 5. 1173,3. 
c. *dat. (symm. TTfqf) l(;o, 2(;. 504,20. 014,10. (;74, 23. (;93, 2. 
701,2;). 972,25. 114:;, l^. Adnotandum cst in h:irum quattuor I n Cf. Miicke, Pliil. R;ui(lsJ). is.sr, p. 777 — 32 _ 

praoposJtionun, u.su consentire Appianum cun, Arriano. (y Grdm 
p. o4sqq.) 

_ Praopositio *• c apud Appianum haud ,scio a„ longe frequontis- 
sima s,t, cum etiam pro alii.s .saope substituatur. Nec desunt Horo 
doteao M,„ilitudi„es : 139,21 ^i^.aroc .'c «V'^V of. H. II[ 110 ,' c 
«>U,. «2..,„,. p. 4 10 ,J, .. „^,,„,„,... ,,,,^^,„ ^^^^^^,^ 

cf 1 27 iTm ■ " ' ""''"'^"f'""' "'?'/»?»"« ^ « r <•> /- n V. 

^ Saepe eontractione quadam .' « p,o .',. legitur: 140, 18 naom' i c 
To aiQaTOTiidov cf. nuQtttui i ,; Hdt. V 72 VII ¥124 IXIto 
Thuc VI 02. VI 88. Vn50. Xen. an I.2,2.cf. Rehdantz ind. Dem 
Qmbus loc,s et,a,n Dcn,. 1. 8 ,nea quidem sententia defendendus ost 
ub. in codd. Ie8,tur .r«e,;<r«. './f,,f.nohTo,r 'IfgaS ^at -T^aTo.Xijc Int 
TovTt rc /?,>«; dobet 7^«^,'/^«.' sc-ipsit, quia hoc solu,n"atti- 
cum esset. ■) E recentioribus etiam Diodorus Siculus ot alii „i 
fallor, naQ,na. /c usurpavcruut. Omnino tales attractiones quao 
d.cuntur „ec apud Atticos inauditae erant et postoa magis gliscohant 
Jtaque nesco qu. factum sit ut Mendolssohn coniccturis ter ronu- 
gnarot: 502, 23 Int .,V .'c 'Poi.^r ardmr lr.,y6,.roc. Mend. ad.. : 
'Potf.,! Mu.sgr. probabiliter.. Sed cf Kruger gr. 150 8 14- 
Js. 9, 1 «.T.Jy,,ff. f,,rd To,r i c M ,. r * / ,' ,■ ,; „ a,QaT.o,To>r. Xen. 

-II' A "' '^" "'""^' ""^''' "''"• '^ ^cfutavit etiam Schenkl 1 1 _ 
i>44 4 y.at iyui,fi,vc,r k 'P»>,,. ;,«,- dno To,r6,] Mend. ....alim 
^r Po,i„j.. Quo,nodo talis compcndiaria locutio oxpl.eanda sit co..no. 
sc.tu,- 0.X 355,20 4" 'Poi,nr | lnarri).!>. y.at \ }i>Q.d,,^n,a.r.-Qk,i 
o,, 6, .atMv.oUor l^u^^r J -ndQru.oc U . 6 U q . r t e' a , o r . 
unoT,,c.nt MaQ,6dr,j rUr^c hrur.Srru. .Ira.. ndrTo>r dno- 
yrovi Me^d adn.: .ve„i.sse 0. a„ r,r,a.U Tnfelix praefixi r 
remed.u,,. Candidus nu.n potuit ad vcbun. vertere .B.undislum 
esse.? Ceter..m iam Horodotus scripsit I 21 ,5 ,f,. J,; d.iSaroAoc 

'/ V^PQ . '^'"'''''' ''"'""1"'''™ '^' U7r6aro).oc ir explica.i potest 
ut V d8 .5 yta:,,Sa(i,ora rg.^QH- dnoaroXof }yCrno. (Valckenacr 
con.ec.t ,«.)._ Sed IX 6 i„ codieib..s PR(.) legitur in.t.. .ln,o)r 

Tf!- e 'n "^^" """""^'^" '''•''^'"' * ' " « ' ■^'•"'■'f^'^ Appianeo loco 
0»o. 8. Ceter. cod.ces .V r,/ Uo,o,tC,j exhibont, quod om.ies editores 1827. 
— 33 — 

(praeter z) receperunt. Sed priusquam gravis illa lis de Herodoti 
codicibus diiudicata sit, illam (Iq) esse veram lectionem refutari non 
potorit. Appianum credo lc Tr]v Boiuniriv legisse, ^) quanquam non 
opus est ea opinione ad 685, 8 defendendum. Sed liaec liactenus. 
Ab Horodoto mutuatus est Appianus etiam locutiones adverbiales 
h T cc ^/yiGva (21G, 9. 8G(], 21. 949, 20. 993, 19 cf. Hdt. VIII 144. 
(V 49.) (Vlir 20).) et .^ c rd ^altaxa (562,12 v. 1. 866,9. 
869, 26 cf. Hdt. I 20. II 73, 76, 78. V 28. VI 63, 89.) 

De reliquis praopositionibus non multa mononda sunt. dva 

Tov Niilov TiktovTt scripsit Appianus 3, 17, quod Horodotoum est 

(v. Kriiger gr. II 68, 20, 3), cum attici dvd cum vorbo Trhlv com- 

posuerint: dvanli-rv. Apud Hcrodotum dvd xov noxanov tiImhv 

(»adverso flumine«) exstat I 194. II 96. 111 13 IV 18. Etlam Dio- 

dorus Siculus saepius sic scripsit, v. Valcken. ad Hdt. III 13. — 

xaTd d 7J Tivac XQtiac tXTrtiJiliai Tivd logitur 918, 19, quocum 

conferre licot Hdt. VIII 106 y.aia^dc y. a t d 6^ ti TTQrJy^a (IX 89 

ntiixpl>ilc xaTa ti nQrjyfta). cf. Thuc. I 24, 1 y.ard dtj tov nalaiov 

vo^uov. III 104, 1 y.aTd xQT^afiov drj riva. Quos locos non tam 

proptor praopositionem ipsam attuli quam quod particula d ^ cum ea 

coniuncta ost, qua de rationc v. Krugor ad Thuc. I 24, 1, oui etiam 

Arr. 7, 24, 3 xaid dr] Tiva vo^ov IhQaiy.ov comparat. Omnino valde 

. frequontor particulam 6 r] Appianus usurpat, maxiinc post relativa 

pronomina, praopositiones, fjrdhaia. ok. alia. Sed in talibus rebus 

imitationos probari vix possunt. Similes illi xaTd drj nvag XQ^ag 

sunt etiam loci 111'5, 10 uk t tt l d^ tl hovov xml^w et 280, 16 

wg tTCv ii T i aU,o TiaQiLD^itiv. ^) ') Optime couveuit quod M. Wehrmauu, de Herod. cod. Rom. auctoritate 
(Halis 1882) probassc videtur similis receusiouis atque K. est exemplar iam aute 
Chr. u. extitisse. 

^) Recte mea quidem seutentia Meudelssohu suspicatus est paullo post 
illa verba quaedam iutercidi>sse. Narrat enim Appianus illo loco (Puu. 94) de 
initio tertii belli Punid. Cousules postulaveraut, ut Carthaginienses patriam 
urbem deserereut. Illi furore et desperatioue iucitati constituunt ouovv :i(c!h7i' 
^udkov >J n}v iiiliv i/lmHv (279, 22). Arma et tormeuta iucredibili omnium 
studio parantur. Consules urbem oppugnare cunctantur: Oihuf-kkov tn xtd h^0\6- 
Gfiv (cvTovg ^'oinlov ^y. Tf]g (cnoQfag . . iam pergit Appiauus : (c X(ct kov Kccqx^- 
Ooviixiv Tig (cvT(ov dyACGug tr^oji' iid\ to dkog ("cjiT^Glha hoLuriGf.v (6g inl d^' n (Tao 
7i(C(^Miov tgjo uhGov fhiHv, 011 XQV Tiov y.(cy.iov miUyf-Glhcu T(c fjfT()iojU(,(c, ovT(cg 
(cv6jlovg, ovTUJ Gurfiog f r.f to V T(c T ij g yvi6fit]g. M(CGGuv(cGG»}g df ^x^^i^no 5 ^ — 34 — 

lam vero imitatio ost, qiiod ^n l d f ot ft.Tcc d f advcrLia- 
hter iriterduin praeter Atlicorum illud .t^oc de usurpantur. Sic leo-itur 
98^, 19—21 TTQorra ^ifr — ^m df — ^nvd de ~ cf. Hdt. IX ^f^ 
ttqiZtoc - Inl df - f,,rd df ~ Irl Sf. VII 55 ttooItoi yh' ~ 
pfrd df ~ ,\il cU - ,'jri df TovToia,. t,'ok ,ah' ~ ,a e r d df 
2^, 15 cf. Hdt. I 11. 8(i. 94. -rofar rroohor ~ ^, , r d de 19, 20. 
TTHoiTa f,fr ~ avr ^Qoro, de — ^, , r d d'. ,,'!)vc ,ufr ~ ^„rd d, 
J>43, o. rd y, TToorTa — f,f.rd df 727, (i. cf. Hdt. I 19. 30. 128 cet. ') 

Eeliquis locis ad f,f-rd accusativus casus appositus est, ad />f/' 
dativus: cf. 53<;, 19 ttqoIto, f,h' ~ f„rd d' .^x.z-ro/v: . 930, 19 Irt 
d' ^xfiroic. — Atque etiaui 

do coniunctiouum et a d v c r b i o r u m usu 

nonnulla quae Herodoti proj^ria siut apud Appianum inveniuntur. 

Nam singularis ilhi coniunctio temporalis ^ c o f legitur 74, 25. 

77,2« apud Aj^pianum, npud Herodotum I 07. III 31. 17 30.100 

IV ler;. V80. Iniuria igitur Stein ^) iHis sex locis ,' c o i^ contra 

codices in ^' c o mutavit, (,uae cmiunctio, item Herodoti propria, 

saepissimc ab eo usurputa est. Imitati sunt Pausanias et Appianus. 

Ille saepe (v. Pfundtn. p. 38); liic bis: 3(;4, 21. 920, 1. (^c l,' 

drtjk^fr. di^,vrHr U o dvrairTo). Coniunctionem ^wc ov quam 

Appianus 11,2:> ^wc ov.. . avrf^yayor) usurpavit, utrum ab Hero- 

doto II 14;), ubi alii / c '6 Struvium secuti scripserunt, an a Po- 

'Pon,aro,<:... Mend. ad,,.: ..in6.ru M /';'.' rJi/ ,,' V, em. Schw. sod forta.se 
qnaerlam intercidernnt.. Sane i,ite,xidernnt. Nan, praeterqnam qnod conclnsio 
iJluis narrat,nncn|ae vaMe ieinna et p,-aetorea coniectnra demnm etfecta est cum 
tradjta verba larnnam prodant, j.nm nllo modo credil^ile est Carthao-inienses in 
snmmo f.irore et odio iernaviam illins innltam relictnros fnisse? Historia docet 
popnlum offensnm et exacerbatnm ubiqne enndem esse. Athenienses autem qnod 
quondam de tali proditore fecernnt, Herodotus narrat 1X5: roi^ Os ^ovhvinoy 
AvyJd\<; ,7nf yyun.^v, ,li, of ^06y,f r.uuvo,' .?...,, d,};u,,H'ov, ror koyov, ror aa^ 
Movovxrdrj, 7ioo,f,'Qn (sc. a Mardonio), A^^rxr.. k ror iJ^-uo,'... UarjyuroL ds av- 
lUu dnv6v ;/o/,^«,roz...;T,^>,c7n?iT.s ^i'>r/'J>?i' y.iaanaitr. ^id [yvnay,, n.n' 
Af^rivanov. y.uiu uh' a.vGui' uviov n}v yv,'u7xu, y.uru (Jf ru uy.ru Talis fnit 
Atheniensi,nn amorpatriae, talis fnit Carthaginiensinm. Lacnna i^itnr post 
ovio) GUffuii: fhtrm ii!jr yrotutjr statnenda ei^t. 

') ^Tii ds Arr. qnoque saepins scripsit, v. Grd. p. r»G. f,nu Js P o I yb semel 
D,od. seniel-v. Krebs I (1884) p. 37 adn.), Lncian. v. Cobet. Var. lect ^ 302' 

-) Et,am ante Steininm Wesselingio tcste k of, proscriptnm est a Panwio 
et Re,sk,o. Ahi inconstantins k ov tnm r.ninuernnt tum mntaver,n,t. Codices 
AB C d k ov exhibent etiam IV 12. IV 166. 


/- -4; • -y — 35 — 

lybio et Dionysio Halicarnassensi mutuatus sit, dubitari potest. — 
e7Tf,'rf jMo Arf/^/J Appianus Herodoto auctore adhibuit fXjT 12 
57(;, 24. im, 13. GG8, 22. 1054, 8 cf. Hdt. I 14. 27 34. 39. 42.' 45.' 
'] 48. 50. 54. 55. [)S. cet. (Cobet), Arrianus semei V 1. 1 (^Grdm. 
p. G2), Pausanias identidem. Sed quod iVendelssuhn ad 859, 11 
larf lltdior. . .(,fi,,ua(i !ha,, adnotavit: laTf O. i., ('ilaLf scripsit 
Schw., imitationis Horodoteae inmiemor,« nn'hi non conti<nt ut 
imitationcm indagai-em. Imino iarf cum inf. structum recen- 
tiorum scriptorum est proprium. ') Exstat apud ipsum Appianum 
etiam 542, 9. (;40, 21 ; (pii loci Schweio^haeuserum cjlsu fugerant. -— 
I)e coniunctionis tt q l r usu Appianeo imitatio probari non j^otest. 

Praeterea tiia sunt cpiae Herodoti memoriam excitent. Primum 
pia et 0/« dt] raro Attici pro [ai- ante j^articipia verborum usur- 
paverunt (cf. Kiiioer g,-. I 5G, 12, 2. ad Thuc. U 5, 2), saepe Hero- 
dotus (Kr. II 5(;, 12,1) et Appianus, nisi quod hic participium 
verbi substantivi plerumque omisit, ut ofa cum solo nomine exstet 
(il, IS. 267, 13. 4(J2, 19. 517, 20. 521, 2. 527, 2. al. oia d,] 121, 12. 
534,25. 578,1. cf. Hdt. I 6(3. III 7S (oiu //' ay/,,,,) VI 12 al. 
Pausanias, Aelianus, alii reccntioies cum Appianeo usu consentiunt, 
sed etiam apud j^oetas oi'a sine participio saepius exstat (v. Pflu^>-k 
ad Eur. Andr. 912). Item arf sine participio sae[)e Appianus usurpat 
(396. 2b. 478,4. (;74, 2.JJ(;0, 2. . .) sed id etiam atticum est (v. Kriig. 

I 56, 12, 3). - Denide o r , ,, t] Herodoteo morc pro f/* fu] (ttIiu) 
Appianus interdum usurpavit, v. 50, 11 youKcr -/o/./.c 01, // ,] ttqoq 
dt}{,tiTi,,axovc xaQ.rovc. , uU' a'/.Kotr ayoror y.al (hf,Hx. Hdt 1193 
XO)Q^o}r dofaTtj //////y/Y/oc yuw.r^r ^"y,(ff\,{.,r cf IV 19S). Hdt. 1143 
07/ ydQ ///; :/,V/y/«/. r]r o,Wr 1111 o ^rohaya }.oy,,,or cf t 18 

II 13.^ II 50. . . App. (;2, 5. (;2, !l. :;0(;, 27. KrU-er 11 (;5, 5, 1. 

• Tum o :r o v \v\ o :r o v y .-• sensu causali apud Atticos admo- 
duin raro legitur (v. Kriin-er ad Thuc. VIII 27, 2), apud Hei-odotum 
frequenter (I (;8. 192. IV 195. VII llS. KiO. al.) Appianus sic svripsit 
397,24. 597,19. 1049,18. 115(;, 5, sed eodem modo etiam PIu- 
tarchus. Haec de coniunctionibus ot adverbiis e:ant dicenda. 

llestat ut exponatur, (piatenus nb Herodoto Appiaims mutuatus 
esse videatur singularia nomina, verba, locutiones. Ner[ue contcnnenda 
sunt haec vocabulorum ai-gumenta. ') Nam etsi nonnidla per se in- 

p Cf. Kriiger ad Arr. 111,3. Krebs, PraepositioiLsadverbien s. v. ^ars, 
^) Simodo caute adhibentur, qna de re v. pg. 2. 3. 38. — 3r> — 

firma suiit, tarnoii inter se quodammodo stabiliuiit, et locutionum 
multae sunt eiusmodi, ut Appianum certum queiidam Herodoteum 
locum respexisse appareat. Atque videamus 

I. d e n m i 11 i b u s s u b s t a n t i v i s : 
(// iOvdQog 832, 23 C^lrvdonr 7iolh]v h "/////wroc oibivHO. — 
Hdt. Iir 4 (difXTrf^c7r). — Theophr. Atheii. 2, 44 E.) 

dovloavvfj 1002, 18. (Cob.) — Hdt. I 111). ILl ll). 88. .poet. 
t x^olal r^g //«x/yc »viae exeundi« 104(j, 24 (tovc iJiTitac /^Y- 
TifiiTier ^nl rdc SSovc le xal ix/So/.dc tij; i^d/Jic, alQ^tr tovc ccjio- 
didQdaxorrac). - Hdt. TX 38 (3i)) tov tn^/anmroc (idc h^oldc 
Toil KiO^aiounoc (fv?.d'iat, /Jyoyr d)g drfoAdfnhono avyrovc) — Plut 
Demetr. 48. v. 1.) r a - • 

^ O^fj ^sedes consuetae* 153, 17. — Hdt. I 15. I 157. IV 76.' 
80 — Hom. Eur. Dio Chrys. Arr. (v. Gr.) Ael. alii. 

o ^sSg Sol 1002, 1 dvrorrog tcQii. rov O^tov cf. 1007, 11. — 
H. II 24 T7ig ydQ ar dyyoyTdio) y ;fw(>/^c ovrog 6 Okk. . . 

fioiQa ^pars terrae<: 3,20 xal v.ao aviiir uoloa llodSon'. 
O, 1 J^ xara dt ytjr TrfQiodnwrii {loiQd rf MavQovoiwr ar .vvy. cf. 
47,25. 52,18). — H. I 75' taTQaifviio fg r^r Jf(-Qaton> fioioar. 
III 91 Trl^r iiotQTig T,]g l/QajSiwr cf. 182 lOO. V 57.' VIJI 23. IX 

65 -- Paus. al. f,oiQa »partes (factio)« 795, 5 i/yc llofijiiiCov 

[loCQag 'd. 1)21, 8. 925, 11. 980, 25. 1049, 12. — H. V 69 ror 

UOriraiow dijiior. riQog Tt]r lavrod [loiQar ;TQoatO,]y.aco. iioloa 

^fatum. 429,20. (v. p. 8). 911, 12. -- H. 1121. III 142. IV 164. 

[o ifUa dtt).,i 905, 25. — H. VIJI9 - Thuc. VIII 26. III74). 

Xf^QMVaxTfg 275, 19. — H. I 93. II 141 — Luc. somn. 
c. 9. v. Pollux I 50 rd XfiQO)raXTfg7lQod6 r />> dfd6aOoK 

II. d e a d i e c t i V i s : 

(«/.X///OC 202,15. 357,3. 719,24. 787,2 ClOrovc dlxfiiov 
xaX laiQorroc chl [iccxcag) — Hdt. 1201 lOrog... fi/ya../xca 
duifior. cf. I 79. 103. II 102. . . — poet. Xen. Plat. — Pol. Plut.) 

a'§taifi^y,jTog 945, 15 — Hdt. I KJ. 177. II 99. 137. V 57. 
Jos. A.^I. 15, 11,5. Arr. pr. 1,4. Dio C. 48,50. 

{cloCdtfiog {'yb,2^ llrrf^ar ror ov tio/.v vartQor dofdiiwr 
Inl arQariiyfcag. 949,19 KixtQon' ^nl Uyoic clofdifioc^ h ht rvv 
ch/JQ. 166,24 fncxtj. ~ H. II 135 l^ar.Qor Tavrrig. . . ^M^dfxfj 
aofdifiog cird r^r 'E/./.dda lytrfro cf. II 79. poet. Dion. Hal. Luc. 
alii.) 


J^ 


< — 37 — 

datr,]g incolumis 1143,20. — H. II 114. 181. VII 146. 
VIII 19, 116. 1X5 Hom. Aesch. recc. danMg Xen. 

^aQvav fj ipoQoUarog v. pg. 1 1. H. I 45. Dio Cass. 78, 41. 

fiQTjraiog 198, 20 'Po)fjaf o i g fjitr xal KaQXr^dorfoig f i! q tj - 
rala ^r fg dU.,]/.ovg. — H. VI 43 xaf a cp i ravra fnv f C q fj- 

vaia ^v (cf. VI 57.) ovdh' flQijrai^r 40, 13. 843, 22. — 

. Thuc. I 29. (Hdt. II 68 TQ^xdog ffQ,p'ai6v ol lan). Ael. 

l' fi (f v/.og { ffi(fvhog): (f6vog ///r/fAoc 566,3. x^'Qmi' iQyor l'fi(fv- 
lor 565, 6. — Hdt. VIII 3 arciaig i'fi(fv/.og. poet. 

(/^(ro7i:«;.^'c 375, 11. — H. I 82 cf. V 49. Thuc 1139 
IV 94. Plat. Tim. 62. E.) 

(x a /} a Q 6 g de exercitu : remotis roig d xQf foi g i^04, 1. 

Hdt. 1 211 xa^HiQo? arQcnov C/.fKfOhnog rov dxQiifov) cf. IV 135) 

ufdidg 181, 14 y,]... TTfdick yd^ laiir. — H. IV 47 //y 
fovaa jTfchdg IV 23 nfdidg rf ylj cf. IX 122 poet. PLit. U*gg. I 624. D. 
Pol. Ael. Paus.) 

7T fQ I d f ,] g y fy r o fi a i 131, 20. 627, 12 — H. V. 44 VII 
15. Thuc. III 80. VI 51. (Plat. c. o-on.) 

nCavr6g riri 545,4 x/.fog ,]r, ui dt] .rCavroc cf. 716,6. 
730, 14. 771. 7. - H. VII 10... .rdiooK fo)r ^fQhi. lol dij xcu 
7TCavvog U)r cf. I m. 73. II 141. . . Thuc. II 89. V U. VI 2 poet. 

(iTTriog pkmus 480, 2 lirnor . . . jTfdCor. 932,24 r,jaida 

^QCiXfidr^ Tf xal v:irCav. ^ H. II 7 riyviTrog lovaa ;idaa vniCtj 

rf xal ivvdQog Polyb. Ael. h. an. K;, 15.) 

vJTOfi aQy6rfQog 1099, 8 (Cob.) A/f>//oc ^f ng avrwv 
VTTOfi. — H. III 29 hafi^vaijc, oUi ^]/- v:iofiaoy6rfoog cf. III 145 
VI 75 — Dioii. Hal. A. R. 3, 2. 

III. D a d V e r b i i s e t s i m : 

t'§ c}fl7TTovin,2^^. 15iM0. 223,23. 290,14. 302,25. 
744,21. 1123, 7. 1158, 1. — H. I 121 (Te dfhiTrm^ Aesch.) Eur. 

axoafio)C (ffvyfir. diadi()odaxfir, sim. 165, 24. 211.19. 231, 
25. 290, 10 al. - H. VII 220 dx6afio)g oYxfat}ai. - Aesch. (Pers! 
366, 414). ^ 

/ /. « 6 6 r 749, 4 codd. i : ftla^or. — Hdt. I 172 lUi66r P (z) 
fi'/.ad6r cett. — Hom. Hes. 

IV. D e V e r b i s : 
dfifCjSfa//ca ( ci7ToxoCrfa0^ai) c. acc. 809, 1. 855, II ,-(J3 28 
870, 18. 963, 19. 9i)0, 13. 1179, 7 (Cob.) - H. 135. 40. 42.'ll5. 
(absol.) c. acc. I 35. 43 120. II 173. Hom. Tragg. Plnt. Luc. — 38 — 

aiuf^HS^hd Tird (tivO xgratiam rofoiTLv< : 89,2,5. 700,14. 871», 26. 
97(1, 2r>. 1015, 14. 1019,4. 1020, 18. ^ H. 141,42. IV 97. poet. 
(Piiicl. Tragg.) Xcn. (Mcth. 4, 3, 15). Dcm. 20, (i. Hel. Lue. 

(c i' ((:>()({> frxfty ^;rl 7/71' hinni' 4S3, 3 Hdt. III (;4. 
Scd iusolciitcr 591, 1 ijuoififyoc «vOic h lo nooc (hf^Ooon: 804,21 
rc ro K«7TiioUior (ii^\'ho(mi: 10S(),24 Jiryioc (htlhoQH' (crliic tc 
n]r lliorakcr uiultocjuc audaeius 1132,8 ly,:ho(mr h, lijc Mfrmjnjc 
euui elassc multaruui uaviuui ! Tam uiirc iutcrduiu poctiea vciba iu 
Kiuuum scnnoucui traustulit Appianus. Nce solus iutcr accpialcs 
::ilia scripsit, scd omncs utuutur illa quam Kriigcr voeat »buutsehcekigc 
Ifcmiuisecnzcugraeitilt.c Cctcrum ca voeabula poctiea, quae ctiam 
:i[)ud Hcrodotum iuvcniuntur, lu hoe eonspcetu vcrborum Hcrodotco- 
nim fcrc ])osui, .scd talia admodum dubia essc apparct. An eum 
Appiauus adurtiva (<dijoiioc. ra>////fo /^c, ((fifr/.iyioc. (liujfylraioc. /?«- 
:h\ii«)loc alia aliuudc rcecpcrit, cuudciu (UyifKK. dofdiiioc ab Hcro- 
<loto mutuutum csse ecrtum est? — 

« V a X r 71 I i- I r: ror fuid' «i'Oic ((r«yrip«i i t]r d /; ft o x q « - 
T/'«r 10()(), 23 (ef. 80,4 ■T^TQi,)^ ir7TO((h« (iray.) H. V 91 

() ij fi (o (('/«oiauft. nc ^7iH'i}^ ((ri^yvtfff (Fu]. ^^:')^, 1 
Xfj(^ornor ef Diod. 13,88 14,9. 1). ( '. 47,39.) 

(( r « K « n /? ('( r ,' / r oriafooia: :ii((i(iii«. ((iriyrriir 34, 1. 1 13, 12. 
155, IS. H. V121. Vrn 109. VIt231. /m,^^.. y«yoirj«. «i 

TOjr. Soph. Kur. ('(,i(((ni'«c. Arist. 1107,17. rol. Diod. Sie'. 

((7ioaf,'f.(i:yu, 214,23 >:{>(fC(yoc lor ir^ror ij8«?.fr • 66' 
'} 71 fdfi (i « I o I ,] r i) f (i 71 o / /y r. 779, 15 /«/ii,^r()r /ifr /> /Vf /roc . . . 
(r7iffifi(r«To. Hdt. VI1S8 /Vrrroc... (x 7i f d f i a « t o i(]r 

<h((Qrorxf«... fc i(]r XMQ^r fr T(07rfQ y«Tf^«?.f r r) r d f a 7r f) t ij r. 
IX22'/'rr7r)c (( :t o a f i f t«i ro/' 1/«fr.ef. Xcu.Cvr. 7, 1,37. Hdu. 119. (). 

((Q((aafa:^«i .rimc 7Utq«c 1132,18 ef. 1134,25. 1135,20. 
H. VI 4-1. Du.d. Sie. 3,44. 17, IS. |>uus. poct. -^ «T«Q((a- 
afir iT,r yf(f«).,]r /c rd Tfrpi 702,22 (Nauek. ecmi. (( q ((aafir kqoc 
iuiiiria.) — H. V112 f(7i. .r(',6((c. Vni90 I^ji^iukc. Soph. Trach'. 
1015 yQ(lT«. Dion. Hal. Dio C. Philostr. Jos. b. I. 3,7,23 « jt, 
y.f(\«Ki\r. - y«i «Qdaafi r 207, 10 t o r c 6f ). o i 7r o r c t c 

I « c ;r f T Q « c y « t ,] q « J « r ef. 355, 1. - Hdt. IX (19 , orc 6 f 
).oi7i orc y « T ,] Q « J « r diuryotTfc f c ? « c rr f t q « c iam Val- 

ekcnacr pcrspcxit imitationcm. avraQ «aat i r 1130, 21. 1135, 

22. 113(3, 13 ^c, fjTl TTfTQccc. — H. VII 170 (cf. II 63) Hom. Eur. rccc! 1« Kor K((o- 

! 

- 39 - 

di«dfCyrviJii 8G1. 1(J. 1037,5. 10543 — H 131 73 
11134.162. TII72... Plut. Arat 9. 

di«yQi0^ijr«ifi(^Xil 157,6 CTo).fyoi. hl ioyo) 620,13 

^ 673,1. (;80, 1(>. — Hdt. IX 58. . ' ' ' 

^' ;-/(>/'// ;t7^//' 310, 27. 779,24. 1129, 6. — Hdt II (]0 93 
III 85. 1X98. iou. poef. 

fxdfxf^ <> ^ « ' !•'>, 1- fov (Ih(vrov Tf/.fVT,](i«rioc f y d f yt r u i 
//;/' (xQxiir 6 Jlr. ef. 107,22. 153,3. 244.23. 258,23. 424 18 
dc 43(),20 y. pg. 25 sq. ef; 13S, 20. - Hdt. 126 Tflfriiia«rToc 6f 
U).v(XTTf(f) fif6f'^«To T ,] r «Qyi]r KQoiaoc. ef. 1107. VIII 44. 
Arr. Luc. 

x«T«did6r«i U 0,3 ''laiQoc h r. K]'hiror irorr. ~ 
H. IV 85 fc Tor 'rA).,]a.rorior. V\\\t. Fab. 6. 

X « T « 0- Q 0) a X f I r 1()5, 29 ;; u T « :j o q 6 r I f c (l /r 6 / w /- 
'i 7r 7T o) r. 498, 1 (}jrd /. y«Q«xo)n«Toc ef. 629. 22 1140. 4. H. III 

9(; y (( T « :)■ 0Q6r TfC (( 71 6 T tiT /' /' 71 71 U) ,'. VI I 1 92 (i,6 / . ^iy(,o,r 

cf. VI 13-4. Hom. fiu tim)si). (Nouu. Triphiod.) 

xa T«xovfi r ri ri 42(;. 3 ;r((rT« lf).fryo, yiai-yorfr. (qua- 
ter Tir6c exstat.) - III 88 o('d«fn( y«T,]yMV(i«r aI; ()ov)Mav,',^ II fo 
aijai (Schwcigli. Mcud.) ' "^ 

(x«T«ay)] 7, I fi (fiiftri ^'>-M2. 874,21 ace. e iuf — H 
VII 134. 137 0//y/7c). cf. VIII 85. Th. 1149. poct ; rcce.) 

)^fay,irf{^fir 321,10. 378,23 (Cob.) 775,10. 798, 2(). 
ar).).fay,^,'frf,r 7S2, 9 (Cob.) — lou. (Hcrael. Dcniocr. Hipp.) Hdt. 
7TQo).fay,p'fVfa:ha VI 4 7Tf(u).fayi,,fvioc U U^K d^Tiyfa^Jui f\ Iniy,',. 
I ojf. yfiofifrijc /.fayrjc IX ^l. 

ioy-ijaO« I. yc(T(j)yT]a:}«i ^),i:\. 13,11. 94,21 350 ^>- 
37,29. - H. I2S. 27. 172. 193...; IV 8. 116. Thue I190 
II 96. 99.. . - . 

7T«).i).Aoyfir 4')2,2[). 873,4. - Hdt. 1118. Arist rlict 
ad Alex. 121. 

(>T « QCaT« a :) « c Tir« ).ifiol. fKxyii 49, 25. 3()0, 24. 476, 9. 

650,23. 1156,12, scd intransitivc (KMJ, 3 yo^io, df y«l ).,],(r 

7T«Qfan](i«rTo o^ 7To/.ff^,ioi (Mcud.) — Transitivo H.' II 145. Attici. 

scd III 155 O((aaor 7T«()«aT,]aori«i o\ no/.finoi. (sim. naofaTnac^r 

_ lil 13. V ()5. VI 140. Dcm. 22, 15. Paus.) 

rrtyitJ.O-Hr: 1] uQxij jr. .'c tiiu hh-iA. 10o(i, 17. — Hdt 
17. 120. 187. II 120. T[I«5. 140. VI 111. Plat. Paus. (III 0,1.) 

14, 7 r« 'Po)iJui'u>f fc fioi'u(>-//ur TrtQiij/.O^t cf. 420, 20. u4G, 18. H 'II 

!1I — 40 — 

064,7. cf. 570,9. 305,23 liadgo{^fiac. . . k rvgarrCda ^allov )] 
avQaTrirCar Tr.Q,rj),^,r. - Hdt. I 90 (MiidoO /c TrQarr.'da n.g^ril^ov. 
nqoa.Ta.^Cl,al>a, 89,11 J ^y,,^Cm' Tr^oatTa^, toIc 
avrovaCv ol ^ovhvTalc y^aajov Toh' ^uQxon' nrd Trjc arda.oK 
TiQoafTaioCaaa^ai TTQoawrra cf. 4(j(], 20. 095, 18. 878, 24. 
- Hdt. 11170 xal Ido^^ a^t 'ty,aafor lird^u mfjai^u^v n q o a , - 
TaiQCaaaO^ai tovtov to, maTtvn ^dhara d. Y m. (Dlon 
Hal. Plut.) 

aay^vtv.iv (Cob.) 506, 23 KaTiTradoxCav aayrivtvaac. ~ 
Hdt. in 149 ::idiiov aayrjvtvaavTtc. VI 31 of. Plat. legg. III 698 D. 
(Tvyyirvo^axfiv c. acc. c. inf. : »intollcgcro« 18 49 2 
748, 18 cf. 842, 13. 'dn 87, 22. — Hdt. 189. 91. IV 43. - (025, 
17 avrrirro^axow ^avTol ^rjroviiitvoy cf. 867, 1. H. V 91.) {a. c acc' 
m: conscium sibi esse al. rei 431,3. 1179, 23) (a. c. dat. ptc. 647, 
16. 867, 1 cf. 530, 16 : conscium esso alicuius rei). 

avfrTrCTTTf.v xaxol 69, 10. ;c^,f,ulvi 374, 18. JmarCa 1166, 

1- ^c; /c Tro/.,f,ov duJjloic 547, 11. h J//i^'/orc 569, 17: /c>>r/T- 

//« 834, 11. (Mcnd. coni. falso l ^ jnaoyv v. P. II s. v. ^v. — H III 59 

dairCiia,. xaxo^ ^ Soph. - (H. VII 137 ^njvic a. l'c nva). IX 55 fc 

Vf-Cxta avftTff^aovTfc dTiixfaro sc. du.riUic. 

avfi.ffQ,al>ar:xaxoic 120,4. crrr/yr./^^ ^.;.«'/o; ;.«;,o7409, 

--. tvirdqa. avfrTTTO)i.iaai. d),6ro) O^vpo) 180, 21. 462, 23. 1137, 12. 1151,7. 

-H. VI 50 ok avvoia6furoc //f/«/w xaxo). a v r rj r tx^rj n 6t«'- 

i>oc. avrxvqrii»a al.) 12,11. 55,3. 430,10. 486,17. 836 3 979 3 

Virlf vrrf^'^'^- " ^^'' ^^^^^ "W^^. VI86..UC. Tlmc. 

aIt t . ' avvrivfx^n c. nom. c. inf.: 188,27. 

4^i), 2. o xal MrO avvrivtx!>ri r^rfaOai 404, 12. (M7, 7. cf. 670, 1. 

— ^Hdt. 119 avvrjv,Cx!>ri rv roi6v6t r ^ r t a Ih a i TTqrjriia. vW 
Tiqririia Toi6vdt avviivi: C^ ^ rj r t r t a D a i cf. II 112 VI ^^^ 1 
Tb. I 23. VII 44. VIII 83. Arr. 

rt^riTiaai ?\. 150,26. 911,18. 925,23. 943,26 946 16 

— Hdt. II 156. Hom. Pind. Plut. Luc. 

rCvvai>aC nva 43, 11. 793, 24. 1095, 11. ^avra 437, 6. - 
Hdt. V i 7 absol. Hom. Hes. Eur. 

vTiavrrdltrv nvd 444, 20. 851, 11 — Hdt IV PH 
Pind. _ Plut. Luc. " ■ 

(x^ntq^dllta^ai Trjv rifuqav 142,4 »prorogare, proferre. 
-H.IX40 rriv avf,fio^v. cf. IX 51 (^Trti)^. xtCvrjv Trjv ^frtorjv 
avfj/io/.rjv f,rj Trottvfrtvoi (Plat. iCg avO-tc).] 

I I 
V • i. t 1 • 1 — 41 — 

iftQtiv f'c Ti: tc d6'^av evrvxCccc IffQfv. oV^. . .408, 20. — 

Hdt. 110 ^^ aiaxvvrjv fter^lrjv y%/. III 113 SW ^^c aiaxvvrjv larl 

iftQorra. Apud Herodotuni Valckonacr illud ^^ c utroque loco deleri ma- 

r luit, quod I 10 deest in R. b. d. z., III 133 in P. R. d. z. Sed Schweig- 

haeuser (Vol. III 558) hanc esso imitationem monuit. Similia, sed 

paullo divorsa axempla sunt Hdt. IV 90 rd rf Hua h Hxtatv y-^- 

Qorra. VHT 137 . . .tYrj rtQuc xat cftQot k fjtja n cf. 1120. IX 

33 fmrrrjtor (ftQor k droJrac. Cuiusmodi locis coufisus Mendels- 

sohn ad 836, 17. IS. (B. C. II 152) oho) ytr akolc rd TTQolra 

alo^a k xCrdvror rj ?, 1 ^/ardrov. rd dtvitQa dt k rSv ^dvarov 

avT6v proposuit pro ////>, scribendum ^Jvtrxt. Sed rJkOt dictum est, 

ut dTrarrijaat 427, 19 xat ^d arjfura ^ rtloc dftcfotv dTravrrjaai. 

Tolerari igitur potost. 

/^/yo-^c, p6aw laborare morbo. 673,22 IvOa v6ao) Trjxa- 
d6vt xQ^^ff^roc aTrtOartr. (rrjxtdwr ifO^Caic ex Hom. l. 201.) — 
Hdt. 1117 Toiovro) f,6Q0) txQrjoaro 6 Tralc >tali morte periit c 
(Mend. ad673,22 comparavit Hdt. 142 avftcfOQrj rotjlds xtXQrjt^hm'.) 

V. D c a 11 i s 1 c u t i n i b u s : 

ccxQoc SQrfjr »praeceps in iram« 143,14. 542,23 666 5 
669 20.^678,21. - Hdt. 173 ,;. r-Q ^c dttSt'^t SQnjv Sxqoc 
(codd. ovx dxQoc). lam Wcsseling, Schweighaeuser, Cobet imitatio- 
nem indi(%'ivcrunt. Dio Cass. I 59 (Reiske). 

^ c d / X ij V r QtTitaOai 473, 8. — Hdt. II 45. Thuc II 
84 (cf. III 108) (ttqoc d. Hdt. III 78. IV 125. IX 102. Plut.) 

dvdrt ^'dQafttv: B. C. 1110 ((]76, 5) c6c & ^cf&rj.,. 
d V a Tt i'd Q a f, t r 6 2'tQO}Qtoc. . xai rjxQo^o/Jaaro. B. C. II 33 
(718,23) iJrrwrtoc drd rt l' d q a f, t rrjc t^Qac avr 6^^,] xal — 
Hdt. III 78 Irtt (/,r t/dor ... d r d r t l' d q a f, o r Tidhv 'df,if6TtQoi 
y xal... tiqSc d/.xrjv tTQdTTovio. Yllio dvd r t l' d q a f^ t ix 
r^ xoCrrjc xaC. VII 218 dvd rt l' d q a fi o v ol Owxttg xal . . . 
166. VII 156 dvd Tt 1'dQafiov crescere metaphorice de civi- 
tatibus. — — 

Kriiger ad Hdt. I 00 attulit 718,53; Mend. ad 718,23 adn. 
>>cf. Stcin ad Hdt. 11141« (scil. xard f^tv cfarttv - xard dt), ad 
675,5: »Herodoteum«. 

dvaaTTdarovc tt o r 1 1 a d a i U: 506,24 KaTTTradoxCav 
aarrjvtvaac. f,vQtddac dr^Qomo^r draandarovc tc liQfttrCar tTToCrj- 6 — 42 — 

<r« cf. 485, 22 dv. i g Mi!>^iduTiii' ytroiJnm — Hdt. Y 12 ncaorag 
dvuandaTovq noi^afxi ... ig rr> 'Aauiv. VI 9 c^. tt. ^'c lJdy.ioi( cf 
III 95. IV 204. VI.32. VII 80. Polyb. (S^y.iv) Plut. Arr. ' 

[Sfvsaig xaxdiv]: 567, 23 (B. C. I 3 fiii.) J,de ^uv inl fiouxv 
f/.Jituv ui axdatiz ul hil 2V//«. xul xuxuU' uvvCdoaic fv Jrv 
6:^v)luq slQyd^iio. Mnd df ^vlluv uvt^ig. . . — cf Hdt. V 28 
ovTOQ fi^v vvv Toauvvu i'^ioydauvo avouvfiytjaug. fitvd Si ov 7ro/.kov 
XQovov uvsaig xuxwv /jv , xul JJQXf^io vo dtvvfroov. Cobet pro 
dvTCdoaig scribendum iussit dvtaig valde speciose. Tamen quamvis 
prono ad imitationes agnosceudas mihi non persuasit. Sed laudo 
Schweighaeuseri verba: »Cogitaveram xuxow /rJorr/c (intermissio mah> 
rum) sed nihil temere inuovandum^- ; atque rocte vertitur »ipso Sulla 
compensante calamitates a se illatas.. Dc Mend. tribus coniecturis 
V. adn. crit. ad h. 1. 

dnoQQCTiTeiv nolld (t u v t u) Ig tivu ( ^luaumiHv) 
867.26. 898, 21. -^ H. VIII 92 vuvvu ,lv , . . «..>,.;. i, ie.^avo- 
xUu cf. IV 142. 1 153. VII 13. Luc. ^. ^ . ^ 

daxiiv dixuioavv7iv: 2^^,9.... Sg... J^ax.i dixuioav- 
PfjP, dixd^Hv Toig vntjxooig vd dfjcfCkoru. — Hdt. I 9(j l^i^xrig di- 
xuioavvfjv ini^,'fi6vog ^ax6, . . . 97... rorai n/rhcg di' iu,'Q,jc dixd- 
^€iv. — (d. dax. etiam att.) 

d^f.id wg ^t66vui 116,4 {B.C.im)) ...idCdov ydo 
"'''ro/;"~^- ^^^ ^^^^ov di d.,.i6.'o.g. (jai.i^^c xv.l 

viiv 522,4. dip. ifovevHv H. 1X39. Plut. Hdn. al.) 

fiovXev.iv dQuafi6vrAb,% ok di.., dQuafjov 6 MiOoi- 
daTfi, ifiovlf V .. ~ Hdt. VIII 97 r.>?,yc di d Q rj a ^i 6v i^ oV 

X € V i. 

Hunc locum Appianum respoxissc eo probabilius ost qu(^d 
quae de Mithridate narrantur, Xerxis fugam Appiauo in memoriam 
facile revocabant: i^oiO.iv,. xul l\f,vr^ vvxvbg uvvog ^lv inl viZv 
vsiSv ig ndQiov (sicut Xerxem navibus profugisse nonnulli dicebant: 

Hdt. VIII 118) 6 Si aVQUTSg U^^TOV XUvd rfjP ic ^dfilf>UXOV. At- 

quo ut Mithndatis exercitus famc pcstilentiaque in itinere laborabat 
ita Mithridatis ad Cyzicum : Hdt. VIII 1 15 n o C rj v x u t ,j a ^ i o l 
... TUVTU d^inoCtvv vno l i ^t o v. inilu^d,v di loi^udg... di^- 
<pd^6iQ8. Tovg di xul vova^ovvug. . . App. p. 515, 1 sqq. n o rj ^> u r o v v- 
T€g ivoaovv... loiii6v in^rev inl tu k i f, 0). (NB. Hdt. VIII 
117 ovdivu xSa^ov iiimnldfitvoi (sc. post famem)... dnt- 43 - I : ( I 


'hrjayMv... nolloC: App. 910.6 UxftM... 6... aTQUTog ivoafi 

n i^H 71 Id fiir V o g ix hfwv). Praeter dQuafiov jSovhvfiv inve- 

nitur /J V /, f- vfiv u v t fi l C u v 511, 16. 519, 24. 1146, 12. — 
Hdt. ^. d Q. V 124. VIII 100. (Mcd. VIII 4. 18. 65.) Pol. Plut. Arr. 

ig ro V V ^ d l / 8 i V 829, 20 ^P«>jyr, 280, 21 Trjv KuQxnSo- 
vCmv dvvufuv. — xuTufidllfiv 2i2,\^\ QCnTfiv 858,3; xlCvfiv 
876,26; nfafiv 244,12. - Hdt. VI 27 (v. Wcsscling). Aesch. Pers. 
930 (inl rorv x^yliTUi). Ael. V. H. 3, 17. 

Sfivd noifiv 522,17 difxpO^fCQovTo . . . ^Qoxoig dfivd 
n o i o V a u i. — Hdt. III 14 xluiovvoov xul 6 f iv d noifvvTcov 
(comp. Mond.) cf. H 121 f. V41. VIII. 1X33. Thuc. V, 42. 
Andoc. 1, 63. |Dem.J 25, (]0. (Kriig.) 

d V fla th u i noltfioig 978, 25 ndviu noXffioig idovfno. 
Hdt. \1L 1 /} !/o/7/ idortfvo inl tqCu hfu xuTu?.frofifvcov. . . 
cf Herodian. 7, 5, 19. 

dfvTfQu TovTcov 288,14. — Hdt. III 80. VII 112. 

dfVTfQog o V d f v 6 g 202, 18 ovdfvog KuQxrjdovCwv d. — I 
23 xi'h<Q0)d6v volv vovf i6vio)v ovdfvog dfihfQov. 

Elldg rXoiaau 941, 1(). - Hdt. VI 98. 1X16. Poll. (^E. 
f/wr/; . Pliilostr. Luc. n6)Ag. xoyQu. ri^rrj: Hdt. Tragg. D. H. Philostr.) 

i g lax aT r xuxo v nfQif).i>fiv 347, 23. nfQHf^Qfiv 787, 11. 
)j]rf^ii' 105(), 6. cf 659,5. ig laxuTov /ufiov TfVQVfifvog 907,1. 
i. i. d ipixO^cci lifjov 908, 1. dnoQCug 223, 7. xivdvvov 693, 24 (cf 
Dom. 59,1. Paus. 1, 9, 6.) — Hdt. 122 Irjov TfTQvaOui ig t6 laxu- 
lor xuxov. II 129 TfVQVfifvog i. z6 i. ;f. (attulit Mend., sed in- 
iuria indo (v6) i. 659, 5 proposuit). i. t. i. xuxov d n l x O^ a i VIII 
52. ig nuv tjdrj xuxov dntrfi/roi 1X118. cf. VII 118. 

ri ^ rjd 6 V (xTfCvfiv) 103, 15 xvfCvfiV. . . unuVT ug ^ jS rj- 
dor cf 148,25. 247,5. - Hdt. 1172 irdvvvfg vd ^nlu unuvTfg 
KuvviOi fj^rjdov cf VI 21 ndvTfc rj /8 rj 6 6 v. Heraclit. fr. 
114 B. — Diod. Sic. Luc. al. 

l u a D u i X u X co V 6 X u X 6 V erat notum proverbium, sed 
haud scio an non fortuito simillima sint verba : 22, 18 av df fi ^ 
dvidToi xuxcp To X a x6v l ol (cf 567, 7 al.) — Hdt. III 53 
fc rj Tf xuxcj) t6 xuxov lca. Aesch. fr. 339 N. firi xuxoig ica 
xuxu. alii. (Polyb. V 11). 

lor ov d idov Ui 268, 7 xui l6rov umolc didowfg wc. — 
H. I 34. 97. 209. . . Soph. 

ini Ivfiri »ludibrii causa« 51, 24 ^r^v ulxfidXwTov inl h — 44 — 

— H. II 121 d: Inl ).rfjij '^vQ^acd. III 14 xittiaag hil /. Av\. h. aii 

I 31. V 2. X 29. ' 

Hey^^ei, fi ( y a q (314, 7 di'r]Q peytO^H //. I 51 {Hfyd,'hf 

/ifyaXovg. VII 117 fifydO^ff fjfyidTov. Arr. Paiis. Aelian. I 55. II U. 

vv^^tTiflO^ovaa 97, 21 f/r/^doafior fif/m ,' v '^ Ijifl- 
d^ovaa (J^f-;. i»(;f r . 11(), 18 vv^ In. nfqftxiomv. -- Hdt. VIII 

I I ayo)vi'Cofifvovg V v^ tnfl Ihovau d itl v a t v. 

6 V o V g^ Tov ^ov).fVfiatog 575, 25 rQaxyjo d' o fitv v ovg t o v 
fiovlfvfiarog ?] v ovx / c tvnoqCav d).): ^g tvavdoiav. Hdt. 1 21() 

roog T^g O^vaiijg (codd. vftfjog. corr. Kriio.) IV 1;U ^ntfQOiifov lov 
voov ToTv dfdofi^voH'. IX 98 voog Tfw nQ^yfiarog. (VII 1()2 v6og rov 
^^fiaTog V. odd.) Pol. Plut. Arr. Luc. Gramiii. Arr. IV 1, 2 o dt 
vovg T 1] g noffnijg tg xaTaaxo.njv ti fiu/lov ifffQt. Taiitam 
exemplorum copiam iion adsciipsissem - ueque enim Herodotea imi- 
tatio certo demonstrari potest — nisi eis simul exponere voluissem 
iiiisum esse quod editores (j63, 19 cum codiclbus exhibent: /, fitv 
d^ vovg Tfiv yvo)firjv tg avtov i'(fff^)t /or Iv/j.ar (praecesserunt 
enim verba 6 lU liOJ.ag Intaftllt to} (Judxxio y r o» fi ij v ^g rov 
drifiov iafvfyxtlv . . .ui ii\u\\xk in comphires aniios di( tator diceretur). 
lamdudum Musgrave coniecit Trjg yvo^fftig, ipiod coll. 575, 2h. Air. 
IV 1, 2 sine ulla dubitatione restituendum est. JHrendelssolin ti]v 
yvo)ffijv dclere mavult. 

(i nl '^ VQO V i o) V n q « y fi d f (o v nrfotr 759, 2:>. - Hdt. 
VI 11 inl 'ivQov y(<Q((xfiiJgfxtT(a,jftfr ^d n q ,] y fi a , a. H(»in. 
K. 173. Theocr. Luc. Z TQ(cy. c. 3: z o ,7 , „ () ,] id ). t y 6 fi f - 
vov xtL De hoc provinbio diiudicari nil potest). 

n a & ri fi a t a fi a ,] // « t a item proverbium , tamen hibet 
comparare 527,(1 (Mithr. 87) ijyovfiHov Tfyfywovg a i'^ t lo (Mitbrl- 
dati) ytyov^vai r « t « /> ,] f, « i a f, a // ,] fi a t a. - Hdt. I 
207t«^^/io. (Croeso) n a ,] fi a t a inria (l/a(Hta fi tc O ,] - 
fi a T a i y f y o r t f. 

na^ra .,>«, 710, 11 .T«Vt' ,//■ A' 'fV,,ni rox, llnu.uno^. 
»-l,Z^ 7iar& o Kataao ,jv ancmv {iv an. coni. 8chw.) - Hdt. 
III lo7 nciVTa d,j ,]v iv loiai Ba^v/.oirioiaf ZomvQog. Hdt. VII 
15(j .;aav 01 nctVTa a\ ^VQctxovacu cf. Thuc. MII 95 Dem 18 
43. 23, 120. Luc. alii. 

fffya noifiaOaf{ ntQl no/lov n.) c. intin. 84, 24. 91 1 
176, 22. 202, 25. — Hdt. V 24. VIII 3. 

{jiQOTi^rvaf loyov: 798,23 loyov inl tSj xvl fXl Ji *H — 45 — 

n: Qo V /> tjxt . ffg ((Qtfuog ((v^hmno) !/dvcxTog. . . - Hdt. VIII 59 
EvQV^fccdtjv n Qo O^ fi v a / tov l o y ov , Torv tivtxtr . . avrijyccyt . . . 
Eur. j\Jed. 54() afu/lar ).6yo)r.') ccyoua Phit. ; chVjc al att.) 

Qf^Covr ccoy,]r: 832,2 f,]r ccQyfjr . . .iQQf'C,o)fitrtjr vn ixtt- 
rov, fitf'C6ro)c ixf^tat vraio. — Hdt. I 60 Ttjv ivfncrridic fwxo) 

) add. Xeu. Hell. I 7, T). F(>rtas.se etiaiii iipud alios r- [>t ritiir liaec lociitio 
«luae raritatis si»eciein uoii praebet. Fuerit igirur oinuium tuuc couirnunis. 
Haud euim iuvideo, sidecem aut vigiuti locutiones Herodoto eripiautur, at^iue 
niultum abest ut cum Gruuduiauno sciam locutiouem Thuc. I }-"> onhk .[ohtioq 
evfHnt] :»siue dubio Herodoto (leberi< et Thuc. I 4'.i vicvnuyn: ync^nQu csuiui)- 
tam es.se ex Hdt. 170 iHcxn /.KQjf-nt]^ Kih\\m. p. 71 d". 72. 1\. (>1. 00 al.) Ta- 
men ocoasiouem dataui non praetermittam quin (luanta fii' rit Herodoti aputl 
poetas aequales auctoritas, paueis exemplis illustrem. SophocliMii illam orationem 
qua Autii-^jua (acta fab. a. M I) vitam fratris iure esse c.nrissiniam dicit v. HOr, sqq., 
ad exempluni uxoris Jutapheruis (Hdr. IIl 111)) fiuxisse a multis couceditur. 
Multa alia collegit Nieberdiun-, Sophucles u. Herodot, Neustadt O. Schl. 187;'), 
ubi de Autig-. 90.', y. pg. 18 S(pi. — Euripidem vero celebenimos illos versus 
quos Cicero iuTuscc. I § Ilo latiue vertit, e C^resphonte petitos (frg. 15'2 N.j: 

^XVi'' y''i} '),"•-•'■ " " ^- ^. o ;' o r .: u i o r ii h r o r ^ 
Tor ifrrnc !h o tj r }■ i r, n\- i'nV to/f-nu x tc y. n, 
Tor ()'((!' (h-.rorm y.id y. c. y. lit r tj /. ). a y ii t r o i' 
\ i: i o o r / (;; s" f- r '/ /; n o i r i c c r/..uii.ini' (iouotr. 
mihi persuasi sine dubio ex Hdt. V 1 imitati(m(! cxpressisse : 

Tor.rooi . . . lor iif-r yn('jii)-ror i f- <> t i C o n i- r o i oi .loocryin-n^ o /. o ii r- 

oorrci, ofii' mr ,)>.; ^.ufi}- tyH'f-ii, ('rcikijtiui y c y i: . . . lur ()c.ioyiroiif-ror 

ici^orif-s if- ycl lii) (f II h r o i ylj yornonn, ;^.ii)Syin'tt-^\ liaor y c y o) i *■' i - 

ic .1 ckkc. X ;, f. fi;^ou ;r .i(':(uj f-rdciuoriij. Katioues chrouolo-icae optime c(m- 

veniuut. Herodoti enim liistorias 429/ 128 confectas esse Kirclihoff demonstravit, 

Oresplioutes fabula acta est auno 429 (quem nimirum praefero) aut427 secuudum 

Wilamowitzii rationes. Comiiaratum 'sse illum locum iam a i'onherio et Da- 

visio ad Cic. Tnscc. 1. I. dixit \'ah:kenaer, sed nemo ([uod sciam imitationem 

a£?novit. Nounullos alios Euripideos h)cos cum Ilcrodoteis lircviter comparavit 

AVehrmann, 1. ]. p. 21 adu.;J. - At(iue etiam Arisiuid.auem Herodoti libros bene 

novissecoguoscitur e parodia iu Avibns (acta tlJj v. lUo: ol ;/,]rf-; r.ioiv.iiorTf-s 

loGUQjckthici; j ;^^ u}.' kf-y(:rc; tr^^icUnr crior sc. lor i,,).ur. loh' .!o()oir:^(% ad ue- 

phel()cocc3'oiae muros acdilicaudos^ cf. Hdt. 11130 ex pyramidis tituhi : ;fo/'m ;'fa> 

vviojvmorjf-g k kfiinjr, on .loocoyoiio .or itjkov . . . .ikfrOov^ Hovoci'. cf. 1111:^0. 

Etiam C(dhitis Ar. Av. .'.41»: Hdt. 1 179, Av. U20 : Hdt.ino' Av. 11^50: Hdt. 

II 127 idem apparet. (v. interpp. ) Qu(m1 autem Aristophaues iu tot locos et 

Herodoti et multorum poetarum iocatus est, a multis Athenieusibus illos iocos 

intcllectum iri speravisse eum statueudum est. Nec spem eum f "feHisse creden- 

dum est. Alcaei (luidem carniiua Atheuis tuuc, satis nota fnisse vel iude 

mihi probari videtur quod Thuc. I 09 lor jf. yco .UtJtTot' criol raiif-r ty tt f- 

n ('c T (0 r y ij g . , . U ,'J 6 r t c scripsit, Alcaeus (frgm. 33) "7/ k ,7 ;^ c ^ z :/ f- n c- 

TMP yO.g... scil. ex Babylonia. (cf. frg. 48.) — 46 — 

xd()ta ^ fjQi '^ o, f( i^r ,1 r [ <;4 ^(fOfXmm ti]v TrQarvida. 

iitlac re oi^oaror 75:;, 10. Hdt. III 2S f/^/«c. . • ^'x 

tor or^uvor y.aiCayt-ir. 

(fvr€(TTU}frfjg iif, i- fj g ifiiyitic 5:), 1(». DOf), 12. 155,20 
i^rnarunm' Uaifowr »coni>mssis« d.^lVA, -^ Muuauruf^aov xai l/rrf- 
i'jov avrHiiunon' H 174 / ,7 c // « ^ // c /w ,- f/ 1 f w o /; c. 

. III 71) amfrrfjxoioir iwr aiounjycnr altciraiitilms.s Hom. Z IH) 
/to/J^uoto avvtafuoioq. TioUifoz 'ivrtaiii Tliuc I 15. ef. Plat. Soph. 
1^40 C. Isocr. 4, 71. Polyl). Arr. 

i\ a V r f n w i « 7 « r cV/y/- .' ;f ? / /;r 'Pc/)iif^r 154, 2. - H. 
i r 1;)8 T tj lU . . a r r / o ti w / « / ^ r <- r/ / /. /c . . . (att. /; ariiofioc). 

(j V r i o b '/ i I r i c I o u v / o iii suHVa^io : 577,5 (/ v r d o a- 
// o V ao) r i- c i o u r i o arr doyj^ roh .rQOf-owr Lrruxufdixa. . . 
UvAulr (tribus). 2!!M5 ihriifor r^in xu) U Trii^:^xf;iw)ruc y r (^ r i^ r 
c: l Trhmvc <f r r ■■ d o u ,, n r. Hdt. \ 5:j (ut^ortimr r* c / u v i 6 

a l y V ol // /; / a v v f o o (c // o r. 

f/rX/'/r / /Jc \iaCac. . . (^nM.fuiifo 5lH). 10. Hdt. III :>1) 
avyjuc T(o V n]'iwr . . . iU)Ufoi]x!ri. Vll 154. IX ir». SO. ul. 

yt-il^iu, r .1 n Au y fSu ) i i: !". JS th(r/!/Hfu (T uvu)r... 
;f c'- t II (,) r V .1 r /. u /i : . yj^} /(n)' no)i fik ///r y.uttdvai . . . /«c d' 
k n]r y^ir r^toonhir. Hdt. YII 170 v rr o l u [i o r t a aiftac ytt,- 

fi(ara /ftyar txjichfr /c //;/' ;'/;/• -A. \'III llS. (Tiicoplir.) 

Kaoi' suut ([•me ab H.-rodoto ]»otissiinuru uiutuatus csso vidoa- 
tiirAppianus iu)niiua, verba, locutioucs. ALsolvi (puiestioneni de imi- 
tationibus Horodoteis iustitutam. Nouiiullas me omisisse, nounullas 
iortasse falso attuli^sc minime nep:o. Sed paucas esse et leves prae eis quas 
i-cte luveuerim, coutido. Multa consulto omisi; nam in similitudini- 
nus niti nolui, si (-(Mla imitationis iiuliciti deerant. Deerant enim 
liis quo(pie iu locis, quamvis essent aut casu aut arte similes: 

<)2:i 26 (B. C. [ i;Oj i^^dt fur Hdt. IH 82 ,'c l' y // t u iity(ilu 

uX ar (i a h i c ^ J iOifSnc y.n) (f i 
io V t tx i a c t ri (f o r o v c. xul 
ix (f o )■ (o }' y\' ,i')}.f^novc trrr/.ifc 
looty.n.iin)' yu} . . . 570, S (B. (V 

I 0) (odt //f r t ;( a r (c a t o) r ;roi- 
y.iUor 1] ^rohniu "Putyuiotc tc 
(jfiorotur xui y r a yi u r ;rt- 
Qttarfj. uU.i^ /.niai urtxrtorraf. tx TU)r a t u (> i t c i yyiro) f ut. .- y. o t KJHv 
araaioi) (f n r n c t y () t t o v 
(f o ;• o V (i.itfi)^ t c (I o V r u o - 
yji^r y.ul tr tornn ()ftdt'^t ooo) 
tarl TovTo uoiator. (dili^iov rt av 
aQyovToc (Idvrutu yi^ ov xaxoTrj- 
Ttjra tyyirtaOat.J I i - 47 — Novit siue dubio Appianus et probavit illaiu Darei or.ationem 
(III 82) qua nwnarchiaiu laudavit (v. pg. 5.). 

005,7 'Itu/.oic (Y ,](rur utr Hdt. YII201 r o /> t o t a i f (tiQUTtjyoi X u I X u r (i >/ 6 /. t 1 c 
t T t t . yntrni t.iinn xoiiio 
arQaTw . . . X ui r n v >/ u r r i) c 
avroxtjiitOQtc 1\ . . cf. 47:». V) 
xai a r o u r /y ;- n } u v r (o / ' /y- 
au r // t r y u l x u r d finjnc t- 
xuar (,).-) uvt()y.o((i(,H) o' ' /o 
yt/.uoc t;n ^nlaiv. 

txiiaro))' pr(q)ono ex TLiic 

387, 12 ic y u ii (0 r trn(r'/{( 
Tifir i I r (,} '/. (o )' y t r n // .' /' i,t r. 

;).).>, 8 y.u) n) (li)' \io)inv ,i(( 
Ooc iodt taiyijHij. o aur fitr rvr x u 1 c(/./.ot arQCCTrj- 
ynt :c u I (c jl () /. ic t X d a T o) r . 

« () t . . . y u } jI u r I () c tov 
(>f(nctti\(iuroc )]yt(',[itroc . . . tjr 

■ !ioni()i^c cf. Thuc. I 4G 

^> ' Q a f /; ;- n } Ot r n f r („ r ,]aur 
// .' /• X u } y u I ti in/jic i X (c - 
a L o) r , hni^jir.'riotr ()t =". Thuc. 
n S;i anHitt.yn} dt i] a u r // t v 
xui X u r cc A n /. t f c t y (c a r (o r. 

H. Y2 tnn ()>: (CVi)(^(?iV dycc 

// (?) r .it(/( f /^c ^/.tr^h-oiccc y t v 0- 
fi i' r (,) V f (?) r II t i^ i r .7/'wr. 

H. V 21 ij ((tr rrr fn,r Ht(^ato)r 
rovnf,}- Hicruioc ov 1 i„ y.unc/.ccn- 
(fx)tic t a I y ,] // /y. 
(Utroque loco de caude sik^ntio couq^ressa ]iai'rntum est.) 

Sed desiunm eiusmodi plura affei-e, ne dubiis argumentis cer- 
torum fid(Mn immiuuani. ..lo/Mcxi yu} n) atai^^ru^nmr tvthniHcv 
(itiCio (fton<^ rhnm m lidil.us rehus. (^u.e deiuonstrala suut, nia-is 
demonstrari mx possunt. Argumentorum autem ct exemplorum onmi 
genere comprobass(« mihi vidcor quanto opere Herodotum imitatus esset 
Appianus. Tamen erraret qui pra(> H(>rodoteis imitationibus Thu- 
cydidens essr (^xiguas ]mtnivt. Xam si ,{uis etiam illas colli-erc 
ahquando studuerit, (.,uaruu, ah',pia pms iam apud Popponenr in 
Prolegg. ad Tlnu'. Vul 1 1. p. :;70 et in adnoiati(uiibus c.mgesta 
mvenitur) haud multo miuorem messem fociet, modo quae Thucydidi 
et Herodoto communin sunt, deuuo comput(>t. Omnino, nisi pcJricu- 
losius esset de universae elocutionis imitatione iudicare, dicerem 
eius habitum .atquc specicm T^hucydidis (piam Herodoti csse similio- 
rem, sed condiuuaitn narrationis et ornamenta cm H(^rodoto potius |) «(>mrg coui. Meud. propter 005, 8. at cf. Thuc I. 1. 
; 'iif(,'oi propter C0.5, 8 coui. Meml. ; ^V?(rro/c Xaiick. I — 48 — 

dcpronipta esse. Imitationum autom Hcrodotearum maximam qui. 
dem partem Appiauus ex primo libro hausit, sed multas etiam ex 
libris III. V — IX. ; paucas ex II. et IV . Quoniam igitur summo stu- 
dio summaque opc^a Herodotum imitati sunt et Appianus ct Arrianus, 
Pausanias, alii, clarlssimc apparet quanta auctoritate floruerit etiam 
illis temporibus Herodotus illc quem lcgcnt liomincs ct diligx-nt 
^tat' ic r X a t f l c rr i- o i i/^ f/ i ). o ). 6 y o) v. : 11. ])o Appiano liiatus vitandi studioso. Num Appianiis ctlam in biaiu vitando aliquod sludiuni collo- 
cavissct cuni (luacMvrcm, priuiuni paucis pnginis cxtra ordincm pcr- 
lcctis illud vi(lcl>atur ncoandum cssc. Dcindc autcm, cum Appianum 
l)acnc eonstanti usu ita iu scribcndo vai-iarc animadvcrtcrciu xxi y. u - 
iiunii, p(,st vocalcs potissiuium, ^i a a , o post consonas , item 
o.Ji-^, an{(j v()cal(\s o antc consonas fcrc poucrcf, sccus iudicandum 
cssc liaud iuvitus intcllcxi. 

^ (^uart^ ccrti aliquid dc ca rc disccrc cnpicns antc omncs Bcn- 
sclcri illum ccb-bc^rrimum dc liiatu librum adii, cx quo quod solum 
dc Appiano cxposituni invcni, liuc transfcram. Dicit cnim Bcnscler, 
postquam dc liiatu apud Dionysium Halicarnass(Miscm pgg. 548-550 
ubciius disputavit, in finc libri sui pg. 557 bacc: ."Octcrl aut(>m 
liistoiici us(ju(^ ad Byzantinos aut candcm fcrc vlam qiuini DIony>ius 
m scribcndi -v]i(^rc sunt sccuti, aut biatnm prorsus ncnlcxcrunt. * Ad 
cos qui ad vocah'um concursus animos attenderunt, s(m1 non ita ut 
scvcrc ct strcnuc in liac rc vcrsarcntur, rcfcrcs Diodorum Siculum 
loscplium (...) et Appianum.^ Scd quacnam essct Dlonysii ratio, 
Bcnscb>r non ad llquidum pcrduxit, cum cnumcrarct tantum' magnam 
liiatuum copiam, non in gcncra disponcret. 

Post Bcnsclcrum vcro n(>mo, quantuin scio, apud Applanum in 
cam rcm satis in^iuislvlt nisi (|uod Hcrmannus dc Roliden in dissertatione 
quac »dcmundimlraculls Inscribltur, obitcr et faLso dixit : »post breves 
vocalcs acccntuquc carcntcs sacqaus lilatum admisit .\ppianus.« M Atque ^) Dids. in. Ronn.e 1875 po-. 37. ~ Illiul iudicium pauciri tantnm Ap- 
piani cipirihus perlecti.s videtnr hituiii e.sse, nam (luantum distet a vero, ipse 
de Rolidcn >inc duliio sensisset, si (luol in animo sibi esse dixit (pg. 30), ut de 
ommbus illis sciiiitoribus nide nb II. p. Chr. saeculo copio.se et accuiate alio 
ioco dissereret, adhuc praeslitisset. — no — 

Mendelssohii ille quidom Appiani cditor de ca rc aut iion quncsivisso 
aut plane desporasse vidotur, quoniain otiam novos liiatus in vorbo- 
rum contcxtnm coniocturis intulit. Anno autom proximo Franciscum 
Krebs in libro qui »Dic Prao})ositionsadvcrbicn in dor spatorn histo- 
rischen Gracitat« inscribitur, septom paginis (pgg. H — 17) ctiam de 
hiatu apud omncs illos historicos disputavisse cognosccbiim cx »Li 
terar. Centralbl.« 1885 nr. I. Quac disputatio cum ad singulos 
ocos parum pertinere vidcrctur quippe qua in paucis paginis de tot- 
scriptoribus agorotur, ipse do liiatn npud Ap])ianum quacstionom de 
lintegro institui, qua quod cognovisse milii vidcor statim proforam. 
Apj)ianus enim concursum vocalium fcre vitavit sicut 
Demosthenos, sod ubi aut olisio vol crasis vel aphaorosis 
vel synizesis (intordum etiam violcntior) pootarum more 
valebat aut vitari hiatum difficilc crat (velut in nomini- 
bus propriis, numeralibus, aliis), ibi interdum admisit, 
atquo id rarius in orationibus, saopius in narrationo. 

Neque frustra mo illi logi, qualiscuncjuo ost, statuondae oporam 
dodisse cognovi, cum Krobsii observationos nondum ab aliis rofutatas 
legerom. Contendit enini vir doctus (pg. 11) Appianum aoquc at- 
que Arrianum aliosquc hiatum nulhi i^rorsus cura adhibita ulique 
admisisse. Quae ut dc Arriano roctc dicta sunt, it.; falso do xV])piano. 
Nam intcr Appiani rationem et Arriani quantum intorsit ^^^^ ii^ i'^;» 
cognoscere dcbet quicunque vel primum utriusque scriptoris cnput 
legerit, quia, cum Arrianus trodocini gravissimos hiatus ibi adniiscrit, 
Appianus nullum aut unum praobet. 

Atque Appianum ad vocalium concursus animum attondisso 
primum probabo cx illius usu scribondi socundum ouphoniam variato. 

Hiatus vitandi trcs sunt modi. Vcrba onim aut a])to collocan- 
tur, aut ipsa, si liori potcst, casibus vcl numcro variantur, aut syno- 
nymis conmiutantur. Hunc autom synonymorum usum oxomplis cx 
Appiano potitis iam illustrabo Atquo cum notum sit posti^riorcs 
scriptores sicut coniunctioncm x cc C n f q ctiam xa Ct o i cum partici- 
pio vcrbi struxissc, A])pianus ita variat hunc usum, ut y. a C i o i 
sempcr ante consonas, x u C tc f q ante vocalcs adhiboat. Haboas 
locos: xuCrrff) G7, 5. 202,19. :U1, 12. 818,5. 422,13. 440,4. 
549, 9. 555, 3. G94, 7. SOG, 2. 810, 21. 835, 20. 90G, 4. 909, 20. 92(), 
23. ... xccCtoi 110,6. 553,8. 55G, 19. 787,8. 910,13. 9G9, 11. 

Tam voro aifv praepositioncm qune in scribondi usu (prnno 
p. Chr. saeculo) mngis mngisquc prac x «'U^ ' ^ vocabulo obsolosccbat, ■r . 51 quia hiatui duas ansas praobebat, Appianus non vitavit, sod nusquam 
ante vocalcm admisit. Exempla sunt luculenta : a v ei^ tt a q ay- 
ytlfjaroc 302,5. 653, 15, sed post voc. Xo)()Iq t jTayy^lnaToc 
540, 1. 628, 15. — avsv TrQoaTtty^aToc 1133,2. ci v e v tov xoivov 
458, 10. tjTl TM avfv xfii]ifCanaToq tfjij3a?.flv 421, 15. scd oTt x o) - 
Qic ifiri(jC()iiiaToc tc Alyvjnov tatfialtv. Siniilitor /mqic anto vol 
post vocnles 60,2. 4U b. 629 15. 655,2. 658,1.' 680,7. 691,4. 
782,20. 822,16. 1000,17; iutor consonas : 840,17,20. 1015,16. 
(XoiqIc dCy.fjc. To^.fiTjc). 

Hiatui uon minus obnoxium orat adverbium a (pv oo : Appianus 
sompcr intcr consonas posuit, aut pro co synonymum a l if v C d i o v 
vel a I (f V t d C 0) c adhibuit : 177, 11 aTQCiTov Toaovdt a^jCaiv tTnaTccv 

TOC CC (J) V O). 193, 24 TTtQltavrjXt Tl^V aVQaTldv 0)7C?.iafltVr^V U (f V (t). 

871, 10 KaCaccQoc tv rw ^ovltvTrjQCo) a^jccytVToc a(pvo). cf. 82,11. 
(186, 20). 190, 11. 211,' 25. 218, 12. 304, 13. 342, 12. 366, 6. 429, 14. 
474,18. 531,1. 579,24. 601,15. 609,20. 615,9. 720,10. 727,9. 
777, 1. 925, 26. (926, 19). 936, 16. 955, 2. Nusquam hiatus. Scd 
47, 2 a l (j>vid C 0) c tmTTtaovTtc. 159, 5 tt v q a i c/ v Cd i o v t'it- 
(frjvav. 189, 5 aTOiciiu . . . ccl (j v C 6 i o v djTo).o)).vC(c. 903, 15 u l (f v C- 
diov tTTtijaCvtio. 1000, 13 ijxtJTtaov u l f/ v C d vo v al itvIui. 283, 22 
"^lpClyoivoc cc i (j) V C d I V ccvico... TTQoarTtaoiToc. Itaquc sino ulla 
dubitationo contcndi potost Cubotum (Mnomos. X) iniuria u (f v od ex 
cc (f a V w c clicoro lioc loco : 1145,20 (fTo^urn^ioc). . .ditjT/.tvatv twtaCix... 
xcci TOic 7r(W(fv).a$i lolv . . vtolv oiu axr^riToc u (/ cc v co c tfiTiCTTTorv xai 
^; u(favtc uvccyowoiv jJQti . . . cf. otiani 286,20 hjCtituto t '^ u(fu- 
vovc wc Tic cctKJc, xul Avfirpdfitvoc uTTtTTrldu. Optimo igitur u(fui(f)c 
lcgitur. 

lam vero olajto in scntentiis comparativis a pracccdcntibus 
verbis senq)or ])au8a sciungitur. Tamon noluit A])])i;inus illud post 
vocalos adnuttoro, scd usurpavit vocabulum x u ^ d >r t q , nc ])ost 
consonas quidcni inusitatum: 506,3 TTccan'. o) a tt t q tio)0^ti. ttqovtC- 
O^ti. <93, 7 cc).ri).fiifi'vo;. oi a 7t t q tuiiihjcaiv ol . . . 1180,7 . . t^c 
vvy.ioc. oiajTtQ r]v i\'Joc. scd 161,21 A/ tavTov. x u ^ u tt t o tior- 
^ccai. . . 333, 2 avno. x u // d tt t q tio)Dtauv. 760, 22 Tt).ti, x « /> d- 
7T t Q r]v l'x>oc uvi(j>. Itom 1151,22 t()v dt KuCaacra 6 JIoi[i:Tr]toc, 
o) a Ti t Q rj V. vTTo).ccfio)v . .scd 741, 3 tv fityCaii,!. x u %/ d jt t q ^] v, 
Ti!/tiitvoc. 786,12 dvtanjat tov vtorv. ol a tt t q tjvhcio. sod 698, 20 

CCTTUVTU ^XVCHiV. X U O^ CC TT t Q VTTtay^tTO. Do O) a 71 t Q cf. otiaUl 8,3. 

11, 22. 256, 4. 377, 7. 391, 15 = 397, 10. 397, 24. 403, 21. 538, 21. ^9 

887,4. 1088,20. 1U52,20. 1137, 2(>. De ;. « ^.; ^ . ^ 4i3, 18 lOlG 
217, 18. 250, 12. 313, 20. 330,22. 345, 14. 3i)^\ 19. 546, 17.((;i7,l)) 
634,6. 704, 1. ,7()4, 6). 767, 7. 790, 21. 1094, 23. 1107, 14 lllo'l8 
(1112,20). 1124,4. 1131,8. 1139,23. 

^^ luiii coinparentur inter se formjie prononiinis rehitivi o, 'oTrf.Q et 
«', ajifQ. 

o an(c vocales ron invenitnr npnd Appiminm nisi soxies 
anto ^: '6 /fioihio i'y.aarog 2!)3, 4. 8 /;-(,; 484, 25. o c^«;'/oc 715, 12. 
o InC 1034,2. olii 1027.7. o ///«/>or 800.3. Contraf/.Tf^ vicies 
quater ante h, f ol, l .W. .V h. ,V.^ Imiv (5), avzoc, ol^6f. 
aiTam, doyHin, diiiia'^ac. Jjyfio: 25(1,23. 39S, 13 404 4 430 11 
4;]0,21. 442, 17. 443,23. 516,24. 521,4. 557,8. 613, 2'.. .Cum i^i- 
tur hintus^ vitnmli studium liie valere videatur, mnlto diffieilins iudi- 
catur de a, a yr f q. Contrariam enim in partem a tricies bis, 
uTifQ quattuordecies tantummodo exstat. Quanqnam antem 
ex illis XXX [[ maior pars invenitur ante ^ ('XV ante aucrnKMitnm 
syllabicnm, \l ante .Vr/. /c. /y.. ,'xHroc. /;fo>), tamen alia ante f ^/- 
v-Ct]r, ijiovv. iriltixei. r/,{.ic, vitaxtjo cet.) Xnmeri sr.nt hi : a 126. 4 
156,2. 158,13.265,16. 275,1. 302,21. 359,3. 410,7. 631, 2L 
644, 11. <^^^^^21..^ a7T(.Q positum est ante (], 7;, ol ovx (3), r^yo), 
unavTa, urouHr. otro. "ilihhr. avioc (3): 106,24. 158,22 m3 -^O 
376,8. 451,26. 537.22. 522,21. ':mj^. 754,1. 861, 3. "^^^^)! 
8«)7,9. 1012, 13. 1090,7. 

Si licet ex his exemplis aliquid eerti statuere — nam saepe 
particulam TifQ non solius cuphoniae eausa adiungi vix est quod 
memoretnr, quanquam nusquam ante consonas o:nQ, l^;rfo. si reetc 
observavi, exstant ~ Appianus ilhul simph^x /; nisi anteV, // nnte 
6. ol. ,}. ovx. d- d- consulto videtur vitasse. Quod iiritur Bekker 
ad 126, 10 d iovx) iinu.t eoniecit, sex illis exemplis \d:ffQ, aufQ 
oh:) refutatur. Xeque persuadero mihi possnm Ai^pinnum admisisse 
d o in his verbis excc. Constantt : p. 41, 17. . . J IIvqooc. . .'tTindH. 
xai Tovc aixftcc/.onovc /c roh' hoorioir rijr HPQii^r l^ufriH: A/' o? 
dfxofiHtjc fih' lijc .j6?.fo)c d 6 rivQQoc ^tqoihth fuUtir.. . /u} 
di-xofihfjc df toQidaarTac f.TartxHr /c avrdr. FariHimum videtur 
esse alterum illud d //. (hdere, sed etiam dO-rHj) o Uvqqoc .iQOTfivH 
u n.jTQOTfirfi vel aliquis scribat. 

Ceterae pronominis relativi formae, quae (piidem in vocales 
desinunt, in singulari nnmero sunt f ij. \f^ in plurali o',. aY. Hao 
uusquam apud Appianum cum n: f q coniunctae exstant, iHae octies -- 53 — i\uQfV 

r s . « r 
cnm :TfQ. tredecies (V + YIII) sine tt f q: tj fg 1036,19.- 
191, 5. — dTo 54(), 8. /j Uia^vQiov, 465, 17. ^,5 frQtiro 26, 24. if,^ o> 
^7-0^/« VIII: 106,17. 107,24. 114, 20. 232,'l6.'350, 21. 36l', 1«. 
(375,18. 848,5. 7J :t ^ q ^arir 990,18. fjjTfQ ^jSovhro Sl, 11. 990,18 
ynfQ avrdg 405, 12. wTTf^ t^ov/.fro 927,20. o v tt f q 260,24. 
116(), 17. 1170,5 {fiidO^aa,. j]r. 1'yoir). o'i . a? tricies quater ante 
diversas vocales inveniuntur (59, 6. 64, 6. 122, 4 cet.) ; or.TfQ, aYTTfQ 
nusquam usurpavit Appianus, qua in re valde differt a Polybio qui 
libentissime hoc euphoniae auxilium arripuit. (Cf. Kaelker, dc elo- 
culiono Polybii in Leipzig. Stud. III 245 sqq.) 

Sed iam misso pronomino relativo ad certiora argumcnta rcdea- 
mus, qunlis est diversus usus praepositionum v n o ct n o d g, Ilbi- 
cunqne enim iUa (sc. cum genitivo structa) vetabatur hiatu, hanc 
Appianus usurpavit. Sic 338, 6 r^' yra^orrfc v tt JIfQa^'oK; 293,26 
^Po)f,aio)r & v :t ' ffior xaxd .To/J.d 7Tf7Tor!}dTMr — sed 453, 5 ttu- 
aynv dyaQi ?t q o g \,xof,,jdovg. 22, 13 jTo/./.d nQo g avrov ;T67ror.>a- 
aiv. Similiter 438, 24 ,,y.dro)o v n; 6 idiv ^vQo)r . . oirof, daO^t]. scd 438, 15 
ao)rfJQ y.al odf TTQog rdir ::SvQon' orofiaa^hic . Cf. 52,11.112,17. 
200, 3. 22<, 19. 27(;, 10. 323, 15. 336, 10. 347, 15. 357, 22. 491, 10. 
068,13. 606,19. al. Ceterum nQog etiam antc consonas invenitur; 
cf. 12,4. De (cfi(f) et ^fQ} d. 972,25 post cons. d fi <f i rrn kdcfo) 
aralhfifvovai. 1178,8 post voe. n:€Ql /of/w riri. 

Atque euplioninc studium etiam eo conspicuum est quod 
r] o V g pU^mque ante vocales hgitur (129,19. 133,6. (j49, 13. 
6;)2, 19. 1128, 26.), i'w aiite consonas (753, 17). Huc referas etiam (|uod 
nonnnnquam inter tt q o a t r a '§ f et t y. f l f v a f variatur. v. 137, 3. 
o91, ( . 609, 2. 743, 16. . . . Simili modo differunt flQ ry r a i et / t }. f 
y. r a ,. X:im quid aliud causae cogitari potest. quod 438, 12 dk fio, yal 
TTfQl rovih fVQtirai. sed 440,23 wc fioi Iflfy.rai (cf. 911,11) 
legiturV P]o minns veri simile est 437, 18 rrfQl ov fioi t d k a i fi- 
Qtjrat \Poifiaio,g :Tf:To/.ffUixdrog vccto legi, sed nihil cerli statui potest 
utrnm .TQOf,\),jrai (224,17. 531,19. 738,8.) au 710//« praestet 
scribere. 

Diftieile vero est iudicium de t o) g ct fi f y Q ^^ coniunctionibus 
temporalibus. QuniHjuam enim inter has subtile aliquid discriminis 
statuere liec^t quod breviter sic (h>finiri p(3ssc puto, ut i' o) g »donec 
tandem< significet, fi i^ y q i »donec postremo«: verti possit, tamen 
adeo raro post fityQi hiatus intercedit, tam saepe post f/wc vocalis 
sequitur, ut studium suspiceris. — 54 — 

Sed aLstineLo oxenii^lls afFerendis, nmn (|ui niniium probarc 
viilt, nihil probat: // t x Q i ^iiite voc. sicut nfQl concedatur. ^) Nunc vero 
pauca exponam de ea ratione hiatus vitaiuli, quae in mutatione casu- 
u:n aut numeri posita est. Conferantur enim 1()2, lo xal ttJc tTTi- 
nvfTrjg r^fuuaaf-v et 1(52, 1(1 rt] 6" tjTiovaii y.urtficiiror cf. 1048, 14. 
1 I4i>, 5. In verbo y. t /. h v t iv struendo praefcrt Appianus dativum 
casum maxime si is cui imperatur aliquid, })raesens adest aut si ab 
infinitivo alter accusativus personae pendet. Tamen accusativum po- 
uit autc vocalem, vclut OK), 5. 801,4. 

Deinde variat inter 7To).tfwv, toyov et TTo/.t^iwr, igyorr : 488,25 
7Tn/J.ii fur tyiyriTo |cVf'! dinfolr') iQycc TTo/.tfiov, yayriter dt . . . sed 
252, 22 7To../.Cc uvTotc Iqyu jTol.fii f) r tg cc/J.tJ/.ovc yfyrtTUi. 551, 
14 tirui . . . iQyu 7io/.tfi o) r, o)r. . . (J24, G nau uU.u noKtn w r Iqya 
— 77, 12 tlytio Tov iQy v 7TqoO^{\uo)c, sed KJo, 1 otur ul (fu?.uyytg 
ioy o) r iyinrrui. 

Ad 252,22 Mend. proposuit igyu iTo/.tfi o v . sed refutatus cst 

iam a P^itschofskio (Zeitschr. f. (istr. Gymn. XXXII I 443) locis 

551,14. (;24, () alhitis. — Ad lO;-], 1 Mend. proposult (tov) -q- 

yo V , Xauck (ju/.. ijTtcr/norTUT A neutro ralio perspecta est. 

Inter t r u 7t o q q tj t lo et t r d 7T o q q i] t o i g : 2() 1 , 2 nig 

tv UTiouoijn,) \t\/.'/.ty.ro cf. 21)2, (). !)1)1, 20 uvrw... tr urTouQfiTif) 

\) Polyhius ct. alii facibi vitavrraiit hiat.un cniii t: ^ yn i >; scTih^ ba t spd 
ab AjJiiiaiio Imec fwrina, (luati iili-ntidtin iu liliris inviuitur, abiudicanda c.>t. Cf. 
Schweiirli. t. III ji. \V1. Tio iiraeiinsitiont' usuriiata // // ^^ / cuni i»enitivo strui- 
tur aut, si finisiiintris co:;?inui vel rei;i«>uis indicatur, uh/ni ^ 1 1' c. acr. Sed 
si ((71 6 (*x) praece.lit, xduui ^ni ab Api.iano jioni sulct. Itatiue nescio <iuo 
errore p.^rduetus Kiebs, vir (eteroquin de iiraeiiosiri^aiibus et adveriiis bene 
nieritus, contenderit '\m. 40): »E^ ist Autgabe d- r besonn-^uen Kritik, deu 
lierrsch"nd<n Spra!- ij;-. 1 r tiuli zu erforsclien, .. erj^o v/^*/(ii i inserenduni esse bis 
in Veibis: Syr. (VI (ji. -J;J3, UU) t,oyt- unr ilin nc.kuaGtig t rl Frfiyutjr nonor.*^ 
At p.UKis anri' (ap.fiiius loyitur p. 42(), 2 tiio yr.n <l'nry;'i<,- i^ j l low.uor 'irOor 
aroj .uhiii ^fhry.v) y.r.it]y.orH. Iri':ii 42:?, 21 unt: to.Ac t/. MtjOoir ;- i i lor ' hKh\- 
r>.iorior ,"!}rt]. Jteni .')«;2. 4 /.ymnr if- tr^.ifu.ikt, u,r lh\h'.r,rn'.r v..io Kt/.iy.i'i<g t:u 
iUtYuc; 'llm'.y.kn'or;. \x,m l^iVl, \). ()12, 18. 83o, 2. Satis i-iMir sr.peniue refuta- 
tuin est illud /'^'/v'' ^ii. Kideni autini exHnii-l i vab i.t ctiim ad ha-c Krebsii 
verba \. 1. \v^. 'M)) ref.-Uenda: »Auch ITyr. 1 werd.-n wir der Wahrheit naher 
koiiinien, w<miu wir v^W' tii .loncuur Imitor ii'sen«. 111 1 o34(l, 3) 'Ikkrntovg 
'fkktjrfg t]yoiruu jots r.un.. . .Hnryi^r liio \tu'trotr y.td HnT.itttoioir t .t i Aoucftor 
Itutmr recti traliti suiit. S-d (luod .^litlir. 11 (450,4) tknjktU tttnr (/W^ tni no- 
kif^liiicaTiur proposuit, non refrai^or. [t.ii post vocaleni Hn<), 24 inveiiitur.) 

*; [*';t'j dehvit ]\ln'l. ] solus cod. a. oniisit, sed t.c' tcnfo^r breviter dictuni 
est pro *'/' fxicnoicg Tt'cif(t}g. 


y- 
A^ 00 [t]/.t/.ty.ro.'^) (')?>, 20 tj' cljTOQQiiToig iyQu<ft cf. 401,20. Tuni ctiam 
liaec verLa inde explicantur o()2, 1) ut dt (sc. noltig) tcI yvfircicriu 
rj Ttlyo g fj /.ifitiug. . .v.TtTiD^trTo (oppigncrabant). Nam TtCyri fj, quod 
T Mend. coniccit, noluit Appianus scribcrc. Inconcinnitatem uumcri 
cacoplioniae praetulit. 

At(pie tcrtla biatus vitandi ratio, quac ctiam prinia vocctur 
— nam ct promptissima ct frequcntissima est — constat in apta collo- 
cationc vcrborum. Cuius multa cxcmpla aifcrrc longum est, lucu- 
lcnta quacdarn sufficiant: 1^0,26 diixdQUfiovfiui fntr IttC ti TCfii (Ttqu- 
TnjTtdu)r tyo) Tcor '^Potfiuiy.ctr. 2o7, S/i) tjii^i y.ui uvko fin/.ig tx 
fiuy.onv (ScfoiiQU tjiifinyjht^g tiftQtrn (V/.iyY^ (sc. uyoQu). »i72, ))/4 Ig tu 
/^oiTTu o)r tjTtroti .Turnnr icttoi/ui. 4n), zj:/-:.) wg tni ruytiu ot/ 
y.ccl tg ^uQjSczQovg cl/Myo) fnruj^n).)}. SRS, \) Tonjdt fitr r/ ^ov/.rj 
yru)fn] Tor l/rrohini' tiytr tr (/i^ryij. lOi)-), 14 fitr u/.iJ/iCug. fjg ovy. 
ivt fioL yoiQig tintir. ") 

Tanquam obru.^sa cuphoniae est vocabulum rj d r] . cum ct 
frcMjucntissimum sit ct hiatui maximc obnoxium: A])piani studium 
ctiam hac in rc optime probatur. Nain ex (puidraginta fere hicis qui- 
bus tale liijitus pericuhmi fuissc obscrvavi, vix unus hians invcnitur. 
Nam tantummodo ooO, 1 h\i^itur uircfii' (iTQccriccr xutu Tccyog tjdi^ 
ol TTUQtirui. Scd ficillinic traiispoiu-ndo sci-ibiliir (trQUTKxv TJdt/ xutcc 
Tccyog ol 7Tuotirui. Quod vcrum cssc conccdct qui cum alia tum 
haec cxempli. considcrarit hiculcntissima: 4;]o, 14 /TtfijTo) /Scccti/.tug 
tlrcci Tcor t!ho)r rj d i] iclr uro) »ut iam nunc rcgncnt in su- 
pcrioribus provinciis.« 888, lo y)0)fi7p' tdiftQtir tr Toig vjTccriy.oig 
jjdt] >ut iam intcr consularcs scntcntiam diccrct.« i)bi], 20 oydor^xov- 
TovTt]g oir ^dtj; cf. 41), 7. 71,17. 78,21. 114,22. 152,2 cct. 

Itaquc (piac novcm coniccturae aut in contcxtu vcrborum aut 
in adnotationibus liiantcs dc rj d ti invcniiuntur, vcl idco parum pio- 
babilitatis habcnt. Nam 

225, 17 . . .tjSccdiQti' wc iyctU' ror /.ocfor] ok y.Ux)^'So)v vcl wc 
{ridij) i'xo)V Tor /.ncfnr coni. Rciske. — 228,22 fctycn TQo^Dtv 
Tug Tt (sc. t/.t(furTccg) Sicci (ftvynriccg y.ul dv()jTti!/o)g Iti iyoiTag 
recte codices. 8cd J\[cndclssohn in tcxtum vv. rcccpit rjdfj ex 
Gclcnii coniectura, quam ctiam Schwcigli. pracfcrebat. Scd iTt 
hoc loco idcm valct ac TTQoatn. — 352, () V(fnQO)fitvoi. r/ drj . . .] 

*) de aug-niento syllab. plusquamp. v. infra. 

^^) Talibus hyperbatis etiani gravitatis (luaedani species orationi arcessitur. 
V. Krehs pg. 23. i — 5G - 

iHfOQo^itroi ijdii eoni. Seliwoi-h. cf. adn. Mend. — 396. 10 y,a 
fjr6t'ro)r ol Ijd/j rwr InTrfo^r ^lend. in textii, sed ol ex Ple- 
thonis eehjgis falso additnm ost. oi fjdij ne C)Hi), T) (|uidein in- 
venitur: yMt rruuorioir ol loir l/r.Jtoir ijd/i j wovyto TrurTi roi . . . 
(inter ijdti et dioaio pausa inteicedit). 774,21 6 df fjd?j ]i f r 

i^tQyaaro :io?,/.a /iQoaidrcoc dl lov KiciUruooc ^iaQaaatio 

(775, 4)J fi f V Mend. mendoso delere vult — S21), 2 yid yfyij ^^ 
n a Qo r ayo/rHr fia/./.or tj ro y t y t r /y // t r o r . ok tr uxfui 
fitru).o>r tfrii yirdvroir ?]fiir ru // /'/ / o r r a Ij r a o r r u , (jr 
tg Tuc rrooTtQUQ ordattg v/ru/^hofitr] >v/; (yui) la orru eoni. 
Musur. an yirdvroir rjfiir rdir fitr fit/ldnwr i dn- dt /J d tj o r- 
T o) r . vel siinplleius y.ird. i]fi. fit)JMrion' it y.a} // d /y o r / w r ?« 
Mend. adn. - alt<Tuin altero inijn'<d)ahilius. I^io fi t y u ). o) r 
Schwei^di. duhitantor |)n))M).suIt fiti^dion- ex (^andidi inteipre- 
tatione latina euni niaius porieuluni nohis allatura videantur 
quae futura ((uain (juae sunt praesentia*. sv.d (^indidus ex ver- 
horuin traditoruin sententia illa eonvertil, ut soht. Rn., luiius 
loci soluni verain inedelain arhltror esso eani, ut jj ru orru 
deleatur. (:^uao verha utrum a leetore quodain propter yot] to 
nuQdr axo.Ttir addita sint, an ex fi 1 11 o r r u ditto<>r;,pliia 
ortasint iMEyiAONTA IITAOyiTA) purum interest quaerere.— 
875, 13 yal tna'/.tay<UToyr //()/; toik fitr' ^fit vnutov^^ iMcnd. 
^i^^fiol) jjdri'^^ - illl, 1 t).irraamc r}TT,j{/trTog vfiolr lov 
htQov T6r tTtQor da^trtartQdr rt y.ul fidror lata/Ma. y.at fitV 
avrdr ildtj Tjuaar irjr KuCauQoq ttuiottur y.uOt)Mrrtc uruSttr 
T7JV IIoftTirjCov] adn.: »eoque modo C, hene. fitr uv % o v coni. 
Musgr. r. Sed//fr' uvt d r ad iiruitir pertinet, se. lldrj jruaur Tr]v 
A. h. xai}t).6rTtc. — 1174,13 Uofi/r,\ioc tavrdr Lritot.rti aoi 
fitTu Tolr rtolr ac iti Ixti. iAIend. adii. : .^'(i,;? haesit iaiu 
Schw.« llle tantuni de numero navium egit (cf. Vol. III p. 8^3), 
itt non suspectavit. 
Nullus igitur liis novem locis circum /" 6 /y hiatus agnoscendus 
est, nequo rj d rj vocem hiatihus sollicitare licct apud Ap])ianum. 

Quoniam tot argumentis prohavi quantopere euphoniae consu- 
luerit Appianus, ut do eius studio duhitari iam non possit, videamus 
nunc quos qualesque liiatus admiserit. 

Atquc hac in re aptius mihi visum est prius dicere de oratio- 
nihus, non quo dlversas ihi secutus sit rationes. sed quod paullo di- 
ligentius hiatus vitavit quain in ceteris historiarum partihus. Magnam « f 
■i ~r^ — bl -^ 

enim operam in illis componendis eum collocasse in priore h. diss. 
parte exposui. Inveniuntur autera in Appiani libris qui supersunt 
XLVI ampliores orationes, quae paene centum paginarum spatium 
editionis Mendelssohniae complectuntur. Quae praetcrea breviores 
orationes aut apophthegmata narrationi inserta reperiuntur, viginti 
paginas obiter computanti explent. Ergo habemus CXX paginarum 
orationes quibus, cura scripta Appiani 1189 pgg. ed. Mend. contine- 
ant, decima pars totius operis corapletur. 

In his igitur orationihus praeter eos hiatus qui post xaC, 
^, it, [dfj), firj, xC, oTi, aQTi, n t q C atque articuli 
(praepositivi) varias formas etiam a Demosthene admissi sunt'), 
hiatus quindecim iuveniuntur post articuli postpositivi formas o (I) 
^'(IX) ^'(I) 41)- lyo) 484, 25 'rj ig noaov 1036, 19. o r 4 433, 8. 
^' ante augra. syll. 817, 18. 820, 12. 894, 21. 1094, 20. — l:,tivo(; 
740, 20. — iiofitv, ixtTt 265, 16. 275, 1. ~ alaxvvofiai 302, 21. — 
dXrjipaat. 818, 12. 825, 12. —'^fjitiq 893, 21. — Sed ontq (V)430 21 
824,24.870,12. 871,25. 1095, 21. ^'/r*^ (III) 451, 26. 1012,13. 1091,7. 

Deinde ante praepositiones Iv , tg, l x longa vocalis ter ad- 
raissa est: 245,1 tu Tijg Tvirjq amo) Iq xaoc, dnavT^^attv. 
484,5 Iv . . .\vavfiaxCcc TqirjQrjq vfJnr^Qa ivfjSdke t€ xal xar^aeiatv. 
728, 24 IIsTQrjCov Ix TWV ifJCOV TOVC- . . . 

Ante d V ter exstat hiatus (praeter d dv = dv 238, 7. 410, 7). 
238,14 «y oi) dv... (cf. Dera. 16,9 ^dao) dv) 855,3 nuQa aov 
dv. . . 872, 18 dovvai dv (cf. Arist. Lysistr. 116 dovvdv). 

Si p a u s a intercedit inter duas vocales, hiatus non existit. 
Pausa autera valet etiara ante pron. relat. ^) 238,7. 410,14. 
501,18. 822,4; ante parenthesin: 818,26 ovdevt TQono) [ov yccQ 

oaiov...)^); inter ovt€ — ovt€ 821,19 ovt€ iv dar € i 

ovT€ . . .; ante vel post participiura coniunctura: 453, 23 
^/.unTta^ai Nixofirjdrj \ oiantQ avrdv dSixovfJtvov. 737, 4 xai iX 
Ttc laTi fjoi. . .Tvxfj I drjTTrjTO) fjitxQr vvv yivofi^vw. Sirailiter 852, 16. 
875, 5. 857, 3. 922, 1. Ad parentheseon genus quodaramodo *) referenda 

*) Quibas non raro accednnt alii post -* et v hiatus (velut *Vt ctQxovn, 
uhovvTt tdofAtv, ov nokv vartQov^ navv alaxQdig, ugtv nvatxicavTO^ alii). Slngulos 
locos congerere inutile est. 

^) De Plutarcho cf. Sintenis vol. IV 330. 

') Sintenis IV 334. — In cod. V trauspositis verbis hiatus abest, sed de 
collocatione verborum cod. V miuorem auctoritatem habet. Quanquam 216, 4 
vfiTv ilviu pro ttvtti. vfi7v optimo iure Mend. >ex V reposuit.* 

*) Etsi certa pansa non valet. Cf. Rehdantz Ind. Dem. s. v. vTiofoQu. 

8 
i — 58 — 

suiit etiam 413,18 ;>6iiio/.oya)<i ffpfj ^TTaQarofjoK . . . 717,1 xf?,ftm 
ffoi« f(p7j >xdyo}.. 79G, 20 T^xCya d' < lifi^ >ov n()oa/.rnf.ni . . . 816,7. 
y>^ov/Mijai« fiTif ^xat. . . 970, 13 y^^^PfdcCojva^ Hfrj >yfxTfipa. . Pausae 
autem quamvis rainutae intcrcedunt etiam 215, 25. 493, 13. 853, 22. 
872, 17. 897, 17. 1091,2. 

Deinde vero hiatum saepius Appianus admisit necessitate quo- 
dammodo coactus: 

I. Si duo vocabula tam arcte cohaerent ut seiungi vix possint: 
238, 18 --= 410, 12 ^xdarov Itovc (quanquam fxdarov ro fjf^oc frovc 
332, 24 legitur) 485. 5 h tf^ ffJiJ dQxrJ- 1^^'>^. -«> ^ov vfjfrfoov fVfqyf- 
Tov. 869, 16 oaoi a?J.ot. 

ir. Si plura deinceps vocabula a vocali ineipiunt, quao diffi- 
cile transponi aut synonymis mutari poterant : 215,24 ^c f/o) rJQon' 
fji' ffiol xaxo^ cf. Kriig. Gr, gr. II 13, 6, 3. Ahrens de crasi et 
aphacresi p. 12 fyo) fYaoficu cet. — 485, 6 ol fifv ffjol tpC/Mi fdixaCovv 
dTiod-avflv. ^) Ante augmentum saepius in narratione admisit 
liiatum. bVd.b . . . yUvxo/./M), jrdvv 7io'/.).ov a^Cav in apophthegmate. 
In talibus enim etiam Phitarchus hiatum admisit, cf. Sintenis IV, 
338. (Quod Homani graoce loquentes inducuntur e. g. 1033, 20, ni- 
hil obstat. Cf. eundem). — 822, 10 noTfQ o i bvv fc tovc davkovg 
'^fiaQTavov ; 816,1 ol tmv ofjoifjoxorojv ccQiaT o i fivai /.fyofjfvot. 
891,8 fifXQi... ^ Tf yd)Qa Toarjdf ovaa xal ofjoQoq rjfjiv, xal fnl 
Tfi x^>^« 6 Jfxfiov arQaroc. . . TTQoayfVfjrai. Repetitio illa fm 
T. X' Gst supervacanea, sed Appianei stili propria. 895, 6 (fC?.ov 
T€ ol xal fVfQyfrov ovtoc. 1014, 4 toic xal fiaailfa avrov f&f/.ovat 
TTQoaayoQfiaat. De -^a terminatione v. infra s. litt. L-/. — 1020, 10 
rjKfCQwv dnaao)V, oa a t dno QQaxrjc fTTi noraftov EvcfQdTfjv, {oaai 
dno pro quo codd. corrupte d)c did exhibent, a Gelenio restitutum 
est). — 1033, 20 ^ot fifv dij nQoxa/.ovfifvot rjfjac d)C xfxfirjxoTac ovd^ 
dnfnfCQaaav. apophthegma Bruti. — 1039, 5 vfjfic d\ wc fx narQCdog 
iovrtc, rd fifv daif^n/.tarfQa olxoi vnfXCnfad^f, rd d' dvayxaia fiova 
Inrjyfad-f. oYxoi necessarium non est, cum wc tx naTQCdog iovTtg et 
V n flCnfad^f satis rem decLarent, tamen tolerari debet. — 1080,2 
xal fjd/.iaTa rovdf rov ffHfvlCov ovx fx MaxtdovCag vfjJv . . dxova&rjao- 
fitvov. «//' . . 1091, 3 xat dfrjaofiat ffjoi fifv dvrt ndvrvov ifjwv tg 
o d^fXft xaraxQijCaaO^ai fiovo). i'fiiv 6' dvf tfjov dfivrjarCav dovvat. 

invenitur hic hiatus in epiatula Mithridatis ad Chios missa, ubi mira 
copia 484, 25 rufn^w ^y^fiakf et o i^yio, 485, 5 Tjj hufj uQxfiy 485, ,f{loi ^d. 
deinceps occurnnt. V^ 
-^ 59 — 

1098,7 >^avyx(f)Q(Jo vfJiv, oaa ^ov/.faOf lifrj xat diffCa^waav . . .^ 
Hi sunt igitur, quos enumeravi, in orationibus agnoscendi hiatus. 
Qui praeter hos ibi inveniuntur quinque, meo quidem iudicio non 
^ 'ib Appiaiio profecti sunt. Nam 50, 18 ovc yvfivovg tnfdf^xvvf 'Poo- 
fjaCotg iovToC fiatv...«] a Suida mutilate tradita esse videntur, 
cuius omnino in huiusmodi lemmatis non magna auctoritas est. 
339, 7 in verbis xat Tavra nd/.at vfjiv rjfjtifQot nQtajSftg tfjrjvvov] 
vocem nd/.at ]\Iendelssohn ex coniectura in textum recepit pro 
corrupta librorum scriptura yr ^. ^/ ?^. Ursinus couiecerat nQCv, quod 
eodem niodo absokite positum apud Appianum uon exstat cf. 98, 10. 
180, 10. 236, 18. 311, 27. 604, 1. 877, 18. 942,12. Scribendum igi- 
tur est nQoorjv quod Mendelssohnio niinus placebat (v. adn. h. L) 
Cl. 238, 10 oaa rjQndaarf nQoUjv. 917, 8 ov drj xat nQcorjv evfxa. 
1087, 13 nQoorjv rjyo)viadfifi}a. — 239, 8 do^atrf (V tg dandvrjv rr^ 
arQarta dl/.a rd/.avia yj/.ta] Sic ex cod. V. Mend. edidit. Sed 
excerpta (-onstantinitina (A. M.) praebent rdlavTa du.a yjlta. quod 
restituendum est. — 1015,5 rov nQonov vntQ riic drjfJoxQccrCag 
aywvtaafifvov naig] edidit Mend. falso Nauckiuni secutus. Nam 
omnes codices recte exhibent ntQC, quod apud Appianum nihil of- 
fen&ionis habet. — 1095,23 f'e dQxrjg dtfjf ^ldip a i fUfjtvog xatvvv 
ffi/.aipag] ^'/.dij^iat edidit i\Iend., sed quod codd. habent jS/.d^i f t v , 
retinuendum videtur esse. Cf. Krug. gr. Gr. 53,7,11. 

Restat ut eas coniecturas a viris doctis propositas quibus liiatus 
in orationes intruduiitur, j^aucis verbis denotem. 

234.19 fiQrjvrjv xat noorfQov rjrrjaav xat...\ nQorfcwi coni, 
-1 Steph. — 248, 8 rovrotg ovv rCg far t v l/.fog // . . | lar a i coni. 

Nauck - 264,3 xOQog taTlv drvxrjffdro^v ocfcc ;7 ^ ;/ o /•>«//.' /| /'- 
ar w coni.Mend. -^272, 23 ovio) xcct 2Sccq6 o v g dtftiQtlhrjrf dtd %i]v 
^d/.aaaccv] »^aQdw mavult Nauckius.« At cf. 531,26. 667, 14. 
824, 22. 1072, 15, quibus locis d(faiQfia!/at item cum genetivo 
rei passive struitur. — 454, 1. xat nQfa/SfvafTat xaiy vfjwv tg t^v 
VfjfTtQav ^ovlrjv (sc. Mithridates) t tf' rj v vfiiv (sc. Romanoruni 
ducibus) ano/.oyrjaofitvotc fnayytU.ft naQfivat\ Mend. proposuit 
*V «, sed de A/ rjv.naQtivat cf. }). 32. — VM, 2 'AaCa tco ^fjf- 
T^Qo) /w()*'wj i/. /«(>« i^fj. coni. Mend. — De829, 3. 875, 13. 911, 7. 
V. p. 56 s. V. rjdrj. — 857, 12 in loco corr. Steph. coni. no/.).o) dfj(p. — 

869.20 ix^ft . .avTov yiyvwaxofjfv . .\tyiyvwaxofjfv coni. Mend. 
1012, 1 nfQt de dtv dtajSd/.?.ovatv . . ., larf fjtv avrd dxQtfitaTa- 
Ta,.., doxfi dt xat vvv tnf^fXO^fiv tTt ttjv airCav] avTot — 60 — 61 — coni. Nauck. — 1015, 5 . . dyMvtcfafi^vov (fjv) nctlQ prop. Mend., 

sed post naiq illud inserendiim est, si necessarium. — 1015, 21 . . 

dyoQCcr, ig iJV ovdivog noXeiiCov X6(pa^v. . if^Qofjisv] ot^Si noXs- 

fiCov ovd&rSg prop. Nauck. — 1060, 23 on firjSivog dfjtaQTrjfiatog 

Yaov tnaCfiiov oQCl^eTai] Mend. cum Gelen. coni. {vfitTiQov) d- 

fjtaQT. — 1092,25 xat o yitvxiog fcprj ^ti ftiv ^^vog wv Ino- 

/.ffifjaa, 60 KaiaaQ, aiaxQdv av. . . '^yovfj/^v] Mend. adn. : »ex- 

spectabas tl fifv aot ^ ^v m o v t t.<i — 1109, 23 6 6^ >i x BQtv 

TsaCov fi €<^ (pijaCv »dnoxXfCa)v. . . fTt Tolg (pCXoig iaTiv tvvovg 

fjiovotg] Mend. prop. o di* (o) ix BQtvTtaCov i fi i, quia Candidus 

vertit »ille quic, sed vix alitcr vertere poterat. 

Haec habui quae de CXX paginarum orationibus dicenda esse vide- 

rentur. Quaeramus nunc de hiatu in reliquis historiarum parti- 

bus. lam supra dixi in orationibus rarius hiatus inveniri quia App. 

eas maiore cum cura composuisset. Frequentius igitur nunc hiatus 

agnoscendi erunt, sed tamen non est periculum ne quis nullam ad hia- 

tum vitandum curam adhibuisse Appianum demonstret. Nam satis 

multis validisque argumentis confirm&tum est, hiatus vitandi studium 

in omnibus Appiani libris aequo perspicuum esse, et illud argumen- 

torum fundamentum (v, pgg. 50 — 56) solidum manct, etiamsi forte 

complures interdum hiatus exiguis intervfllis se excipienies una in 

pagina inveniantur. Nam illud si quis opponit, nihil aliud probat 

quam in illa pagina clocutionem eiusmodi esse ut euphoniae facultas 

imminuta sit. Contra sacpe quinquc aut plures paginae deinceps in- 

veniuntur ubi nullus post longas vocales hiatus exstet. Itaque nolui 

quot quoque in libro hiatus invcniantur, enumerare aut quo ordine 

varii diversique hiatus se excipiant, describore, ne rudis indigestaqne 

moles inutiliter conglomeretur. Sed ut faciliu* quae hiatuum geuera 

magis, quae minus frequenter occurrerent agnosceretur, classes quas- 

dam constitui in easque singulos hiatus distribui. Cavendum tamen 

est in hac ratione, ne videatur Appianus quo saepius aliquem hiatum 

admiserit eo magis pro legitimo eum habuisse. 

flis praemonitis videamus primum de t n C , i g , i ^ , Iv, iTt. 
A n t e ^ TT / (/tt) exstant hiatus : 9,10. 16,16. 194,10.212,13. 
251, 6. 345. 5.* 1) 361, 19. 435, 14. 440, 26. 464, 17. 534, 15. 535, 19. 
560,24. 617,2. 661,14. 766,7. 859,1. 864,25. 948,17. 983,24. 
1147, 20. 

*) Ubicnnqne nunierum asterisco notavi, indicare volui illius hiatus, quia 
k initio aat in fine excerpti alicaius occurrereti rationem non habendam esse. ^« I i 1 ' % i 
194, 10 ol dk IleTriXlvot xal avv avTotg STgQot ^lTalol i n ^ - 
x^ € V T o] Mend. prop. [tovtoic) in(x)^tvTo, (praecedunt enim verba 
okCyovg' ig (pvXaxriv inl Trjg Yrjg xaTahnoov) probabiliter. — 
651,17 T(Sv naQoVToov xaxcov aQa d tl Ta inixQaTovvTa ip^- 
Q€tv i^t^ofisvot] Cobet (Mnemos. X) coui. t d d sl intXQaTovv- 
Ta, sed C. Schenkl (Jahresbericht iib. d. spat. gr. Gcschichts- 
schreib. in Burs. Jahresber. Jahrg. XI p. 170 — 180.) benc lau- 
dat Kruger. gr. 150,10,5; cf. etiam Thuc. 1143,2. 11123,3. 
IV 55, 3. Dem. 2,30. Ex ipso Appiano satis multa huius collo- 
cationis exempla idem doceant, simul ut duae aliae huius gene- 
ris coniecturae refutentur. Legitur enim 159, 24 in^aTtXu fnlv 
d^l Td ytyvdfxtva KaQXrjSovCotg. 470, 10 ntffaoTg dsl t6 
ytyvofifvov iyyQd(povTfg. 533, 17 ovd' olxtiov ovSlv rj iSiov 
«/./* dsi t6 nQoarvxov ixoiTa. 313,11 dsl Ta ytyvofitra i(fo- 
Qiav] Mend. »ra dtl t'. ?« non ita. — 663,2/3 doxcctQ^aia S' 
vnaToov o l XrjyovTfg Trjg dQx^g d e l nQ0VTC^faar\ Mend. iteruni 
coni. ot dtt L Neque tamen alteram illam usitatiorem collo- 
cationem App. vitavit, cf. 475, 14 t6 dtl norovr ira/jMaaoor. 
513, 11 fitTad-^ovatv ig t6 dtl jSta^ofJtror. 552, 1 nl dtt n/.rj- 
aCov Trjv fiorjv fjtTtkdfj/Savov. 863, 5 ot St intaxtnT a t Ttjg 
(frjfjirjg i n art/.^orTtg F^Tag lltyor ovx iStlv iv MaxtSorCa\ 
>^Trjg (ffjfirjg del. Nauckius« sine probabili causa. Ad rem cf. 
862, 12 a(fr(t} Si (ftjfjirj xaTtaxrjijit. FtTag. . .862, 18 ^ fitr ovr 
fiovXrj Trjr (fqfirjr vntrott xal Tovg iniaxtipofjitrovg intfnfftr. 
A n t e ^ c (ia-) 28, 17. * 37, 4. * 53, 19. * 202, 25. (283, 19.) 

305, 15 323, 10. 324, 19.* 334, 18. 461, 11. 469, 16. 500, 13. 506, 5. 

507,25. 514,8. 539,1. 580,24. 591,11. (609,1.) 611,3.656,3. 

685,12.761,17.877,7.884,15.959,8.983,3. 1002,3. 1009,19. 1078.2. 
115,9 ixTttrt Tcor KoivtCov ig x^^^ovg] edidit Mend. — Tovg 
KotvTtCovg cod. V. — Schweigh. coni. twv KoivTtCwv, quod 
commendatur simili loco 652,23 xTtCvovat tcov KaQjSoov t C o) r 
ig TQtaxilCovg. — 252,22 iQya noX(fio)v ig dlh'jlovg.] Mend. 
prop. noUfiov. v. pg. 54. -— 283, 19 6 Krjrao)Qlrog inl vl rj ig 
firjxcivdg SiinXtvat Sid Trjg kCfji.vrjg] yint v/.fjv dubitanter coni. 
Schweigh.« (cf. ed. eius Vol. III 471.) Sinuil con.siderotur 
675, 6 int xoQTokoy C cc i^i6v\ ^revocavi ex A. V. accus. i. vulgo. 
Mend. Ego ad hanc quaestionem diiudicandam multos simi- 
les locos collegi unde certo apparere videtur, utroque loco ac- 
cusativum ab Appiano scriptum esse. Inveniuntur enim a c c u- - rt2 - 

sativi lOQToloyCav, mtoAoyfar. v?,tjv {b42,o), wr^i'. Iqfvvav, 
IffilaaCac, ^^na. taiCaaiv. dn'^ai<. i/tag. av^jJiaxCav. vavaqxCav : 
104,19. 128,3. IG1,4. 201,25. 203,20. 220,12. 296,19. 
342. 2. 379, 22. 542, 3. 614, 20. 654, 22. 679, 6. 683, 10. 752,23. 
753,1. 920,1. 1145,26. (CT otiam Thuc. IV 13,1 Im ^v/. a ic 
[JfjXavdc jTaQ^jif^fnhav twv vf-wv itvag tq llaCvtjv. App. 609, 1 
diadQa^iHV Inl aQxcciQ^a i a tc 'Paiprjv (-Ca A. V.) oodein pcrti- 
net. D a t i V i dia/layij, dialvatai. Iqy^ av^u/SdairO)v, ifinoQCa. 
xoivonCa... dox^c. avfi]iaxCa : 62,26*. 327,13. 328,5. 380,23. 
399, 9. '599, 21. 613, 14. 1119, 17. Substantiva igitur ipsa ple- 
rumque genere diversa sunt. Quod auteni 613, 14 tnl avfjfia- 
XCa TifQurrfiiTrnv (c. acc. 220, 12); 614, 20 tm avfjiiiayj a v d(fC- 
?fGr,'>«* legitur, etiam hiatus studium vitandi valuit. — 443, 17 
noiv^v dl iMV 7TQtajSto)V oQiadvtorv avx v taevtyxtlv llTia/M), 
vavc. .J M. coni. «rrw,sed et propter hiatum ct propter sequens 
Uitdlo) illud Appianus vitavit. -— 598,18 ov vofj v iarjyij- 
a f a i v\ Mcnd. probabiliter coni. v6fi o) v. 1021, 14 tc Hvov 
dfCxovTo. xai int .ITv o) /oQCaxov it xal oaa akka... naQa- 
ha\ Mend. prop. (iz) /ooCaxov scd v. Loesch, Philol. Anz. 
X p. 515 (in rec. ed. Mendelss.) - 1171, 9 2^a^lvoc vno KaCaa- 
Qoc alQe!}tlc ic dioQiio^aiv no/.vv (itv tiQydaaro (fO^oQov i:(j)V 
d/uaxofj^vo)r, iviavTio d ofi o) c i c tiQi^vrjr d(fv'/.axiov unavra 
ntoirjyaytv] ]\rend. :• »fO(letn aiuio C. o/.oic coni. Schw. latet 
aliud. an ofiov vcl ofiov r*V' Sed nequo n fi n v neqic 6 fi v 
Ti ai)tum est, praescrtim cum ofinv ti sinniticct ayt^^ov (tan- 
tum non)« et ad anavTa referendum esset. Candidus nihil melius 
legit. ofjo)c qnod absuidum crat vcrterc noluit. Schweighaeuscri 
coniectura probabilis. — 1120, 20 avv^^ijaav. . .dQytiv. . oao)v 
tix t V ic loTt riiao)v\ Mend. coni. ly^^- 

A n t e i V (i fi -) 44, 11.* 46, 16 59, 7.* 63,3. 217, 22. 372, 14. 
408, 13. 626, 2. 1142,22. 

87, 20 ^^iarand (V /^'r nohc KaQxijdovCoic dtl ififjtCvaaa ofia- 
>lwcjedidit Mcnd.. scd »diafitCvaaa V. ditfifitCvaaa coui. 8chw., 
(ntar^) vcl OfC/.ij) diafi. Stcph.« cf. 94, 17 al no/.tic 'PwfiaC- 
oiQ ic To fjt/./.ov tvt(fodoi ytrofitvoi d 1 1 fj t l v a v ic nXtiaTov 
inl tCQfjvrjc. undc diafitCvaaa s.itis defenditur. — 147, 19 x/.ioc tt 
fi^ya 1] V xcd KaQxrjdovCoic inid-vfiCa ndarjc IfirjQCac (f)q tv- 
fjaQovc iQyov (ivtyivtTo) coni. Mend. Sed r]v ad utrumque 
pertinet. — 834, 11 ic rd ifj(fv?.ia dQxrjg iniO^vfjCa a v fin t a la %>] V 4 ' A I 


-i — 63 — 

Mend. coni. ifintao)v. At cf. 547, 11 ^^c nohfjov d/./.rj/.oic avfi- 
ntaovTwv. 569,16 ^'c d/.'/.rj/.ovc. — 1025,18 ntdCov fjv ivayo)vCaaa0^ai 
xalov xal olxQrjfivol aTQaTontdtvaai\(\ViodiM.^xo^.{iv)aTQaTontdtv- 
Ccff . molcstum, neque defciiditur locis, quos aiferatquispiam.Thuc.II 
74, 2, 1120,2 (cf. Hdt. VI 102. 1X2,7/^,25); nam in altero 
est ivayo)vCaaaOai solum, in altero ivavQaTontdivaai. in neutro 
ambo. Sed Hdt. VII 59 cst ut nostro loco s e m e 1 prae- 
positio iv posita : xf^^^oc iniTfjStoc irdiaTd^ai Tt y.al i^a- 
Qid^fjrjaai Tov aTQaT()V. — 1130,20 larc /.oinaic tov Kaksi- 
aCov avfjntaojv (sc. vavaC)] Mcnd. c<»ni. ifintaotv scd cf. 
A14:, 22 dlXrjXoic avfjnCnTovTtc — 1149,26 fjv dt xat rd axd^jrj 
IlofjnrjCo) fjtv fiQayvTtQa xat xoinpa xai o J t a ic rdc d(foQ- 
firjatic Tt xat ntQCn/.ovc. KaCaaQi dt fitC'Co) xat ^ai^viiQa xat 
naQ avTo xat fi q a d v t t q a. /SiatoTtQa cV o ft ot c ifjntatlv] 
Mend. coni. 6fjo v, scd ofioic beno habet : - quanqnam naves 
Caesaris tardiores crant, tamcn vchementiorcs impetu. 
Antc i§. ix 60,5* COri KQrjTrj i'^ dQy/jc). (370,9 corrupt.) 

393, 8 dyytla aidrjQa i^^rjnrt' 770, 20 tvrvxtardn,) i'^tTi rtov ytvo- 

fjfvo) 847, 12 ot (fClot ix 'Po}fjrjc (v. adn. crit.). 

467, 25 Ti^v avayxaCav ix ToJidt ao(fCar ntQixtCfitroi] Tij 
dvayxaCa ix t. ao(fC(x nQoaxtCfi. prop. Nauck nulla necessitate. 
675, () irrt x^^^^Z-^Y^^^ ih6v\ yoQTokoyCa v i rccte. v. pg. 62. 
1041, 23 Bqovtoc. . .ic ixxlrjaCav oi> avr^yt. fjrj dnQtn^aTtQov 
vno Tov n/.rj^ovc dloyCaro^c ix^iaalhtCrj\ »d/.oyCaTov cum Gelcu. 
coni. Schw., vcl dkoyCaTo^v."^ d).oyCaTO)c teneri potest. 
Ante Iti. 123,13. 185,25. 257,11. 342,8. 372,9. 379,6. 

424, 5. 478, 4. 540, 6. 546, 3. 552, 6. 691, 18. 917, 12. 929, 6. 930, 11. 

1005,24. 1101,2. 1153, 2. 

1112, 12 irdtlv tTi\ iidtl Bckk. praeter rem< adn. 
A n t e a u g m e n t u m s y 11 a b i c u m 45, 25. 46, 15. 72, 17. 

96,22. 176,9. 212,12. 294,15. 318,4. 399,1. 527,22. 633,14. 

702,16. 761,21. 841,13. 858,11. 954/22. 1001,11. 1053,3. 1174, 

22. 1182,7. 

112,3 xaC fjoi doxtl Tor OvQidT^hov noltfiov . . . avrayaytn^] 
Mcnd. coni. i d 6 xt i. At cf. 531, 11 dio fwi d oxtl. . .avra- 
yaytlv. (115,5 xat avv d '4 o) xat Tordt ig tv. cf. 358,3.) 
Quod autem 1182, 7 xaC fjoi {'do'^t Td ^D./.VQixd . . . nQoava- 
yQaiffai lcgitur, Appianus de re iam acta loquitur. — 200, 2 . . 
a/.'/.rj/.oiv ddthfO) . }.ufi7iQd toya dnodtixvvfjtro) ^njaxtzov] — 64 — 

^t&p^axfTop coni. Reiskius, perperam« adn. Praeterea nescio 
qui factum sit, ut ille lapsus calami l&ri^axSTop pro l^vfjax^TijV 
(= 1049,9) per adnotationes criticas semperpropagaretur.— 489,21 
. . . lv'/lac . . . tvavJiiiYilTo Mgac (vavg), xai TavTa (ntvToi KCvva 
xal MaQiov. . tv '^Po^^ri tiprj^ptafj^vwv ilvai '^PwfjaCojv no?JfJiov] 
:^il'Tj(fiaaf^itvcov Schw. deconi.« qui collato 648, 16. 423, 8 {-^ipjjfi- 
aafuvon' frivai TTol^fjiov twv MaxfSovoiv) illud in textu recte posuit. 
Vicies igitur ante augmentum syllabicum hiatus agnoscendus 
est, qui numerus paene duplo augeretur, si augmentum ante plus- 
quamperfectum tempus apud Appianum genuinum esset. Sed hoc 
neo-o his ar^umentis nisus. Habemus in editione Mendelssohniana 
XXXVir hiatus ante solum plusquamperfectum, cum ante imper- 
fectum et aoristum una XX tantum inveniantur. Profecto mira 
ratio apud eum qui hiatum omnino studeat vitare. Sed non est ita : 
Nam verba 107, 17 ag lav^xeaav codicis V certum argumentum 
praebent, primitus sine augmento scriptum fuisse 'ACEC . . = a 
atavXrixtaav, sicut Schweighaeuser scripsit, Mendelssohn autem 
et hic et ceteris locis l anteposuit tacite nisi quod semel (637, 21) 
in textu dfdiiftiVTo sine augm. reliquit, semel in adn. diserte dixit ad 
799,19aVw had^oQvfirjTo: ^Tt^oQvfirjToO. i.« Age vero nusquam ante 
vocalem a (fv w App. posuit, sed tum at(fvCdtov vel at(pvtdC(x)g usurpavit, 
quod p. 51 exposui. Ergo sine dubio etiam 799, 19 at(pvCdtov scripsisset, 
si hiatus periculum fuisset. Adde quod circum ^ 6 rj hiatum dili- 
gentissime vitavit (v. pg. 55). Num igitur lijdrj tjisnov^taav eum 
780, 14 scripskse veri simile est? Legimus vero apud eum oiq tt- 
qrjTo, sed olq tv anoQQrj t oi [f])JXtxTo, (v. pg. 54). Et haec et 
alia augmentum in plusquamperfecto syllabicum utique in su- 
spicionem vocare debent. Atque cum editionem Schweigh. in- 
spicerem, ex illis XXXVII hiatibus inveni XXXI absumptos, VI 
tantum restantes: ter enim tYtyfvrjTo (194,22. 287,13. 297,11) 
semel intnoCrjTo (310, 12), semel iltlvnrjxtaav (203, 23), semel int- 
nofKptt (923, 4). Atqui sexies Y^Y^vrjiy^To sine augmento post vocalem 
exhibetur, bis ntnoCrjTo (282, 19. 1104, 17), septies plusquamper- 
fectum activi generis. Talem igitur inconstantiam non Appiano, sed 
librariis et correctoribus tribuere debemus. Itaque Appianum post 
longas quidem vocales augmentum plusquamperfecti omisisse probasse 
mihi videor. Loci autem praeter eos quos raodo attuli sunt hi: 
198, 23. 204, 20. 261, 2. 407, 24. 425, 24. 440, 17. 533, 6. 558, 4. 
623,23. 638,17. 816,22. 839,8. 843,911 851,16. 888,4. 927,21. • i • -f — 65 — 

943,21. 968,18. 980,10. 980,17. 982,22. 1119,3. 1124,4. 1125,13. 
1151,3. 1170,19 cf 760,5 oito^ xtxoaftrjTo (Mend. ovtcoc ixtxoafjrj- 
To) alia. Quam autem iegem de augmento post consonas (etiam in 
vevbis compositis) Appianus observaverit, diiudicari non potest, nisi 
quod ouphoniae aliquantuin tribuisse mihi videtur (cf 198, 22. avfj- 
fitfiuiijxtaav. 637,6 nf() i atao^aTo). Vel apud Atticos augmentum 
plusqpf fluxum fuisso constat (v. Kriigcr 128,11). Atticistas 
igitur illis ('oustantioros lioc in usu fuisse non simile est veri. 

Sex liis (]Uiis tractavi liiatuum anto i vocalem admissorum classi- 
bus adiu.igantur quattuor illi lo(3i quibus a n t e l' x w hiatus invenitur : 
549, 24 6 dt /«w crnoaidattc ooitiv nvxrac. y.ccl t6v argaTov iv 
vnoWCa lyoir. fnj . . . 5o8, 22 Iti //w»' ntrit xal TQiaxorra. 884, 18 
aroaioi' dt ovdtra no) lyotTtc Idior. 1007,21 iv aqiaTtqu /^wr 
litxt/.Cav xal ITofinrjior. 

Profccto miruni cssct, si Appianus omnes hos hiatus admisisset, 
quorum tros facillinio nogotio vitare potuit. An difficilius aut auda- 
cius erat scribore : rdt afQuror ly^ w r i r v n o ifi C a . firj — iTrj nfrTt 
iyo)r xa} T(jiuy.o)>Ta. — - ir ccQiartQa ^ixt/Jar tyon'^^ Inveniuntur 
quidom multi in Ajjpiani libris hiatus multoque graviores interdum, 
sed rari sunt oi quos facili transpositiono vitare potuit. Si 
autom (^t euphoniao studium Appiani quam frequenter varieque con- 
spicuum sit reputavorimus ot quam neglegenter plerumque librarii in 
verbis scriptoris rocto (N^llocandis se gessorint, talos hiatus nonne 
librariis quani Appiano tribuoro malomus? 

Atque sicut anto inC. icy ir, i'i saopius hiatus inveniuntur, ita 
ne d r d . d n 6 . v n 6 quideni praopositiones proptor frequentem 
usum vacant hiatibus: quatorni onim ante unamqujimque exstant, 
sed non omnos corti. 

A n t e d r d : 543, 16 Tor ovr Hofiniiior inl ril taroQCa driovTa 
ot fjt) «/2o/ — (701, 21) y.al avrio xai ttjv oixCar xal ruc inav?^tig 
(// fiov/.rj) drCarij rthai xoiroic] r) fiovlrj Schwcigh. proposuit in- 
serondum, Mond. recopit. Sod otiamsi ilhi vox oxcidit — quod non 
utique certuni est — ■ tamon locus lacunae stabiliri non potest; 
etiam post olyjar oxcidoro potuit. — 807, 2 roTt drj xal ol fttfjiaO^oififrot 
drtlhdQoovr o)c. ^Gb, 18 sqq. ir tuic ^iaic. .., ac uvtoc o KalauQ 
iTt/.tt I diuxtifjtruc ix tov nccvQoc ^A^iQodCiri y^^'^^^^Q^ - oTtntQ 
avTri iut Tor rtd)i> o narjjQ Tor ir aYoou dfju avrij dYOQu drt- 
TCiyti] Prius ilhid irtXtt \ d r uxti fi trac. . .l)^ussi excusari clarum est, 
Schwoigh. virgula intorj^unxit. Doindo momorabile ost liypoibaton 

9 w — m — 

Tor riMV 6 TTccTtjQ Tor /r cr/om7. ^ic unuin liiatuni vitnvit, sofl tres 
iilii nianserunt, (juos eliu<i;:cre vix poterat. 

Ante d 71 - (d(f-) : 21,21 .. Jr/)^ <^*''' ^ ^" xfhvoi^ttra tioi- 
tlv, 71 fj^S' ci V dffixvf-iaxhai ttqoc avTov] a v est eoniectura Bekkeri 
pro a V lectione eodicum. a v autem utique hiatum efficiebat, ta- 
men avO^tc praesto erat. Fortasse nihil nliud nisi ar delendum est. 
224, 14 01 df xdy.frO^f-r avTo v Tor r^xvr t'Sf?.6rTtc y.ai T^r y.fcfa^v 
a V T o V aTTOTf^uorTfc TTf-QfHffQor tjTt doQccToc drd riji' TTohr. 
^loleste abundat avTov et fortasse perperum e linea antecedenti 
repetitum est. — 371, G y.al trtQa l'!}rtj d(fiard^ufrcc Va ttqo avrov] 
Schweigh. virgulam interposuit. Ipsum nutem participium praescntis 
chfKrrdiifra suspectavit, quia Pletho exhiberet diptarrjxora. quem 
tamen dubiae fidei esse recte monuit; cf. 45, 24 tO-rrj df TfTQuy.6aiu, 
.. Ta fi^r d (f t (tt d lii € r a Cf/wr , rd df TjQo&TTilup^drorTtc, 
txQUTvrurTo. d(fiaTdfif-ra enim idem valet atque a d^fiOTUTo. — 
r)(>5, 5 TTQoiToc odf tr ardaft aTToyXfro. 928, 11 ro//w d' trfQO) djTtlvs 
ji^ firai 7To).ffiior Joht^fU.ar xcci f-irut (forov dixac fTTt haf- 
actQi. (92.^,12 xal (rQino) f/V«* proj). Mend. improbabiliter.) 1100,10 
TToyjTot aiTforce/.tjaar. 

140, 26 —141, 1 {yrrfQ . . . f/.fvO^fQiac . . xuy.oTTaOovrrfc fg 

Toa6rdf xaxov\ xaxov {d(fiyfifrot) coni. lleiskius inutiliter« M. 

157, 14 T« ^(ifQoc Tov aroaTov TTUQfdorxf tio (Uu/Sim] Mend. 

prop. diTfdu)y.f. sed defeiidit ;r«o- Sclienkl (1. 1.) collato usu 

Polvbiano. 
Ante vTTo: 250,21 xul avrot vTToarQfcforri drro . . . . 
845, 11 Tor fifr fTTt IJccqO^vuCovc TT^hfior ovdfri l'(frj vtto 
KaCauQoc fTTirfrQd(f0^ai] In promptu est conicere tt q 6 c . quo- 
modo saepissime hiatum A. vilavit, sed incertum est. — 884, 23 
rco haCaaot (5* 6 arQuroc. . . (m/SdoifOQOvc TTQoaayayorrfc. ij'4tovr 
fuvror drnaiQdrijor drro^fijrai Tio/.ffiov rf tjyffwrfvorru. [xcd] a(fm' 
dtl VTT aQXovai Tax!^frro)r.\ xal sechisit i^Iend. Sed etiam se^juen- 
tia verba habent quo displiceant practer liiatum. Nam mirum 
snne est milites ideo propraetorem facere Octavaanum , quia 
ipsi scmper sub magistratibus militaveiint. Quanquam quis talia 
interpoLiverit ? Fortassc scr. rrr' aQXovair dtl. — 905, 17 . . .ot^x 
tarj/.&or fitr tc to /«^«xw/iw avrol vti' ddo'^iac. a/J.d ttuq" uvto 
faTtjaur. Brevis quaedam pausa intercedit ante vtt' d6o'Siac. Sed 
non admodum in loco est a v t oi . cum latine vertendum sit »non 
intra ipsum vallum so receperunt, metu ignoininiae.« — 1103, 11 tiTij 1 .- I ■■ • 


» n > 
- 67 -^ 

l4rTO)riov yro)[iri VTTOfif[iirrjxo)c idtor to dfiaQrrjfia TTotolio] itTTifit- 
jjtrijxojg L. Dindorf in Thes. v. vTTOfitrtir^ Probabiliter. 

840, 10 aTQUTrjyol vtt'] locus lacuuosus et corruptus. V. adn. 
t.i.it. _ 1143,5 fTTtl ToJr /.otTTeor (sc. XXVIII) rtuJr ot fQtiat 
Xfifiolroc hfl^rtjxfaur\ >->(vtt6) yttfimoc coni. Schw. ex C: r./' 
tnnprstat(.<^ Xarratur de Tauro, qui aestate anni XXXVI. a. 
Ghr. ex CXXX Antonianis navibus duas tantum et centum ex 
Tarentino povtu eduxerit, cum reli(iu:irum XXVIII remiges 
X 6 « /* w> c mortui cssent. lllud xfifimoc ceteri verterunt: 
>.hieme«, scd Antonius (cf. p. 1139,1) non ante ver anni 
XXXVI. Tarentum venerat; Candidus: icx tempestate«, sed in 
tempestate naves solint cum remigibus perire, non remiges sme 
navibus. Nihil igitur videtur relinqui uisi ut morbo perie- 
rint XXVII [ navium remiges. Tum autem xtifimoc interpo- 
latum est, cum vocabuli mendum difficilius explicetur. 
lam vero •considerentur hiatus qui ante dv. d q a , ovr raro 

exstant. 

Ante dr: 188,20. S43, 23. 899, 11. v. j). 57. 
Ante UQW. 945,4 tx tio/Iov uqu lc rrjr rvr xalfiaidfuroc 
tvru'^fur. 977, 9 ItTTidov yuQ avrov uqu o)c dalhrovc vTrfQio)Qa. 
1171, 19 diijrtxfi uou uQxij TTQOiQfTToritc rfjc TTQoifQixc dTioarijrui. 
705, 5 xQtjrui fV tlfaUui dvruior ofiov xcu ijjiior. traijfiui 
rofitrot Tor ltofiTTtjior\ ]\Iend. >foit. [uqu) r6r.' — 797, 2 ot 
fitr dij Tudt iCQu Ix TTo/J.ov diurooi^^fitroi] ^Mend. prop. tx 
TToUov ccQu. Tamen iu 945,4 niti non potcst, cuni App. 
inter prinia sententiarum verba d q a soleat ponere. 
Ante ovr: 45,3 xat ot Boiol ovr . .\ m ( Vlticnvum nMum 
epitome codicis V. 98,23(^/^7'// ovr loyr 'Potftumr fyiyrito urccxioc. 
1139, 13 ^OxiasCa ovr tyo)Qfi. 

Octies hiatus propter transponendi ditficultates admissus est ab 
Appiano ante ov: 4,10 UQfttrtar . . ., t)c 'Po)fuciot ovx aQyovat 
ftiv tc (f6Q0v xofudtjr, airol dt avroic dTTodfixrvovai tovc fiaai- 
Ai«c. — (00, 1 *). - 138, 9 dtl TifQiaiQf(f6fifrui ovrf...ovTt — ovrt 
ttwr /.uO^tir. Similiter ante ovtt ovrt 431,4. 445,29 803,13: 
aut ante prius ovrt aut ante posterius. — Reliqui loci sunt 280,21. 
503,10. 080,7. 905,10. — 902,7 ot rQtic ijyurdxrovr fi 
yvvalxtg. . .drdQolr aiQartvofifrotr «(>/«/ ov dt yQrjfiura iaotaovatr] 
fortasse fjirj 6 1 scr. Statim enim 962, 16 rectius TTQovyQucfor dTro- 
%tfiua(>at Tu ovTa.. . drdQcor TrdvTU . . . xul TTuvratO^vij, fi rj dtvog — 68 — 

«V^^^ror. - 970, 3 l^ffTl^^s fJ^y...d6doix6Ti de l\fri I ov ruh' ^tag- 
ovTwv aTiyf(dTO)v aiaO^vcvtaO^ai fjaUov rj . . . 

In locis o.raece exscriptis saepius adhuc liuea directa significavi 
pausara quandara intercedere inter duo verba. Necesse est ponantur 
tandera in conspectu singula pausarura quae ad excusandum hiatura 
valeant genera, ut, quatenus liceat ex illis excusationem petere co- 
gnoscatur. Atque ut oniittara illa genera, quae etiam in recentioribus 
editionibus virguLa interposita significari soJent, quo etiara parenthe- 
seos signura referenduni est (cf. 203, 23. 407. 2(). 708, 18. 733, 24) 
cetera genera eiusraodi sunt, ut olim itera distincta sint virguhi i'n'e"dd! 
Pausa enira valet etiara ante oia bis 421, G iV'« tioitv A'- 
ovaCav xaTal6rov Te aToariac xal jioltiiov \ oia X^jxutoi cf. 665,3- 
ante cJ^ 773,21-22 \;o.v al^i^ yuQ^g r, y,al d6'^a dyaOij | ak i 
TTQayf^ovi . . ; ante infinitivura : 6(j, 14 xal avvt-^rjaav dfUfVT.goi I S'- 
(jov tivai KamdovCaq. . cf. 877, 7 ; ante o)q^ cura participio: 305 20 
374,6. 380,20. 480,8. 603, U. 682,27. 714.15. i)46, 8. 1072,^20 ;' 
antc genitivum absolutura aut post eum : 424, 3. 487, 18. (iOl) '>{) 
(385,^5. 705, 18. 709, 19. 711, 12. 718, 11. 728,' 12. 84l', 12*. IV^,^. 
1147,9; ante aut post participium quod vocatur coiiiunctum : 66, 1 
84,3. 123,11. 142,10. 149,1. 178,5. 202,17. 204,28 ^^53 14 

254.6. 256.22. 291,4. 295,17. 309, k;. 312,24. 313 6 3-^0 17 
353,9. 358,24. 390,4. 393,3. 434, 2(>. 440,12. 453,2. 490;^ 

518.7. 522,5. 522,18. 563,10. ()67, 10. 58(3.5. (>04, 6. 604 19 
^'l^.^. 636,19. 649,2. 674,10. 694.5. (;85, 22. 707 12 743^ 11 
763,22. 799.3. 812,2. 840,24. 847,4. 8(J4, 22 902 23 ^'^^ 13 
931, 14. 934. 11. 966, 19. 979, 23. 987, 21. 1(J03,4. 1035, 3. 1045 Y> 
1064,6.1072.13. 1138,17. liso.ljj. His numeris non quasHbet 
sententias participinles signavi, sed eas tantum quae pro maioribus 
hypotacticis sententiis sunt. Tanien etiam post minores quantulam- 
cunque pausara Giaecos sensisse et aliis et eo probatur, quod apo- 
dosis a participio saepe seiungitur, ut Hdt. VIII 40 tuvtu jivv- 
Oav6f,tvoi o'vTO) d^i TTQoatdHiOtiaav aiftow axttv :iq6c t,]v 
^akapiva. 

Praeterea post participia hiatus exstat : 584, 9 trial d' oi j3a- 
aavitofi^vovc <faai OtQdjTovTac tinnv oji aihov ?Ao.. . . dTTorrvi- 
^auv, xat ol 7Tv06,,Hoi 6y.vt]aLatv thvtyy.uv did /or di;f,ov\ y.al oT 
7iv06ji,voi cura^ a. b. Schweigh. — (avTM Herwerden 1. 1. ]\lihi 
Toi7r post jiv06f,tvoi videtur excidisse. quod ad jTv06fitvoi et ad 
nevtyxHv desideratur, cf. 129,3.- 753,22 xal T6de \tv . . .oi ts 1 

V rf- i ~ 69 — 

ffikoi xal 6 aTQUT^c ajfac .ivO^fnv o i ydovio. 624,24 <fV?.aTi6fii- 
rai di dvdQog f^dxig v;raTfvaavToc xat . , . tioyaafitvov avOrvtai 
ytvtaOai. Hoc loco participium in ap])ositiono qnae vocatur exstat. 
Qualis pausae excusatio semel adhibenda est ad my^ 3 Kataaoi (U \ 
TM a(f6}v avToxQdioiu xal i-vtQytTi] \ dftvr.-ir. .. 

Deinde interdum hiatus admittitur ubi duo sententiae membra 
coniunctionibus f,fv dt opponuntur intor se : 145,8 tv dt Ui-lyi]d}] 
Ji6hi \ 6 f, f r d,]f,oc . . irt.iQijaf. . . ., 6 de dK.dxxoc . . . 541, S 
"l^iJQagdtTovgirl/aicc \ ol fih- . ol H f . .(\mXl rui i^i-^cVin \ 6 f,iv 
%/oc. . 6 He... 798,18 Ijil f, ^ r t,^ Kaimi,, f,6ru, U%ar oXat- 
alhai TVQarroxt6rou\ tjit df loic ^iloic «/Vor | ^^;,//^!,^;^'. . .825, 26 
dfta Hf ii,,HHi ol {, f. r v.ncioi. . . ol 6t.. . cf. <S, 23 'ij rt ri^c Uaiac 
^HH %'w/ f\lv jTttn xul dth^-Trjc. . . 

Quoniam expo^itum est, ante quae potissimum vocabubi hiatus 
mveniatur, videanius nunc post quae idem concedeiidum sit. 

Atcjue, ut7rr)f)pra('])(),sitionom()biter tangam, hiatus exstat post 
t 71 1 ^;- 0^204,20. 63(1. 5. (iOl, 5. 717,12. (987,7 corr.) ~--om 317 4 
1045,10. - avTto 409,2. i:,,aOor 1003,24; p o . t ^ jr t , ^ ij : -• 
fmaijk^tv 64,12. -6 111,14. - ,>«//.r 1004,12. X^mnullis aliis 
h)cis ^jTtir t anto ^'ocah>ni exstat. Sed utramque coniunctionem raro 
Appianus usurpavit. Itaque quod tres tantum liiatus inveniuntur non 
magni momenti putaiKlum est. Mngis certe mirum cst vocabulum 
dti prae frequenti usu raro ante v(u'ab m collocatuni inveniri atquc^ 
id tricies fere. Yariat enim Appimius iu usurpan(b) 6 f,tv dtj. 6 f,t'r, 
6 fitv ovv. xat 6 ,,tr. 

"De liuitibus ]»ost ])ronomeu relativum admissis j^gg. r)2 sqq. 
dictum est. Ut autcm fonuar „)\ ra' liiatni obnoxiae suut.^^^ita fi a o i, 
oaat: r^aoi d ),). o t (XVll- ()5, 9. (^d, 10. 147,20. KiO, 1. Wob^ 
23. . '6aoi Iv 137, 17. '') - rS: ^l^, 11. - l' ^ , noo, i. ,__. ,• .J 
629, 10. (^55, 17. — i> ,, 6 i;;, V), __. ^^ ^^^ ^ jriQ, i. 

^161, lo l\)triiUo dt oaot rt d.r^ fiov/S^c xtd twr xtilovf,tvow 
IjT.Ttoir ijyoiuto rijc ai,nii,ag\ Mcud. proj). haoi dj,6 rt. at cf. 
(^35,14 Cjjrijiai d' t.n lovc ^X^tJovc artixa i'^t\%'or io,'c rt 
djio lijc ^ovlrjc xal rolr xa/.o,\,ttroir Ijfjttojr. et (504, 12 tov 
iaov a,'ioic drti-^tjftftjTor djT6 rt acfoJv atholr xal tdir ln 
ai\uf,axointo)r a(f,'atr Hhwr. Simih.' hyperbaton v. ]>g. 71. 

oaat kividc 6()7, 9 (^iaat iavtdc iyxtxfioixtaar ijtl avrfyijxarg 
tronxor.) 

Sed miuria in verbis praocedentibus Nauck pro xal jT^hiq 70 o V X o a ct i ^ 6 V o V v7Toif/.fig, d/J.d xat oaai . . . scribere vult 

or jjopoy oGai. Ipsum traditae lectionis hyperbatoii documeiito 

est quam studiose fugerit Appianus diversarum concursum voca- 

lium, si modo non molcste tieri j)oterat. Cf. Hf^O, 15 oti /itj 

xndrrfr^iv ol y.a?.or Hfj /i 6 r o i\ d/./.d xal //i^A/fTxfir. (Jmnmo 

solet vocabulum noroq inter postrema enuntiatorum verba coUo- 

care non sine euphoniae studio : cf. (59(3, lo dvdi^ivQi o i ydq d- 

thooMc tifdrridar o l rd iQ(a TQtiforifQ fjoroi. 

o(fot oritc: 448, 15 odo^ firrf-c dno lijg /Sov/.^g tm 2V//« avv- 

r,]aar. oaoi ijaar 34, 24. 332, 18(tem.) 404,6. 528, 13. 728, 18.. 737, 22. 

1057, 10. Possum locis exscriptis facile demonstrare ne hos quldem 

liiatns admisisse Appianum nisi quodainmodo coactum, cuni etiani 

sequentia verba a vocalibus incipereiit aut in eas desinerent. Sed 

tot iam talis studii testimonia attuli, ut hos locos exscribere non 

opus sit. Nam monitum est multuniqne monendum nulla hiatuum 

genera, sint licet frequentissima, Appianum ab omni parte pro per- 

missis habnisse, siquidem etiam ante ^/il hiatum interdum maiiifesto 

cnvit, et intfM* oaoi aU.oi . coniunctissima vocabula, non semel alia 

iiiterposuit cf. G;')^, 7 oaoi ti avrt:r{)a'i:av a/.,'.oi toic 7ro/.i-fiioig. 

9o4, 4 oaoi Twr TTf^oytyQafifitrotr a/./.oi avrijaar. 

Non raro autem omne studium irritum esse necesse erat et in 
oaot a?./.oi voce et in a ). /. o g : Ot). 10 147, 20 oaoi li./.oi '^ E./.i^rfg 
IGG, 1 oaot a/./.ot i^aar iTil iVrrwr. 355, 23 offoi aU.oi I/./.vQiMr. 
1'8, 17 oi Tt du.oi t'/.f(farTtg. 4()7, 18 h' tti alh} '^E/./.ddi. 888, 24 
oo Tt a/./.ot o t yttot. 

tTfQog: 11)4, 10 titQoi 'Ira/.of. 354, 4 . . . lla/.aQ i o t ytrt] 
tttQa ^I/./.VQtmr. 102, 26 tr fitr dt'ita ipi/.oC Tt rtrtg xai tTtQ o t 
\7iTit1g aQyvQaa.Tidfg x. ittttoto'^. txaaTog: 57,23 ro (itQog txa- 
^ / o r tiovg tg '^Pirtfitjr dra^jtQorTag. 8ed 332, 24 txdarov to [itQoc 
tiovg tc 'Pu}[u^r draif^QOt Ta. 

t X t i r g: 281), 25 tjTaroiatir Hpi txtirovc , /; . . . 184, 11 
(fHdatt t xtirov t 7iart/.ilu)V. 

odt: euphoniue studium saepe pntet, velut : 190,24 dtVTt- 
Qat it a/iovdal PojfiaCotg xal haQytjdorCotg a i d t ditfitirav tg... 
352, 1 xal yCyvovTat 'PwfiaCotg aidt 7TQMTat 7TQog 'I/.,.VQtovg TTtiQaC 
T€ xal avrO^tjxai. 597, 7 TraQtdoixar lavrovg. o^idt ttqmtoi, xaC. 
Sed hiant : (61, 12*). 249, 16 tyCyvorro ovv a i avr^tj x a t . tqCt a * 
aidf, '^P(f)fiaCoig xai . . . 355, 22. . .ol Ja/.fidtai olde xai oaot d/.koi. . . — 7 1 -- 

618, 17 aQyirj & tg TavTa xal /TaQodog \ tv^i'g ^tti toI avfjfjaxixo) 
7To/.t[io) I ridt tyCyrtro. 1124, 27 v. pg. 23 adn. 

352, 19 xal dtVTtQat 7TtlQaC Tt xal avrxhrjxat TTQog 'Ik/.VQiovg 
-^- avToig tyCyrorTo\ Scliweigb. prop. dtiTtQat {aidt) propter 352,1 

a7df 7TQ0)Tat, sed dittogrnphia ex x^JIIEvrtQat elicio xat aidf 
dtVTtoat. 

Pronominis avT^og) formao j^roptor frequentcm usum hiatui 
maxime obnoxiae erant. Saepo eiim A])p. vitavit: 27, 17 fit) ovd' 
o idtog avTO) aiQaTog fg ndrra r] ntaTog. 748,23 avTCxa /rdatv 
avTov 7TQog rriv fitTQioTTCi^ttar o Qftr) roarjdt 'rtiTtTTTfv. wc. 753, 17 
, . .TTarixor ti't7Ttatr avTov xw arQaTo). 800,2 Tolr oixtCo)V tic 
avTw TTtQi T/Jadt Ttjg t7Ttjiov?.7Jg tO-tt fitirvao)r Ifia^tr. Cf. 157,21. 
383,4. 389, 15. 492, 17. 612, 14. 616, 14. 787, 14 cet. Tamen non 
semper romedium in promptu erat. Itaque a n t e avT 6 g. exstat 
^ hiatus: 149, 1. 19(), 12. 305, 19. 440, 19. 464, 14. 476, 3. 479, 13. 
589,21. 670,22. 671,18. 899,21. 1071,2. 

Locis hiantibus adnumerandus est etiam 28(), 26 xal Tort xvx/.o) 
aihdg tTtoaig l'/.aig i7T7Tfoj dtl /TtQitift^^ xvx/.o) emendavit SchAveigli. 
locis similibus coHatis. xvx/.oiv V. 

366, 15 xat Tjaar 01 (jayjftohaTot ftVQCorr xul diayj/.Co)v' 7T/,fCovc] 
J^lend. coni. fidxfftoi avtoh', sed iam refutatum est illud a. G. 
Zippel, Liter. Centralbl. 1880 p. 757. Cf etiam Thuc. II 98, 3, 
ubi fiayiftarraioi similiter exstat, nisi quod 6 dt d/./.og ofjit- 
log opponitur, hic oninino non memoratur. 752, 21 t/rl xaxol 
Tf avTov xat Tor avTov dra.TttO^orroyr] Mend. proposuit xaxo^ 
-^ xxvTov Tf xat. at cf. quac exempla ad 161, 13 oaoi rt d/ro . . xat 

p. 69 attuli. 834, 1(5 ov fttjv di^TTtjiov {avrui) xaO^dTTtQ l-Ilt- 
'^dvdQO) Tov arQarov ytvofitrov] {avro)) inseruit Mend. proba- 
biliter, sed minine certo, cum (avro)) ex praecedentibus verbis: 
KalaaQ... ^xQdrrjaf... xat odt subaudiatur. 1139,17 xat 

o fttr tyxara/.t?.ttcpD^at rolc xirdvrotg t/.tyf roig tv noQlhfio) xa- 
ralafiovair] roig tv (rol) ttoqO^ihoI [avrov) xara/.afiovatv prop. 
Mend. At ct. Thuc. 1154,2 rjv /Tort du.og Troktfioc xara- 
Idfiti iojQty.6c. Cf. 1118,1. IV 31, 3. 

Tredecim io^itur hintiis ante avrCog) agnoscendi sunt omissis 
illis quattuor coniecturis. Simili modo res se hal)ct p s t a v r (o v) : 
73,13. 287,12. 365,5. 369,19. 399,7. 461,4. 548,24. 560,1* 
888, 14; p o s t t avro V : 992, 23 xat tg ro iavrov olxrjfjia VTTtdt- 
Xtro. similiter : 970, 18 "'J/t/tiov. . olxtrvig rrir tavTov taOTjra tvt- 
dvat, sed 680, 10 rdr ddthjtdovr iavrov. 791, 11 llirohtov rov m- ^ - 72 — 

7ra(.xor fcwror. 971, 22 rijc h<,rnP ,„.j„r«>.,.„c faHijroz. 1091, 25 
;;(<i(i(. roir ifituir .'/.'fQoir hevroP. 

DuodtH-ios igitur proi.ter .naioros difiicultates Appiauus l.iatum 
post a,<rLov). favrov nou prohil.uit. Excludendae tamen suut se»- 
teni coniecturae: 

2->, 1 1* y.ul «,T/;,-, ,,wr «,!n,T ;.„; , ,; J , „,! ,,„;,; [„;„„„,,| jj,.,,,] 
adu : .;,„; anto „;,). .leliMulun.V «.T^',.r,;ff. dV <.,;,«' «/; .t |V 
molius Suid." Poius — 40 4 A,.-/„. ;- ' > . 

nvQQoy ..-ra,U^o,v H.i.lv '6n -TrQik 'vdQav Uriv avr o r z 6 rro- 
/.f.«oc.| Nauck com. avrt». uvrou beue lial,et. - 204,11 ,iud 
xut iidha,- ^rrrQUTijyf, /.„,•,>„',„,. SVr„,i) -,„,• ,v^ ..,^^^, "^\^ 
^iXor avToi m^r^xo,, .tq„,,t,-^„q„-,. „« ,roh'i„o,. au: ,^„,'.ro,To 
,-jt,o,ru.\ ino m;;yolc Sdnv. coni. „-,.;,, „7,. Mend. .',!«o«c 
H9C certe ialsum e,st, nan. hostes u.m ,soluu, non facilepoterant Jlj.si- 
nissam a-Modi, sed nun.)uam, .,uia latitabat, Ita.jue niliil rclin- 
quebatur nisi ut nireerent adorieutem,« Herw,.rden autem .;,-r- 
noi^ aute /.«,•.'>«',.,„. trausp.meudum prop.isuit, S.h1 ..ontinu.. 
at,tar.. i.olebat .^.'asinissa. cuni ,sa..pe aggrederetur, Ma-is iu 
loco esset twvr-xo^c post .yo/.ir/„„, yv] ,,ost f/.Vf,.. -, (j70 11 6i 
d,narfi f.fv m ,; ^,yn, .,^r ri) r.o,i,u ,^o„i,ov. u[„,^ 'df t^'v 
IrrOJuv do,d.:cu ,„<Q,ud.-c u,;)qo-,v .ijauv Incy/^oc ,LT..rf ««„,.„ A 
ro,r .al 6o,Q.dc ^uq a ,'< r o v ).u^6,ron\ >„,!„^ ^^J,,,, 
c..n,.__Me„d., se.1 et o, et .t « „ ' u ,'■ , „ r .satis .em decla.ant. --- 
><->^, < uQoc y.u} dav).oc. y.„i rl^a^c y.ui '6,n,c „,.V„T y.ui ir,- 
e«c 7rQoa,,vro,\ Mend,: . y.ui aute irrQOc mohstu.u,. ' Sed tum 
etiam ^nQ,.c deleudnm esset. - 10.-,2, 11 „>.>,;,.„,' ,,„„„, ^„,;. 
,/*?; «,.To, . , . Schv. «,7.'>,c post «,!„r inse,-,u.,.at, Mend, ante 
ccvTo, ,-ecte e,x Ap,,ia„i more. - 1 1 79, ^,'} ,W,t,.,.„,. „,:r<;,, 
;:«,• r„« .r,.;r/;-<'.;a;..,„. .'c /„!„;,. ;;^,„,, ,,,,;_„„;,, _^„^ 
ncruc\ p,.o 4- «,.V,;,, Meud, ..o„i, }uvt,Z 'v^q. Se<l verbis l 
uvror-^ cnron v,x potest. C.mt.a f„,.T,, non opus est. Nam cf 

TiA erjrra St,.aton,cen sui,) 

Siue uUa dubitationo ex Ioco,-un, hiuutium numero exiu,o :%(! 5 
nb. Meud, ex \ edidit .«; ,;,. „,!„, ;■„,„, .„- ,,„,,,^„. ^„. ,,^;^; 

-«^^jT^ .«? .ry.oa,v : .V«?»,-V,j. r. <;..,<„T .„; f,uxo,,„,,,\ .T 6 - — <o diim ..ensJ!t'eti.,a!"H .:""',"" "'^ '''""'''"'^ "•'■""• '"'"' ^"^1-*""- ^'■"•™- 
(ensiiri etiaiii Horvverueii. -^ 
i'()yoi^ apogr. vulgo.< Meiid. provocat ad Syr. 61 (p. 432,25) :^i- 
/hW) ()>... %'o;' ///r /;';r;.ffo Tfi-iaui Tov vf6r. tQyov d\ . . r^r yv- 
vtaxa. Sed ibi nrtloiiluin iio tolorari quidem po.sso quis noscit? 
Contra 121,14 vixtjoavn i6 l'^yov ov ka^TTQ^v. sicut 306,5. Cf. 
Sclnv. III 4S7: >^avTo} t6 l\ Sic ro.?titui cx Aug. Atquc sic 
omondanduui vidit Keiskius.« 

lani vero 674,21 ^r ah^ 'halla. 865,20 ^>' avv^ dyo^a 
(imiocod. /,' ayo^a), J)65, 25 dvii aiWov UvionCov (cf. 972, *2) hiatus 
niliil Inibont ofton.sionis. Haoc d(^ pronomino avvoc orant dic.^nda 

Multo commodius ot accuratius iudicari potost do i^ronominali 
foima oi : Noquo ohim usquam aut anto aut post oam ^) liiatum Ap- 
pianus aduiisit. Eo saepius couiecturls oum incucbiro voluorunt viri 
docti : 

138, 14 wc (i' livoi^iaavo TTavra y.al . . .] »Forsan wc 6' ol fjioiij. 
ut alibi-: Schwoio-h. Sed oodom modo nusqujim oxstat. ^) 378,25 
2:x,.Tronoc ^()ofiH'ov Tic doxouj o l ai^aTtiyoc HqiaToc ytvtaO^at] 
leoitur illud quidem in editionibus post Schwoighaousorum, sod 
codices (praeter b, qui doxtl ol liabot^ ouiittunt illud ol, oclo- 
garius autom Plotlio scripsit «rrw doxoi\ Hoc viam vori mon- 
strat. Sino dubio .scribondum ost tic ol doy.oCrj cf. 633,22 
01, ol dnxoCti. —493,5 yf.Td yvvaiy.oh' y.al naCdon' toIv ov TTt- 
:ToUiitiy.6ron\ rorv {pX) ov n. coni. iMend. - 615, 4 y.al Ttjidf /j^p 
6 yv/J,ac dt7i()7Taltv wc ovy. tvvofa /T(joat?.Oovaav , d/jj 
vtt' d)dyy.tjc\ TTQoatlOovadv (ol). dlK coni. .Afond. inutilitor, 
quanquam hiatus pausa (^xcusarotur. — 667, 18 6iaiivy6vTa 
Sf 7T()6c 2:v/./.av ty. MiOqtMrov y.a\ avvi]l>ri (^V ytr6/Ji- 
rov tilyf.CauTo (sc. Sulhi) fiaathvHV Uh^iavdQton] foO Schwgh. 
coniecit, Mond. rocepit. Sed debuit post y.al inseri, ubi facilius 
oxcidoro poterat. VA\ 704, 1 y.aC ol . Ido^y.av 867, 5 y.al ol . . . 
(I81,20^«/V(;T avvtY&Tjc) — 674, 10 ,tq6c MtTtU.ov \ ImjTt/i' 

(fn>tVTai'7T6^{Ua I d7Tt/,dxtTOytVVa(oic\t7TljTt(iif^tVTa(ol) VTTO 

(^oni. Mond. iniuria. 693, 21 oi^^d' dUoc ovdtfc Totv avtovvow 
t/Ti(fa)on\ Mend. coni. (ol) ^7T,(fatoh\ sod si illud addondum 
ost, post Twv inserendum ; tamon o l ad avt6vTojv nun dosido- 
ratur. ') De 550, 1 V. pn^. 55., sed cf y^ui p. 69, (u pg. 78. 

-; Cf. Tliiin. JII 102 y/uiO,} tU TKcitfGynnano tucvuc. Sirnili in funnula 
tml df hor^ucc iji' (cvTorg (227,18) Mendelssr.linii conioctur;an {mh'^') ttoriAcc... 
recte refuMvit S.h:>iilvl 1. 1. coll. Tinu-. II 98. 118. lo. 

10 — 74 — 

774, 14 T^V df Xi-(JC(k/jV TOV T/ofJTTI^lOV TTQOfrcff^OOfii^rfjV OVX VTt^' 

OTiy, €c?./.u TxqoafTa^t tihj7^vui\ Mend. : >n o 7Tqo()ifi-{)oytvi^v{o\) con- 

icias cf. Plut. Poinp. 80, Oaes. 48 dc eadem rc verba facionteni. - 

Rectissime monuit quanquam causam non perspoxit. Necopinans igi- 

tur ipso redarguit oas coniecturas quibus {ol) simili modo ante 

vocalem inculcare studuit aut solus aut cum aliis. Hoc auteni loco 

solum hiatus vitandi studium valuisse intellogitur collato 789, 19 Tovdt 

filv dii T^p xt(fahtiv tvi:x^f-l(*ocv o l 7iooatTu'i:t th i ^uiliui. Cf. 958,2 

xal T^v xt(pu/^7Jv o (jfv lIvTorvioc ol 7T()o()(ftQo^utvtjP . . . Sod ad pro- 

hibendam (o/) coniecturam non licebat provocare ad Plut. Pomp. 80, 

Caes. 48. Nam praeterquam quod talibus in minutiis scriptoios otiain- 

si oodom fonte utuntur non ita solont consentiro, ut altoruni ox nl- 

tero corrigere liceat, apud Plutarchum activo uooa^ftQovTU logitur at- 

que ol multo minus desideratur, (cotorum ibi hiatus periculum noii orat.) 

868, 9 ^c xdqiv ^^ivToniov av^rj/J.uyjiitvov] {ot) (ivvii)./.. coni. 

Mend. — 8r)8, 20 t) dt jSov/.tj Trjc uvStjatojc t(f0^6vti\ {ol) UfO^ovti 

coui. Mond. — 954, 14 ntxQi tov fitv vlov xul oaoi tuIv ttqo- 

ytygafjfj^vcDv u/.?.oi (ol) avvijauv] {ol) addidit Mend. specioso. 

Sed r)93, 21 toIv avv()VTon' logimus. — 9G7, 5 avvt]vtyxt dt tc rijv 

(fvyijv uvTirt To (xvvTTOTTTov] Moud. adu. (4vro coni. Schw., bono 

si dt {ol) tc scribas.« Mak'. 

Perlustratis pronominibus ei hiatus enumorontur qui inter nomen 
substantivum et attributum intorcedunt. Sunt autem 
tredecim : 49,17 vttcxtov dQxiJc 119,11 (CQxofifvov vttvov v. adn. 
crit. 284,7 ofjo^o) iQyoi. 372, IG diuTTQtajStvattc Tt... xal aTTOTTti- 
Qai cTsXfiq. 43G, 13 tv tm a(ftT'Q(o /Vow. 4GS, IG «/(//'w dvtfno. 492, 2 
Iv r« TQO)ix(f) fQyo}. 559, G t/Tiai^fwv (wyvQiov. G44, 8 jSuQVTurtj xul 
a(favtl Ix^Q^A ^^"' (ovx) d(f. coni. Schw., xui tfKfuvtl vol tx(fuvii 
Bekk., uterque porporam Mend. Sod xul displicot; an ^uQVTUTt] 
fjfv d(fuvtt (6')? — 702,9 htjaioi dQxai. — 884,15. 901,11. 
1006,21. 1130,8. 

Ad hoc genus aliqua ex parte otiam portinot quod participium 
verbi substantivi intordum hiatum ofticit: 47,7 t(fd^uQriauv, tiuxia- 
fiVQwi ovTfc. 559, 12 ol fifv urxfi(i/-0)roi ovrtc. ot df . . . G15, 1 Jr- 
kivco otTi TO) Ttixti. 644,3 uvToc dt x((i Mtrt/./.oc dt O^vttuio) ovts 
ic. . . 654, 1 liitTuixfJico fityu/.o) ovti. 1027, 7 rtjv oQfiijv lov Ijvtoo- 
viov fjuviotdtj ovauv oqoov. 

Hiatus igitur non invcnitur nisi ubi participium eodom casu et 
genorc ad nomen substantivum vol adioctivum quasi oncliticon addi- 

T -i — Ib ^ 

tum ost. Adnumorotur 151,22 TttQVfitvoi Tt xul fjuXuxol ovTfc\ 
ftalaxol ovTtc Mond. o>: V roposuit, fiu/.uxtcovTtc Bekk. v. adn. 
Praoter hos hiatus Mendolssohn quinque conioctura proposuit, proba- 
bilem vix ullum: 

597, 25 (DovQwc c^ijfiUQxoc. ovd" t/.tv0^tQov ttutqoc d).'/C t^tlfv- 

!)^r'Qov\ Mond. coni. t'^t?.tv!/tQov (wV). — 762, 22 uihixu d' 
• u7r t ad/.TTiyytc uvrovc t'^o)rQVVov oQO^ioic x/.uyyuic wc tv Toaco- 

df TT/Jilhi TTo/./.ui xuTu fitQtj. x(tl...\ ^Nroud.: )malim fj^Q^- 

{ovaui.)<^< — 1009, 3 Trjc "^PuaxovTToXidoc ovtu a^x^^,] Mend. 

coni. 'P. (xui \Puaxov) ovru d.. sod unum nomen sufficit. 1053, 8 

TTUQtdoaur d\ . . tUVJOVC XUl ol XUTU TU (fQOVQlU, TTO/J.U OVTu\ 

nialim no/./.ol ovnc Mond.« - 1154, 7 t« aiQUTtjyixu arififta, 
o)C tv xwdvvo) fi d /. / ar u o» v . u;TtOtro\ Mond. coni. fifyiaro). 
Quodsi de liis conioeturis iudicandum ost , veri simillima 
vidotur osso prima (597, 25), sod ibi quoquo hiatiis facile vitari po- 
tost scribondo iiajwc wv d/.'/.' t'^t/.tvOtQov. Etiam in reliquis verbi 
substantivi formis hiatum Apjjianus ])lorumque coUucatione apta vita- 
vit, vohit 49, 9 oaoi Kt/.ro)v tjauv vtt^ txtivo). 64, 6 ort tuc aTTovddg 
i/.vauv (u tTTv 10) ^ixt/.ixM TTo/yt fi o) a (f i a t V *) rj a u V y t v 6 fi e - 
V u I. 165, 7 TTQohovc dv/jQovv d)V rjauv oTTiao). 627, 19 'lvcc firj Tf/.fV- 
Tuwt ilitj(fi^6fjtv o I Trdvro)v o)atv uxvqoi. Tamon non sempor trans- 
ponondo facile ]iotuisso consuloro ouphoniao oundom mirum non est. 

I. Post ^ V, ti () u )' : 278,13 Tovc 'Itu/.ovc. ot irt ttuq' uvroic Cfi^ 
tv ui(fvidio) xut dxtiQvy.ioi y.ux(7) 7J()UV. t/.Vfiuii ovro. 476, 19 xut 
fvO^vc tv llO^tjvutc a(fuy,\ tto/.).'^ tjv xul dvri/.tric.\ Vorba recto coUo- 
cata osso non crodidorim : cf. 120, 1 y. ul t v (h v c // r oifio^yij rt xal 
TT^vlhoc chu To arQUT. — 559, 12 oaoi roiv TTtTi()/.tfnjiH ot ^uai/.torv 
t]ytfj6rtc tj TTuidtc tj arQurtjyol t]auv. 1071, 2/3 aiQurtjyoi dj^fiQo- 
T6vt]Tot tjauv .... 1133, 1 xcd oaoi u).).ot arQUTtjyol tjauv uvroi. 

II. Post )] scmol vocalis invonitur : 28.^,24 ivu. . toic tTTtTT)J- 
ovaiv u(f(irt]c t] nor Itdov ij oiftic tj dyQtfitjc.\ Po.st dcfuv^g. . . o- 
ifjic additanioiitum vidori possit osso t] dxQt/Sijc. tamen illud suspec- 
tare vix licot. III. A n t o t ? v u i . 862, 12 oti xul fid/.taTu ^v 
dyyj)V Tov ^[oitov ;rtQdauri(i tr'/vc tv t^ ^lru/.i(i tivut\ Coterum 
ne iiiitium quidem huius onuntiati corruptum ost. ^^tov uyxov lovtov 
coni. Schw. an Y. ovtu'^^ Mond. ^) a<f(oy^ oiffai, Gffug saepe ad hiatiim vitaiiclum valent v. 63, 13. 90, 4. 
174,5. 199,20. 200 21. 219.8. 259,4 262,7 cet. l - 76 — — 77 Tnm ad id genus hiatuum mo convortdm qUnd Oi^t dhto nbhiina 
propvui, quibus a pootis somper multum, \{i m vorsum quadraront, con- 
donatum (st, noquo minus qui liiatum vitabant scriptoros, indul- 
sorunt. Appianus autom circum n o m i n a p r o p r i a hiatum ad- 
misit, non sohmi intOr coniuncta: Mdoxor !//7wr/oi. 60, 9. Klavdiov 
UtttiCov 175,21. rw KaoxtidoiCo, Uii^t^t 370,18. ioi (uyuIov Uv- 
xioiov 417,14. Ma^ilov r.yvatlov (iOi), 20. (1(1, 25*), sod otiani', si 
genetivo casu iutcrponobantur: KdfiuloQ 6 rov Kafidlov vl6c 45, G. 
Twr Tov Maqhv imaTHon' 45, 8. ^Uovc tr 'IjSfiQia "Fjlr^rtQ m, 11). 
o Ma^aardaaov vlonoc 13G, 1. ol Sf lov l/rrr^ov I^^qoC ?u1. 20. 
o Mt:}QiddTov rt^oc 474,7 v.48(j, lli. 491), 14. 578,2. 647, 18. 774. 18. 
HHi; 16. 913, 23. 1021, 15. 1061, 16. 1077, 10. (16, 13. * 37> 2S. *) 

Pausa autom oxousantur, qunnivis minuta : 2{)\,2^ Kaoxtfi6noi 
d( ravra^ 7Tvr^ar6furot \ l/adQovj3ar jnh' r^^',j(f,iror. 252, 12 i^yovr- 

to... T0)p fjh' Twr df aiQovfitron' rd Maaaardaaov UrrC/iag 

0... 456, 14 avfifiaxixd Sf ^yor avTiji l/Qxa^Cag fur . . . 799,3 
yal rl yvrii KalnovQrCa \ Irvjirior . . . idovau ~ 847,4. 914,18. 
1122,7. 1158,7. — 

Rohqui circum noniina propria liiatus oxstant (15 3* 15 19* 
1(),21.* 17,20.* 19,14.* 23,24.* 2S, 17*. 59.7.*) 72,' 16 202 27 
386,24. 541,8. 609,20. 614.10 626,1.711,4. S4(), 25 S59 6 
88(3,24. 1005,12. 1010,9. 10(i2, 9. I0(J3, 23. 1056,6 (loc. corr.) 
1082,24. 1113,8. 

473,25. Mond. pnq). nomon l/ox^y.aog ox 1. 2(j post Trffiipo, 
collocandum, sod sic inuria. - 784, 17.. . ./,- 'lTvy.r^ zaTalu^o\r 
...rwj' U TQiaxoaCon ocuic f^vQ.- diHf^HQf^r.l i^Iend. propns. 
ir 'iTiyrj anto r/yQi. colloc. iiu.tilitoi-. 

Lnn voro si nomini proprio a vocali incipionti saopius hintus 
vonia ost. tolorari otiam potest (pii articulo .; praofix() interdum 
cxsi^tit hiatus. (15, 17.*) 396, 10 ^^n d' 6 ^ifhvy.oc. . . yafir^rTow 
^dri Ton \7i7jfon' . . .liTarf^H. toXc TthvTaCoic aihov o./ioijdnjc 
tm^tpiroc y.a,\ ^^avro^r h-it C.« apto. — 4S9, l\) dyroon' d' o.jfj 6 
Atxyolloc f ;V 669, 6 orrf tovc olxoi 6 ^v/laq oihf- lovc fevyorTag 
xaTa:7i),aytCc\ 6 V. i. om. A, vubo. 

183, 13^ a /joi doxH TTQoYdon' Tidhr 6 W.drtog ilfi/ZvQwg hiv- 
Xfir TM JaaCo)\ ^Tdlai coni. Beroaldus, haud improbabilitor. . 
Tamon ndhr dofondi potost, quia primum Blatius cum Dasio 
C(dlocutus ost 182, 15 ; itorum [ndhr) 182, 26 — 183, 2. — 840, 16 

ToiVoig... 6 llfjdTiog. . .xai IvtdQtvativ tWytTo. Todt ovv tm 

* » 
i1 h6y(n tfjc H/^dQag 6 l/rroniog tTiifiaCron' y.rtCrti Tor lI^itdTiov.] 

Tfjg trtdQag dol. prop. Mond. non rocto. 

Adnumorentur alii anto articulum liiatus (piattuor : 34, 16 tyy.a- 
/.oJr oTi avTov 6 jIuiijq tr TvQQfirCa TTohfiwr . . . drfiQfjTo. 119,10 
o df} y.al 101 1 lO^ti ol ;TtQl lor . . . 745,27 aiQaTidr ty. ^lVQCag tiyt 
HofJTTTiCo) 6 y.fjdtaTfig\ fortasso tamen :iy.i;Tio)r oxcidit, cf. 760, 17 
IIofj/TtjCo) fitr () 'Afi(\taTt]g .^';;/;r/'(i7/ . — 977, 3 7iQ^ar yaQ Tt}r ofiohvfwr 
dQXTjv tr aa T 1 1 ol Svo 6fioP^ 

Postronio agatur do vocabulis h tt m e r a 1 1 b ii ^ : Yitavit hiatus 
Appianus: 42,23 liti tqCim- 53,14 toCtii luihc rjf^^Qf/- 72,18 
ty.xai6txdT0) ftohg iiti. 81, 18 t;TTay.iafivQioi .7t'{.oi xai iTTTTtig 
.ttvtay.iayjhoi. eodoni modo 538,4. 735,2. Adniisit ; IP-^, -^ h 
dxrm irfj (ml V: rgCa v, adu.l 361,3 titaC aov dyxov tYxoair, 
A:^,Vi) ^fiaaChvat i)t iitj t.tld xal rQidxnrra. 4SS, 7 diTt^/^orro 
fitr dfnfi Tovc ftvoCovg xia t;rTaxiaxt/.CoV4 xal rovToir tjaar oi nv- 
Qt 1 liTTtig ftdhata. . . ol jTt^ol dt . . . avrt\vyor.] ol fitr tjaar Itt- 
TTtig i. »quorum niaior pars 0(]uites fuon^^ C. Cf. Ihuc. 1198,.) y.al 
TOVTOV To fitr 7Th'or ;ii'C,6i ijr . rQiTtjfi/iQior dt ftdhat': iVTTTixor. 
Fortasso verborum goiiuiiin coUocatio liaoc ost : ol ftvQiot ftahata 
tuTTtig ijaar. — 554,2 trxto) ij trtta. 5(i0, 5 rr^tg td/.oiaar ya^-^-^y- 
/io/.oi 6xTax6aiai\ in catuh)yo (jxstant. 1101,11 ti} Toidt tQyo/ iV- 

dtxa T^/.Tj. 

Tot taniisquo hiatuum clas.silx.is (^numoratis at(iue tractatis pjuicii 
pio coterorum multitudino etiaui nunc vestant , qnos hi giaiera 
disponere iani iiou visum ost aptuni, praosortim cuni multi oorum 
aut mala codicum ii(h^ aut coin^^cturis niterentur. Hos igitur nunc 
ita in co!L>pectu ponam, ut post qunm (inisque vocalom longam 
diphtliongumvc hiatus invcniitur, oius sub tituh) praebeam. 

Post a: 650,16 ^/tTt/.hg Irixa ittQor Kdofioimg aioaT^r. 
10()3, 13 /; ;Ttot [harra itoig LTiythta dOQ^a i]f,fi'/.vrtTo. — Vm(}- 
torea sexios (7^23. 5(), U- U^, 20. 434,10. 506,6. im.S)) ^aai/.ta 
i;T7Tta similii ^ anto vocak'm iuveniuntur. 8ed ])roductio vocalis a m 
-ta tenniuatic ne otiam a poetis sa(q)e noglecta v^t /c . 521, 9 ./«i-- 
xo/./.or l'/.;rimc ^-T' roafidt l^ijtoir d;to'/.tC(c \ avrCxa ol ;TQoantati- 
ailai. 705, 13 3««' M'' davrraiCar //yc ^TohrtCag x«i draQy/ar t;Tt 
/>] daviTa'^CzK [ Jy-oir v.Ttotoma. 986,22 //] i)t t'iijg ravfiay/a f]aad- 
ro 6 Jolo/itiXac. 1^^^^' ^l ''^^>^ ^^ '?/ t^tatlftfiQCTc t/.og ^aiCr. U35, 5 
Mtir6doiQog ^g i^ ^Tthxytohtitor dr/jx^fi (sc. propter tempestatom) 
xal iV \<yxvtji^r d,^.^c(hvtV da^trtartQov de tx^)V t6 xvfia did t6v i ~ 78 - 

^vO^ov, tlotaCa ofto)c y.ul n^Qoc lodf tiiaictro y.uQit{)u // 1] /laQiaft- 
Qi^aO^ca.] ofioK mihi iion videtur iii loco osso, socl forta.^se avnoroK, 
cf. 55;], 8 y.ciCioi aviioroK ^'^f.rCn^di^c ^cedCL^onoc. 74!), 1(3 iind avi- 
loioK K)fifQutc odi^vaciQ. Itaniie enuiitiatuiii tiohaCa avnoroic. . yao- 
itc^a iiiliil mirae liabet collocatioiiis. JVaeteiva [^iov) (n] coni. Mend. 
at V. pg. 4 adu. 4. 

IVst at : Piinumi de tenninatione verbali -at dicendum est. 
Quam illis temporilnis iinn non pro plena diplithongo valuissc cum 
alia sunt indicia, tum quod PhihxhMuus eam ante vocalem apostroplio 
elidere solitus est secundum fidem voluminum Hcrcuhmensium. 
Appianus autem multo saepius post -ai terminationem infinitivi quam 
indicativi aut coniunctivi admisit liiatinn. 

-at inf. : :rf{nlnct ol 115,22. Eodom modo antc oi: vj75, 
2:). 422, 25. 4U8, 7. 4118. 17. 54G, G. 580, 22. ()*>5, 3. 8(14, 17. DOl, 9. 
1)15,7. 079,14. 985. ;J; ante lifri G98, 4. — /;r/'. in. h. (m, 25. 
224,8. 379, G. 759,22. 842,2. — auom. sylL 95S, 15. - «r/(oc) 
Gl, IG. 82G, i). 8(k), 21. — lavroic 35(). 15. — '%A;w 8G3, 17. 
lirTohtor 1172,9. - ardQaair 1041, 3. 

1G8, 10 //;^/./o/7(^ ;r /. {■ I r tc Ityt^/.Car] .Alcnd. malit /r /. f v - 

a fr i a ih a t , sed piaesens tempus post in/j.i-ir apud Appianum 

iion soUicitamlnm esse exposuit Loeseh, Phil. Anz. 1884 p. 521. 

()0/, o O-draioc . . TTtrii- iiVQiddoD' ^do/n ynfaOcd ttccq' ccfi- 

ifor/^QO)r\ ;/ a q' Meiid. prop. deh^ndum, sed cf. 288^ 20 (foroc tjr 

Tio/.vc t J tyarfoo^r. • 

-ai ind. s. coni. 1.-), 9 1] d' l 'i ij c rd cc ii]r aU.r^r "Ira/.Cav 

(sc. dri'/.oi} /a/mc yi- rijc /raad lor y.o/.ior ror ^loiinr' lc di^ avy- 

yoiatr Tfjc rTQoinjac i^di- '/.i'yirrai t] c '^ t] c 'Po^yaiyotr 'fia/.iytj. Al- 

*enim illud t] f^tjc videtur glossema essc. Scd confirmari nihil ])0- 

l!'st, cinn Appianus saepe sit verbosior. Dc tiilio lihru dicit lo, 14 

yai H/nr t^di- ioh .tqothjo)!' ic avyyoiair '^Potiicciyo~ir 2lc(vriTtyt]. — 

22, 1< 10 Tf. ddCyijficc ioinat dfni//rCa n- ycci y.cclfodo). IGO, 17 vrccc- 

tovc Tt a^Qovrrat ^y lur . . ly d(-. iS^^h, V2 TiTQMayirai tc ror fnjQov 

6 lyraQTccyoc dnQccrCo). v. ndn. crit. 1007, 24 ua 111] n luao) ytrrjTat, 

.IrTOiiCov Tt y.ai KaCacccioc. 1172, lo o)di de lyorn dyyt/./.tTat 

^irTO)rtoc llaCar ^.Ttdoafioh. Ne hos quidem hiatus pro concessis 

Appianum habuisse eo cognoscitur quod et rari sunt et difficiks ad 

vitandum. De aliis post -ai hiatibus nihil iam vs^t dicendum uisi 

quod avfi^o/.ccl [ta^o/.aC) n tc Ti]r d/./.t]),o)r p. 19, 21 in Suidac 

lemmate ex Bekkcri couiectura editur. 
H 
I 79 Post av\: Dc 12,11 [«/^1 v. p. G adn. 1. 
G27, 10 dva^i-Qccrac d' ouo)c tvOvc i]Qyjr aiho)r\ Schweigh. 
coni. (av) ^JQXH'. Mend. malit ^/'^/'»1: (avOtc) r^Qytr. Neutrum 
placet. 

Post rj: 157,18 nvx lor f^vy^^-Qr^c ovd' ovroc tc fidy^ac fid'/./.or 
To/.fUj /y Tf/jt] yQria(hai\ ij fi. To/.fUj iryrii V, corr. Ste[)h. ro/.fn] 
fid'/.'lor // Ttyiii mahd):it Scliweii^h. ntque hoc utique reponen- 
dum est. cf. 194, IG nvy ':r' ivntCu fi d /. /. o )' rj yotCcc yQO)fitroc. 
272, 18 Trtia^Iijrai fid/./.n)- rj ,Sf(ca'h]rai. 27;>, 17 rccvc ric thai fid'/.- 
'lov fj yrj. 274, 2o ov /.oyoi fid'/.'/.nr tj yroifui. cf 458, 10. 4G;], 1. 
879, 21. — ■ 1G4, 7 {yQavyCi) d;j/.frot yici ^(co/SiCQiyij a<hl Steph. de 
coni., oditores receporunt,sed j) s t d /r/.i^i 10 coW- n"A\n\\un est, cf. roaytCac 
UTQaTTov ycci ari-rCjc. \.\).i)h. — 32G, 18 avft^drroc ()' lc iccvra rov 
llrrC^nv y.al tirl ri^ avr')i]y)i oiifjaairoc. . .\ exc. (h^ log. ;i51, 4 

tTTi TcatdCo) afiiycm. TJC)))] oiofiit. d.To'h')]ayi-i ((f. fre(iiuM!< illud /). 
//) (irofia...). 384, 1;> .n-oi rijc 'lr(c}.Cac tdtCfuciin)- fitj o/'(V icvrt] 
aifCat)' )] jriar rj rj jit^cctnc tr' [I)Ttfjy(o\ mnh' soiiat, tanu^n in pausa 
tolorari posset, si modo codices hnberent. Sed ibi (\st Ttantc quod in 
.T/<rr/; mutavit Musor. Pusi avn] miius siuu' es>et hjj)sus cahnni ntariic. 
Relinquitur ut aut feminini vice fungatur, cuius usus nihil apud Appia- 
iium invouitur, aut a mah; seduh) intor|)ohitum sit, cum dec(un antc 
vcrsibus h^gatur firj ov jTtami fkfCfUr (4ai)- ,•;/; raCc avr'h]yccic. Solum 
firj ov fitjiccioc inv(uiitur 483,24, 549,24; (utruuKpio G55, 8 ov- 
dtra Iri jnator f)i'df ^f^octor). - 792, 17 .y 77- Tifir dijficcQymv 
(^QXfj ii^Qrc y.cci aavhic rjr ty /la/.aiov. 1172,9 /y) avfi^dr // (fv]ffrj 
6fioCo)c fitTnffQtr\ recto haesit \lusgr., aii fu-i^fho^c fitrtfftQir^-! cf 
521, G- ]\Ien(L V.: Jfifln.^. .Mcdela incerta. 

104G, 19 /i di' l/rrio)ioc /rdircjc ijr yai Trdan trC^j:i7rTir\ Trccrrrj 
rjr ex C coni. Herwerden nimis Caudido fisus. - 10()0, 14 tC 
ycytj T(i) /.fjyo) ro tQyo) tiTti)'. dKxfyrrjaior rrjr ^lTa'/.Cur\ Mend. 
coni. [tj) tl yQrj djr/jo /.oyto: iniuria. 

Post tt : 178, 19 tiTt O^tov TTaQayorroc avror dti ok y.ai 
TOTt] Bekk. coni. oU dti ytc) rort probubiliter, quanquam ille hiatus 
(juadam pausa int(U'cedente cxcusutur. — 320, IG ol d' tr aartt 
(joauvToic] loc. corrupt. v. a(hi. crit. — - 

547, 19 y.TtCrtt (tra) nor vlto)r ^njUQr^r coni. Musgr. supervac. 
— 721, 10 Tor fTofiTTrjtor ovy tTo)r t.Ti Trjc tuvrov yro)firjc tfi- 
7TtiQ07ro/.tfio)c tvaTccihir\ Mcnd. prop. tr Ttj tto/. t t tvarulhtir. — 
847, 11 // zai lovot iitr\ verba corrupta. ^tr dttt) titr coni. Schw. — 80 — 

Post i-v: f.^^ i.t'doK. 6i? otdu 220,10. «46,7. 1080,3. 

Post oi: 407,24 wr /^ xca rvr 7ro'/.).o} idiont^ovrrh; y.cu . . . 
86<, 14 rccvfu oi Tah'c<Qxoi dfr:raac(ftir o i avrijyor diKfoitQovz. 
802,19 oKThaiifroi Hji!hr wc Im di; rira />A^c Liidniir.') 928,5 
xal dvrcniai luihara avrol Yaa roic\ Mend. : . . .luilii totum enuii- 
tiatuni flubiuni. ? »cxs|)cotabas ^l/frdi- ol Otioi idcni.') 18, 9. 

Post f/i' 223, 12 lic ydo TTQoricm rov d/ifiov y.ai iio r drorjTor/^QOir 
Tov di^fi o V dfncQiijfiara y{-rHf'/ai\rov dijfiov xcci suspcotavitXauck,sod 
dclciidum cst altorum illud rov dfjfiov antc dficcQrtjfiaTa. pracscrtim cum 
in cxoo. Const. omittatur. 279, 20 i-wyccL,orTo d^ ofiov drdQt^Q tf^ xai 
yvfaixic iifUQLiZ Tf y rv/.roc. 285, IC) ay.dijac (fovydrior y.ai arvTT- 
Tiov t^Uxor i'.To Toic Tfiyf-an\ >^tfinifisf).drTic vcl ifrTQfjaaiTiC post 
aTVJTJiiov dcsidcrabat Schw. , aut fitaidc aut aliud cxcidit. 515, 1 
yMt rd rf-xQa aifior dyyov dtacfa QijTTOvfura /.oifior ^jTtjyi-r ^tti to 
kifio). 001,21 SihaTai df tov -^aiaiov^ xal iTTCcifQodir o v dy/o- 
Tdro) fidhara iircct to orofia.] V^oeabulum ^.Ta^iQoditov ab dyyotdTO) 
pausa sciunctum cst. Enuntiatum non corruptum cst, id quod Mcnd. 
putabat. 

163, 1 ioy o) r i'yo)rtatroctc traditum cst, v. ^^»'.54. — 372, 1 ovdfr 
i-}.hCiTO)r Iq rayticcr tiTiTi^iyiaficcTOQ ()c^fiijr\ Mcnd. ooni. iTTiTtf 
ytafiov improbabilitcr. 523,3 {tovtov) drdQidc ttc (ufidafiioc 
coni. Rciskc, falso. ~ 575,8 xa) Torz dijfioaioic ivrovan- 
Qoc () xotro)r6c\ v. adn. crit. tov dtjfuiaiov ooni. Nitzsoli, 
(iVioc) fvr. iAFcnd. Scd tradita fcrri possunt. 648, 2 roc)V ov 
aTQccTtjyov rfa!iiii\ atQaTtjyov {cc"hor) ooni. ]\rusgr. inutilitcr, 
<98, 2;) ccloovfifrcot ()' itioa iTH)o)i] Hfoo v tTi-oor coiii. Nauok 
inutihtcr. 949, lo xccl TThiovc oijtftfn-roi avrt!Hor tj dxQoo)fiiroi\ 
]\Icnd.: :^cxspcotabas ij ;tq<^ tov dy.Qocca/)furoi.^ scd illud nc- 
glccrcntcr tantum diotum cst. 1068, 5 in laouna parva cx])b'nda 
Mcnd. coni. (... aTQaiov tvrotar). - 1123,7 roao^rdt ovto)C 
t^Ttffardir t^ dthTTov ;ji-otat(Uoafifro}r\ Mcnd. ooni. cx C: roa. 
t'i dthTTov (jvro) jTtQia., scd tum dcbcrct soribi roa. trrnf. ovro)c 
t'i dfhrTov jTfQtata. Tamcn Candido auctorc nou cst causa 
mutandi. 

Post u) : 41). ;) /ooicf) i'fi7TC)oa!>tr] in Cclt. cpitome oodicis V. 
— 33«;, 11 oTt TTooc TToh/.oir o^Vwj tr 6/Jyo) dyaTTOTo. 551,20... 

^) Quo loco (lefenditur G81,1G ;T#of //H';7^(>/'«s-//r?A;.o/' /J i^iicg h/iidiiinog] 
Meuil. adii. »alteruii iitrum (leleu(hun?« Cf. ctiam 918,19. -H — 81 — 

TTQodToi ftfv afia eo) 7]}.d'/.a^av ol avTOfioloi. . .] fort. cifja to) ttqcS- 
Toi fjfv ///.. — 664, 5 TVQavvlq . . . fJiiv yaQ xal Trd/.at. o/Jyio yQovo) 
cQt^ofjtvfj\. Valde arridet Mcndelssohnii coniectura 6/.iy(f) yQovo) {S') 
/oit^ofitvrj. — 903, 24 ol Tiolfftt, i . T^ dtodo) dQyofitvot, fitj yiyvo)- 
axiir rd dh/Jj/.o)v . . . 1159,23 vrjirC IxaTtQO) idicx TraQtaxtvd^ovTo] 
txariQO) i. ixccTtQo^v A\. idi<x (mi. b. Tamen liiatus agnosccndus cst. 
10, 24 d/.ld rrdvTa tc tovc ijrtyorovc athoJv avvtTQi(fi/rj. (f!/a- 
QtVToir ic d/jJj).ovc ' 0) fiov o) c aQyal fjtydkat xarahwvTat, ara- 
atdaaaai] Mcnd. totum cnuntiatum diflinxit sic : ijTi rwr tTTi- 
y6vo)v aiyr. avrtTQ. araaiaadrTo^v tc a/J.ijXovc' (i) (drj) fiovo) 
dQyal fitycc/.ai xaTa/.vovrat. Scd vcrba tradita iam Schw. rccte 
mihi vidctur dcfondissc 111 126. Cf. ic aU.ij).ovc avvTQifita!>ai 
910, 16. (f!}tiQta!}ai ic ohyaiciQiar 573, 6. dtdt yaQ fi6ro}g idv- 
vaTo 387, 19. M6v w c pro fjdvo) .\ppianum, ut hiatum gravem 
vitaret, scripsisse nuper ctiam Kaibcl in Hiam. XX p. 503 
affirmavit. Rcliqua autem sic miitanda esse censuit . . . ic tovq 
tTTiy. avT. {7TtQiytr6fitra)avrtTQi(f!>rj[(fthaQirTa\, tQ a/.).ijkovc .. 
aTaaid()arT a c. — 161,8 ytyvftraaftiro) TTo/.ifioic xal tvTvyiaig 
dvdQi] Schw. coni. {tTTaiQofiivo)) tvrvyjaig. — 955, 2 xTtivti tov 
Xoyayov iffTTtaoh' d(fvo)' fjitTd dt ixti v o v iavTov iTTavatQiov . .] 
Mend. coni. ixtivo). Pcrperam. Cf. 165, 7. 88, 1. 
Rcliquum cst ut pauca de eis hiatibus dicantur qui in frag- 
mentis (ed. Mend. p. 1183 — 1189) occurrunt. Intcr quac cum de 
cctcris quac aut lcmmata aut glossac sunt. iudicari non possit, ununi 
invenitur maius, quod priinus M. Trcu cx codicc Parisino miscclla- 
neo a. 1880 Ohbaviac cdidit. Sunt cnim cxccrpta anonymi Byzan- 
tini ex Appiano atque multo fideliora ct accuratiora quam Photiana. 
(Pg.1183,3 - 1185,15 cf 1187,22—1189,4. Phot. excc. pg. 15- 16 
Mend.) Tainen ne hunc quidcin iVppiani vcrba recto ordine scr- 
vasse cognoscitur cx magno numcro hiatuum. Exstant cnim graviorcs 
hiatuspg.1183, 11. 12.(13.) 16II. 17 II. 1184, 11. 12. 14II4-(II). 16. 
1185, 1.3. Quodsi haec eiusmodi sunt, multo minorem esse fidem Pho- 
tianis excerptis habendam apparct, si verba ipsius auctoiis requirantur. 
Enumcravi omncs quotquot in Appiani libris invcni hintus, ct 
in gencra digcssi ct quao ad eos excusandos valere viderentur, cx- 
posui. Scd dcnuo affirmavcrim, ut faciliorcm hiatuum oonspectum 
rcddci;cm, me illas hiatuum classcs constituissc, non quod putarcm 
ideo quod in classes dispositi essent, legitimos eos esse factos. aut 
Appianum ipsum credidisse, qui eiusmodi hiatus essent, cos admittcrc 82 sibi utiquo licoro. Quod profocto absurdum ossot, quoniani .uilli om- 
nino hiatus oxcogitari [jossunt, quin in illud classium sclioma facilo 
distribuantur. Multa autcm tostimonia attuli quibus probarotur Ap- 
pianum hiatus omnino vitare studuisse non solum graviores, sod otiam 
lovioros volut anto praopositionem tjiC. Atque ipsum illud quod fro- 
quontissima illa praopositio non ])lus vicios in plus millc contuni pa- 
ginis post longam vocalom occurrit, oius roi documentum ost. Sod 
quo constantioi' in biatu vitando Appianr.s fuit, si facile poterat, oo 
noglogentiorom so praobuit, si paullo maiores difticultates ororontur. 
Quae incon.stantia sic mibi vidotur osso explicanda ut dicamus oum 
si intor scribendum prioribus alicuius enuntiati verbis iam rxaratis 
sentiret porgere so non posse quin propter nocessitatom certao cuius- 
dam structurao biatum admitteret, non delevi>se priora vcrbn, nt 
totum enuntiatum diffingerot, sfd cos liiatus admisisse quos iam non 
possot facile vitare. ^) 

Severius de coniecturis iudicandum osse existimavi, quanquam 
multum aberat, ut ideo (juod all(]ua coniectura biatus in vorborum 
contextum inculcaretnr, statim eam arcondam esse dicorom, Sod 
semper quaosivi, nnm ipsa conioctnra nocessaria osset, quod saopissi- 
me testimoniis ex A])piani libris aut aliis petitis nogandum osse de- 
monstravi , si autem corruptela agnosconda erat, num sino liiatns vi- 
tio sauari posset. Itaque banc logom arti criticae in Appiani libris 
exercendac constituondam esse arbitror, ut inter codicum loctiones pretio 
paros oao eligantur qnao biatu caroant; ut ci biatus qui consensu 
librorum traditi sunt, nisi alias ob causas suspectandi sunt, toleren- 
tur excoj)tis ois qui fiicili mutatione tolli possint, ut librariorum in- 
curia orti ; ut coniecturae, si nocossariae sunt, quoad eius fieri po- 
test, biatu ])rivao proponantur. 

Ad ijKsius autom Appiani soj^liistao indolom atquo artem rectius 
aestimandam et Horodoti imitandi ot biatus vitandi studio compro- 
bato-) num aliquid contulorim, penes alios iudicium osto. *) Qua re conceFsa >ieqiiis putet sinml everti totam illam liiatus vitaiidi 
Ir^gcm, lii^eat milii provocare ad verba CTiiilelmi Schercr, (ini m commentatio- 
iiibns Monimseniajiis postqnam pgp:. 213 sqq. dispntavit »( lierdeii Hiatns in der 
iiener<n dcntsclitn Mt^trik «, pgf. 225 liaec dixit: »p]s zeigt sicli liier, was man 
dort (,sc. in veterum lingnarnm pliilologia znweilen vergisst, dass eiu Antor 
Regelu anerkenneu mag. oline sie iibeiall zu lefolgen. . . • 

■-) Plag^nlas cum denno perlegerem, liaec manda typogr. inveni: P. 7,5. 
9,31. 16,2 al. legas ^; 25,35 ^/V^ ; 50,8 locos: 52,8 aiite; 59,22 retineudum. f- Vit a. f f 

/-^ Arthurus Zerdik Pomeranus Gollnoviae a. d. V. Kal. lun. 
MDCCCLXI natus sum patre loanne, matre Bortha e gente-Krotscb- 
mer quos adhuc vivos veneror. Fidem profiteor cvangelicam. Bielo- 
feldae Guostphalorum in schola quam pater rogebat urbana ])rimis 
littorarum elemenlis imbutus pu(n' novem annorum gymnasium Bielo- 
feldonse intravi. Sed anno post patre Neomonasterium Holsatorum 
vocato. ut scholam qu. v. realeni institueret regeretque, illam quat- 
tuor annos frequentavi, donec auctumno anni h. s. LXXV in Scho- 
lam Porteusem ut reciperer mihi contigit. Atque sex annos eius 
alumnus Guilelmo Herbst t, .Didorico Volkmann rectoribns fui nequo 
Almao Matris Portensis grata memoria unquain mihi oxstiuguotnr, 
praesertim cum Theodori Pluess, nunc Basileensis, disciplina tutelaquo 
usus sim, qui vir humanissiinus perpetua bemn-olentia in aninio meo 
excolendo et ad optima quaeque oxcitando occu])atus somj)itorna o-ra- 
tia ino .sil)i devinxit. Soxenuio absoluto academiam KilicMi.sem adii, 
ut studiis gracH^is, latinis, theodiscis me daivm, eiusque civis mansi, 
iiisi quod post acstatem anni LXXXIII Berolinum in annum mi- 
gravi. Docuerunt me VV. DD. Blass, Bruns, Erdmann, Foerster, 
Forchhammer, Glogau, Krohn, Leo, Th. Moebius, Pfeiffer, Piotsch, 
Pischel, F. Xivrt Kilienses; Kieport, Robert, Roedi^or, Treitschke, 
A alilen, Zeller Berolinensos. Atquo duo semenstria prosominarii, 
quattuor seminarii j)hilologici sodalis ordinarius, postrcmo senior fui 
Forchhammero, Foerstero, Blassio roctoribus. Praetoroa intorfui exor- 
citationibus quas instituerunt j)hilologicas Blass, Lco, Vahlen ; ar- 
chaeologicas Robert; theodiscas Moebius, Pietsch, Roediger, Schoror, 
Vogt; do philosophia Glogau, Krolin. Qui vero per omnes annos 
acadomicos antiquitatis moa studia insigni favoro j)rosocuti sunt et 
adiuvorunt, sunt Fridericus Blass, Richardus Foerstor, Fridoricus Leo, 
nunc Rostochiensis. E quibus Foerstcro etiam illud deboo quod,' 
cum inter varias multiplicesque j)hiloIogiae litteras incertus vagarer, 
in hls Appiani studiis me detinuit atque ois incumbonti liboralis- 
simo noquo consilio nequo opera unquam mihi difuit. Omuibus igi- 
<ur his qui me docuerunt viris gratias ago maximas somporquo mo 
habiturum esso j)rofitoor. . Sententiae Controversae. I. 

Euripidls Or(?.spliontLMa aimo 429 u. Ciir. actam esse. (Cf. h. 
diss. po-. 4;") j,(In.) 

II. 

Catullum carmen IL. consnlto ambio-ue composuisse. 

III. 

Oarmina Pseudosporvogoliana vetustiora (MSF. 25,13 sqq.) a 
Simrockio probabiliter Hergero cuidam attributa esse. 

IV. 

Lmgua medii aevi germanica, cuius studium in mediis scbola- 
rum cLassibus iure nuper subbitum est, nt in piima quidem classe 
doceatur optandum esse. H^!